Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên – (Mt 13, 24-30) – Lời Hằng Sống

“Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13, 30)

“Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13, 30)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Bảy Tuần XVI – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Gr 7,1-11

Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao ?

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

1 Đây là lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a : 2 Ngươi hãy đứng ở cửa Đền Thờ Đức Chúa và tuyên bố những lời sau đây : Tất cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng Đức Chúa, hãy nghe lời Đức Chúa. 3 Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-ra-en phán : Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. 4 Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây : “Đền Thờ của Đức Chúa ! Đền Thờ của Đức Chúa ! Đã có Đền Thờ của Đức Chúa !” 5 Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, 6 không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc hoạ vào thân, 7 thì Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. 8 Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị. 9 Trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba-an và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, 10 rồi lại vào nhà này, nơi danh Ta được kêu khấn, đến trước mặt Ta mà nói : “Chúng ta được an toàn !”, sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì ? 11 Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao ? Ta, Ta thấy rõ hết – sấm ngôn của Đức Chúa.

Đáp ca         Tv 83,3.4.5-6a và 8a.11 (Đ. c.2)

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

3Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống
mà hớn hở reo mừng.

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

4Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa !

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

5Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
6aPhúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
8acàng tiến lên, họ càng mạnh bước.

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

11Một ngày tại khuôn viên thánh điện
quý hơn cả ngàn ngày.
Thà con ở cổng đền Thiên Chúa
vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân !

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

Tung hô Tin Mừng          Gc 1,21bc

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em ; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 13,24-30)

24 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?’ 28 Ông đáp : ‘Kẻ thù đã làm đó !’ Đầy tớ nói : ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?’ 29 Ông đáp : ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

(Mt 13,24-30)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu Kitô giảng dạy cho mọi người được biết: Nước Trời và hỏa ngục là có thật.

Nước Trời là gì? Nước Trời là Nước Thiên Chúa, là nơi bình an, hạnh phúc nhất, là nơi có được sự sống đời đời với Thiên Chúa, là đích điểm cuối cùng mà con người khao khát tìm đến. Vậy Nước Thiên Chúa có những điều xấu không? Thưa: Nước Thiên Chúa là nơi tuyệt đẹp, trong sáng, mọi điều đều tốt đẹp. Nước Thiên Chúa không có sự xấu, không có điều tệ hại, không có đau khổ. 

Tại sao khi sống ở trần gian, con người chưa đạt được Nước Trời mà phải đợi đến khi Thiên Chúa gọi ra khỏi trần gian, thì mới biết linh hồn mình được vào Nước Trời hay phải sa hỏa ngục? Trong cuộc sống ở trần gian này, Thiên Chúa cho con người được biết: thế gian này là một cuộc chiến đấu thiêng liêng, trường kỳ với lũ quỷ Satan. Satan chính là cỏ lùng, sẽ được cùng sống và hiện diện một cách vô hình với lúa, đó là con người tốt đẹp mà Thiên Chúa Cha dựng nên. Con người có hai chọn lựa: một là theo Thiên Chúa, hai là theo lũ quỷ Satan. Theo Thiên Chúa thì sẽ được vào hưởng Nước Thiên Đàng cùng với Ngài; còn theo Satan thì Thiên Chúa cho tự do, nhưng khi Ngài gọi ra khỏi trần gian thì mỗi người sẽ phải chịu sự phán xét cho sự lựa chọn của mình.

Lời Chúa ngày hôm nay cảnh tỉnh cho mọi người được biết: Nước Trời là có thật, hỏa ngục là có thật. Khi Thiên Chúa gọi con người ra khỏi trần gian, lúc đó Ngài sẽ phân tách lúa và cỏ lùng: ai là người theo Thiên Chúa, ai là người theo Satan. Ai theo Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hạnh phúc, vinh quang muôn đời với Thiên Chúa Cha. Ai theo Satan sẽ phải đi vào nơi hỏa ngục, là nơi tối tăm, bị lửa thiêu đốt không hề tắt, đau khổ đời đời vì linh hồn luôn khao khát được thấy mặt Thiên Chúa Cha mà không được thấy. Đó là lời Thiên Chúa cho con người biết trước: ai có tai nghe thì nghe. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: