Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên – (Lc 16, 9-15) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” Lc 16, 13
Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” Lc 16, 13

Bài đọc 1: Pl 4, 10-19

Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

10 Thưa anh em, nhờ Chúa, tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra. 11 Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. 12 Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. 13 Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. 14 Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. 15 Chính anh em, những người thành Phi-líp-phê, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, lúc rời khỏi Ma-kê-đô-ni-a, không một Hội Thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi ; 16 bởi vì ngay khi tôi còn ở Thê-xa-lô-ni-ca, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. 17 Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em. 18 Tôi có đủ mọi thứ cần dùng, lại còn dư dật nữa là khác. Tôi rất đầy đủ, kể từ khi nhận được những gì anh em gửi đến tôi qua tay anh Ê-páp-rô-đi-tô. Quà anh em tặng cho tôi đó, chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được Người chấp nhận. 19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su.

Tung hô Tin Mừng

2 Cr 8,9

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 16,9-15

Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?

13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. 15 Người bảo họ : “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên

(Lc 16, 9-15)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay mời gọi mọi người: Hãy sống công chính tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa, và hãy sống thật từ trong tư tưởng, lời nói, hành động, và việc làm của mình; vì Thiên Chúa thấu rõ mọi tư tưởng và hành động của mỗi người. Thiên Chúa không muốn con người sống lừa dối lòng mình, vì khi sống lừa dối con người sẽ không được sự bình an trong tâm hồn. Thiên Chúa yêu thương mọi người, Ngài đã chỉ dạy cho mọi người biết sống sao để đẹp lòng Ngài mỗi ngày hơn.

 Lời Chúa ngày hôm nay nói về hình ảnh những người đầy tớ trung tín, tài giỏi và khôn ngoan. Thiên Chúa mời gọi mọi người: Khi quản lý tài sản là các ân sủng của Thiên Chúa ban thì mọi người hãy trung tín với Ngài trong mọi nơi mọi lúc. Quản lý trung tín theo cách của Thiên Chúa, đó là sự trung thành và chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa trao ban. Đối với Thiên Chúa, chu toàn bổn phận Thiên Chúa trao đó là lòng kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Chỉ khi có lòng kính sợ, kính tôn Thiên Chúa thì con người sẽ không dám làm điều gì trái trước mặt Ngài. Bên cạnh đó, để sống được điều mà Thiên Chúa truyền dạy, đó là kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự thì người đó phải thực thi điều công bình, bác ái đối với tha nhân, phải yêu thương tha nhân như chính mình, và phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi; vì mỗi người là một chi thể trong Thân Mình Đức Kitô và được mang hình ảnh của một Thiên Chúa tình yêu. 

 Thiên Chúa luôn muốn điều tốt cho con người, Ngài không muốn con người lệ thuộc vào của cải, vật chất của thế gian và rơi vào sự cám dỗ của Satan là ham mê tiền tài, địa vị, danh vọng. Thiên Chúa muốn con người phải đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự và chỉ tôn thờ một mình Ngài là ông chủ duy nhất, là người Cha luôn yêu thương, gìn giữ và giúp mọi người thoát khỏi sự giam cầm của Satan.  

 Lời Chúa ngày hôm nay nói về những người đầy tớ trung tín, tài giỏi và khôn ngoan, cùng với những đầy tớ không biết làm theo ý chủ, đó là những đầy tớ không đẹp lòng Thiên Chúa. Trong thế giới ngày hôm nay, mỗi người mang hình ảnh là người đầy tớ, là người quản lý của Thiên Chúa, nên Ngài mời gọi mọi người: 

– Hãy sống sao để chu toàn bổn phận Thiên Chúa Cha trao ban, và chỉ tôn thờ duy nhất một mình Ngài là người Cha, người Chủ duy nhất của đời mình. 

– Hãy sống sao để làm hài lòng Ngài trong mọi nơi mọi lúc. Và để làm hài lòng Ngài trong mọi nơi mọi lúc thì đầy tớ đó phải luôn biết lắng nghe, suy gẫm, và thực hành lời của Thiên Chúa từ trong tư tưởng, lời nói, hành động và việc làm của mình. 

– Hãy luôn trung tín, trung thành với Thiên Chúa. Ngài không muốn con người rơi vào những cạm bẫy của Satan, vì chúng sẽ cám dỗ làm cho con người không tỉnh thức mà đi theo đường lối của chúng, để dẫn con người đến sự tôn thờ vật chất, tiền của, danh dự, vinh quang của thế gian này, mà quên lời Thiên Chúa truyền dạy về một Thiên Chúa tình yêu. 

  Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: Hãy sống khôn ngoan, đó là luôn biết kính tôn, kính sợ Thiên Chúa, đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự. Tất cả mọi việc từ tư tưởng, lời nói, hành động và việc làm của mình trong cuộc sống phải quy hướng về Thiên Chúa thì sẽ không bị rơi vào sự cám dỗ của Satan, và sẽ luôn làm hài lòng Thiên Chúa. Khi làm hài lòng Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc thì sẽ được Thiên Chúa ghi công ở trên trời, sẽ được Ngài ban thưởng hạnh phúc ở trong Nước Trời vĩnh cửu.

  Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply