Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên – (Lc 6, 43-49) – Lời Chúa mỗi ngày

“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Lc 6, 43-44
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Lc 6, 43-44

Bài đọc 1: 1 Cr 10,14-22

Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

14 Anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. 15 Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết ; anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. 16 Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ? 17 Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. 18 Anh em hãy coi Ít-ra-en xét theo huyết thống. Những ai ăn tế phẩm, há chẳng phải là những kẻ được chia lộc bàn thờ sao ? 19 Thế nghĩa là gì ? Thịt cúng là gì ? Ngẫu tượng là gì ? 20 Tuy nhiên, đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa ; mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. 21 Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được ; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. 22 Hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương ? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn Người ?

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 6,43-49

Tại sao anh em gọi Thầy : “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !”, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.

46 “Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

47 “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

( Lc 6,43-49  )

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người hãy sống thật với lòng mình, đừng sống giả dối trước mặt Thiên Chúa, vì Ngài thấu rõ mọi tư tưởng và việc làm của con người, không gì có thể che giấu trước mắt Ngài.  

Thiên Chúa luôn muốn con người sống thật, sống tốt lành, thánh thiện trong tâm hồn và thể xác. Vì Thiên Chúa là Sự Thật, là Chân lý, và là nguồn Sự sống. Nơi Thiên Chúa không có sự gian dối, không có sự giả hình. Vì thế, tất cả những ai chạy đến kêu cầu với Thiên Chúa thì phải sống thật lòng với Ngài, đừng chỉ nói suông ngoài môi miệng, nhưng phải thực hành từ bên trong tâm hồn của mình, đừng bao giờ lừa dối Thiên Chúa. 

Lời Chúa ngày hôm nay nói cho con người biết rằng: “Cây xấu thì không bao giờ sinh quả tốt, còn cây tốt thì sẽ luôn sinh quả tốt”, và “Lòng có đầy thì miệng mới nói ra”. Vì thế, Ngài cho con người biết rằng: Thiên Chúa biết rõ mọi tư tưởng trong tâm hồn mỗi người, vì vậy, đừng ai sống hai mặt, đừng sống giả dối. Vì những việc làm giả dối sẽ được phơi bày ra trước mặt Thiên Chúa. 

Kế tiếp, Lời Chúa ngày hôm nay dạy con người: Để được vào Nước Trời thì con người phải thực hành được đúng những lời truyền dạy của Thiên Chúa, chứ không chỉ nói suông trên môi miệng: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, nhưng lại không biết yêu thương anh em đồng loại của mình. Thiên Chúa luôn yêu mến những người vâng nghe và sống đúng theo giới luật của Thiên Chúa, đó là giới luật Yêu thương. Ngài không muốn con người nói trên môi miệng những lời sáo ngữ, nhưng lại không thực hành Lời của Thiên Chúa. Thế nên, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: 

– Hãy quay trở về với Thiên Chúa

– Hãy thực hành đúng theo lệnh truyền của Thiên Chúa, đó là sống giới luật Yêu thương. Nhờ thực hành sống yêu thương mà con người mới nói được những lời nói yêu thương. Và nhờ sống và nói lời yêu thương thật sẽ sinh được nhiều hoa trái tốt lành, đó là sẽ nâng đỡ và giúp được nhiều tâm hồn đau khổ được quay trở về với Thiên Chúa.

  Thiên Chúa không đòi hỏi con người phải làm được những việc cao siêu, Ngài chỉ muốn con người sống thật lòng với Thiên Chúa và tha nhân là: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Đó là giới luật yêu thương mà Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong tâm khảm mỗi người, và Ngài mời gọi con người ngày nay: Hãy sống giới luật yêu thương của Thiên Chúa ban bằng trọn tâm hồn, trí khôn và tất cả con người của mình. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Free counters!

Leave a Reply