Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên – (Lc 11, 27-28) – Lời Chúa mỗi ngày

Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Lc 11, 28
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Lc 11, 28

Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Lc 11, 28

Bài đọc 1: Gl 3,22-29

Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

22 Thưa anh em, Kinh Thánh đã giam hãm mọi sự trong vòng tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô, điều Thiên Chúa đã hứa được ban cho các kẻ tin.

23 Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải. 24 Như thế Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. 25 Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. 26 Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. 27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. 28 Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà ; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô. 29 Mà nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa.

Tung hô Tin Mừng

Lc 11,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 11,27-28

Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy. Đúng hơn : phúc thay kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

(Lc 11,27-28)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

          Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

          Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay mời gọi mọi người: hãy đặt việc lắng nghe, suy gẫm, và thực thi lời truyền dạy của Thiên Chúa lên trên mọi công việc khác. Vì như Ngài đã nói: Phúc cho ai biết lắng nghe và thực thi theo lời chỉ dạy của Thiên Chúa.

         Chúa Giêsu xuống thế làm người để đồng hành và ở cùng với con người, và mang lời của Thiên Chúa Cha xuống khuyên dạy con người, đó là phải vâng nghe và thực hành theo lời truyền dạy của Thiên Chúa Cha. Như Đức Maria, là người đã lắng nghe và làm theo lời Thiên Chúa, qua việc Mẹ thưa hai tiếng “xin vâng”; thì ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mọi người cũng hãy noi gương Mẹ: biết coi trọng việc lắng nghe và thực thi sống theo lời Thiên Chúa truyền dạy; vì thực hành theo lời truyền dạy của Thiên Chúa luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc, bình an và sự sống vĩnh cửu cho con người.

         Và khi ai sống và thực thi Lời dạy của Thiên Chúa Cha thì người đó đang làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha, và người đó sẽ được gọi là người có phúc.  Như trong Tin Mừng hôm nay, khi người phụ nữ kêu lên: “ Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”; thì Chúa Giêsu đáp lại: “Ðúng hơn phải nói rằng: “Hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa”.

          Vì thế, hãy đặt lời của Thiên Chúa Cha lên trên hết mọi sự, và hãy lắng nghe, thực thi lời dạy của Thiên Chúa Cha theo như mẫu gương của Đức Mẹ Maria và của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã vâng lời Thiên Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên cây thập giá.  

          Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply