Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên – (Lc 8, 4-15) – Lời Chúa mỗi ngày

Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” Lc 8, 15
Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” Lc 8, 15

Bài đọc 1: 1 Cr 15,35-37.42-49

Gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô

35 Thưa anh em, có người sẽ nói : kẻ chết trỗi dậy thế nào ? Họ lấy thân thể nào mà trở về ? 36 Đồ ngốc ! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. 37 Cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác.

42 Việc kẻ chết sống lại cũng vậy : gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt ; 43 gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang ; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, 44 gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí.

Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có thần khí. 45 Như có lời đã chép : con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. 46 Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí ; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. 47 Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. 48 Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra ; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. 49 Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.

Tung hô Tin Mừng

x. Lc 8,15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 8,4-15

Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

4 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng :

5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng : “Ai có tai nghe thì nghe.”

9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp : “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa ; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn : Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai : đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

(Lc 8,4-15)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,   

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn nói cho toàn thể nhân loại được biết về:  Mầu nhiệm Nước Trời qua dụ ngôn hạt giống được gieo vào lòng đất. Đó là Lời của Thiên Chúa được gieo vào lòng mỗi người, được phát triển và lớn lên như thế nào. 

Thiên Chúa luôn yêu thương con người, Ngài dùng dụ ngôn rất thực tế, dễ hiểu để chỉ dạy cho con người được biết về mầu nhiệm cao siêu của Nước Trời, Ngài cho biết: 

– Nước Trời sẽ dành cho những ai biết đón nhận Lời Chúa, đem ra thực hành và sinh hoa kết quả từ chính việc vâng nghe và làm theo lời của Thiên Chúa. 

– Nước Trời sẽ không dành cho những ai nghe Lời Chúa nhưng không đem ra thực hành như hình ảnh hạt giống rơi xuống vệ đường. 

– Nước Trời sẽ không dành cho những ai nghe Lời Chúa, nhưng để sỏi đá là những sự đam mê của thế gian làm lấn át che lấp hạt giống, làm cho Lời của Thiên Chúa không phát triển và sinh hoa trái được.

– Nước Trời cũng sẽ không dành cho những ai ham giàu sang, phú quý, coi trọng của cải vật chất trên hết mọi sự. Vì những sự đam mê giàu sang, phú quý sẽ bóp nghẹt lời của Thiên Chúa, làm cho Lời của Thiên Chúa không được lớn lên và phát triển trong tâm hồn để sinh những hạt giống tốt là sự sống đời đời.

– Cuối cùng, Thiên Chúa muốn nói cho mọi người: Nước Trời sẽ dành cho những người có tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ, luôn nhìn nhận mình là  yếu đuối, thấp hèn cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, và họ luôn biết lắng nghe, vâng phục và tín thác vào Thiên Chúa Cha trong mọi sự. 

Thiên Chúa cho biết: Để được vào Nước Trời thì vừa khó và vừa dễ: khó đối với những kẻ kiêu căng, kiêu ngạo, tự mãn cho mình là người thông biết mọi sự. Nhưng dễ đối với những người có tâm hồn đơn sơ, luôn biết tự hạ, khiêm nhường nhìn nhận mình là người tội lỗi, yếu hèn trước mặt Thiên Chúa, thì họ dễ được vào Nước Trời. Thiên Chúa không đòi hỏi gì quá sức nơi con người, ngoài sự tín thác và vâng phục Thiên Chúa. Thiên Chúa thấu biết mọi sự, thấu biết con người đang cần gì và muốn gì. 

Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: Hãy chọn Chúa là Thiên Chúa duy nhất, hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn để Lời Chúa được gieo, được lớn lên, được phát triển và sinh hoa kết quả nhờ việc lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Sống được như thế thì Nước Trời sẽ thuộc về những người đó.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: