Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên – (Lc 6, 1-5) – Lời Chúa mỗi ngày

“Con Người làm chủ ngày sa-bát.” Lc 6, 5
“Con Người làm chủ ngày sa-bát.” Lc 6, 5

Bài đọc 1: 1 Cr 4,6b-15

Chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

6b Thưa anh em, anh em phải theo gương tôi và anh A-pô-lô, mà học cho biết “đừng có đi ra ngoài những gì đã viết”, kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác. 7 Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu ? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh ? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh ? 8 Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi ! Không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi ! Phải chi anh em làm vua, để chúng tôi cũng được làm vua với anh em ! 9 Thật vậy, tôi thiết nghĩ : Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người ! 10 Chúng tôi điên dại vì Đức Ki-tô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Ki-tô ; chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ ; anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. 11 Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt ; 12 chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành ; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu ; 13 bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người.

14 Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi. 15 Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Ki-tô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em.

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 6,1-5

Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?”

3 Đức Giê-su trả lời : “Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao ?” 5 Rồi Người nói : “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

(Lc 6, 1-5)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay muốn nói cho toàn thể nhân loại được biết: Thiên Chúa làm chủ ngày Sa-bat, làm chủ mọi ngày trong cuộc sống của con người, và làm chủ mọi lề luật. 

Thiên Chúa muốn con người tuân giữ lề luật, nhưng luật đó phải là lề luật của Thiên Chúa, đó là Lề luật Yêu thương. Thiên Chúa luôn đặt tình yêu thương lên trên mọi lề luật, đặt con người trên hết mọi sự. Vì thế, Thiên Chúa luôn mời gọi mọi người: Hãy giữ đúng luật Yêu thương của Thiên Chúa, đừng giữ luật hình thức bề ngoài vì sẽ không đưa đến sự sống đời đời. Thiên Chúa ban ra lề luật là để cứu con người, để mang Tình yêu và Lòng Thương xót của Thiên Chúa đến cho toàn thể nhân loại.

         Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa cho thấy hai hình ảnh: 

  • Hình ảnh các môn đệ của Chúa Giêsu đang trên đường đi theo Chúa, vì đói bụng nên các ông đã bứt lúa ăn trong ngày Sa-bat. Việc các môn đệ bứt lúa ăn để nuôi sống cơ thể con người là không sai trái, không phạm luật. Nhưng những kẻ giữ luật hình thức bề ngoài lại lên án các môn đệ của Ngài là phá lề luật. Qua đó, Chúa Giêsu muốn nói cho mọi người biết rằng: Các môn đệ của Ngài hoàn toàn không sai. Và Ngài cũng dạy cho những ai đang sống giả tạo, đang giữ luật của Thiên Chúa cách hình thức thì hãy thức tỉnh lại để giữ và sống đúng theo lề luật của Thiên Chúa ban cho con người. Đừng vì theo lề luật của thế gian mà gây tổn hại cho con người, và làm con người xa rời Thiên Chúa. 
  • Hình ảnh những người Pharisiêu trách các môn đệ của Chúa Giêsu: Tại sao bứt lúa ăn trong ngày Sa-bat, cũng để lại một bài học cho con người ngày hôm nay: Giáo Hội Công Giáo là một Giáo Hội thánh thiện của Thiên Chúa, có Chúa Giêsu Kitô là đầu, là chủ Giáo Hội, nên Ngài không muốn Giáo Hội của Ngài rơi vào những cạm bẫy, cám dỗ của Satan, đó là việc giữ lề luật hình thức. Vì việc giữ luật hình thức đó sẽ không đẹp lòng Thiên Chúa và sẽ làm cớ vấp phạm cho các con cái của Ngài. Ngài cũng nhắc nhở cho các con cái trong Giáo Hội của Ngài: Hãy sống và giữ đúng lề luật mà chính Thiên Chúa trao ban, đó là Luật Yêu Thương, và phải đặt tình yêu thương, lòng bác ái đối với tha nhân trên tất cả mọi điều luật. Đừng vì lề luật hình thức mà làm cho linh hồn các con chiên đang đau khổ bị xa rời Thiên Chúa.

Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi các vị mục tử trong Giáo Hội của Ngài: Hãy đặt Luật Yêu Thương của Thiên Chúa trên hết mọi lề luật để cứu giúp các linh hồn đang đau khổ được quay trở về với Thiên Chúa Cha. Đừng dựa vào lề luật và lý luận của con người mà lấn át lề luật yêu thương của Thiên Chúa. Vì lề luật của con người không đưa con người đến sự yêu thương, hạnh phúc và sự sống đời đời. Chỉ duy nhất có lề luật của Thiên Chúa được ban cho Giáo Hội của Ngài, cho mỗi tâm hồn, đó là Luật Yêu Thương mới dẫn đưa con người đến hạnh phúc viên mãn là Nước Trời. Thiên Chúa mời gọi tất cả các con cái của Ngài: Hãy sống và đặt Luật Yêu Thương trên hết mọi lề luật, đó chính là: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.

          Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: