Thứ Bảy Tuần XI – Mùa Thường Niên – Không ai có thể làm tôi hai chủ (Mt 6, 24-34)-Lời Chúa mỗi ngày

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Mt 6, 33)

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Mt 6, 33)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Bảy Tuần XI – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           2 Sb 24,17-25

Ông Da-ca-ri-a, các người đã giết giữa đền thánh và bàn thờ.

Bài trích sách Sử biên niên quyển thứ hai.

17 Sau khi ông Giơ-hô-gia-đa qua đời, các thủ lãnh Giu-đa đến bái yết nhà vua và lúc ấy nhà vua nghe theo họ. 18 Họ đã bỏ Đền Thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ, mà phụng sự các cột thờ và các ngẫu tượng. Vì tội ấy Đức Chúa đã giáng cơn thịnh nộ xuống Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 19 Người đã sai các ngôn sứ đến với họ, để đưa họ quay về với Đức Chúa. Các vị ấy đã khuyến cáo, nhưng họ không thèm để tai. 20 Ông Da-ca-ri-a, con tư tế Giơ-hô-gia-đa, được đầy thần khí Thiên Chúa, đứng trên cao, đối diện với dân và nói : “Thiên Chúa phán thế này : ‘Tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của Đức Chúa, mà chuốc lấy thất bại ? Vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa, nên Đức Chúa cũng lìa bỏ các ngươi’.” 21 Họ liền toa rập chống lại ông và, theo lệnh vua, họ ném đá giết ông trong sân Đền Thờ Đức Chúa. 22 Vua Giô-át không nhớ đến tình nghĩa mà ông Giơ-hô-gia-đa, thân phụ ông Da-ca-ri-a, đã dành cho mình, nên mới sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Da-ca-ri-a kêu lên : “Xin Đức Chúa nhìn xem và báo oán cho con.”

23 Đầu năm sau, quân đội A-ram tiến đánh vua Giô-át. Chúng xâm nhập Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tàn sát tất cả các thủ lãnh trong dân và gửi tất cả chiến lợi phẩm về cho vua Đa-mát. 24 Thực ra, lực lượng A-ram chỉ đến với một số ít người, nhưng Đức Chúa đã trao một lực lượng rất đông đảo vào tay chúng, chỉ vì dân Ít-ra-en đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình.

Quân A-ram đã trị tội vua Giô-át. 25 Khi chúng rút lui, bỏ vua lại trong cơn đau trầm trọng, các thuộc hạ của vua đã toa rập với nhau chống lại vua, trả thù cho máu người con của tư tế Giô-hô-gia-đa. Họ giết vua ngay trên giường. Vua đã chết và được mai táng trong Thành Đa-vít, nhưng không được chôn nơi phần mộ hoàng gia.

Đáp ca         Tv 88,4-5.29-30.31-32.33-34 (Đ. c.29a)

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

4Xưa Chúa phán : “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,
đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,
5rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,
ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

29Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở
và thành tín giữ giao ước với Người.
30Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại,
cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

31Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta,
chẳng sống theo điều Ta quyết định,
32vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống,
chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

33Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi,
chúng gây nên tội, Ta phải đánh đòn.
34Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa,
quyết không hề bội tín thất trung.

Đ.Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở.

Tung hô Tin Mừng          2 Cr 8,9

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 6,24-34)

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? 26 Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin ! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

Ngày 18.06.2022

THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

(Mt 6,24-34)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho mọi người: “ Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được”.

  Thế nên, con người phải chọn lựa: giữa Thiên Chúa hay tiền của nơi cuộc sống trần gian. Đây là một chân lý không bao giờ thay đổi là không ai có thể làm tôi hai chủ, không thể chọn lựa hai điều chính quan trọng cùng một lúc.

 Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người; Ngài ban cho con người mọi thứ. Ngài chăm lo cho con người về linh hồn cũng như thể xác. Nhưng điều quan trọng nhất đối với Thiên Chúa đó là: hãy chăm lo nuôi dưỡng linh hồn của mình sao cho có được sự sống đời đời. Vậy, để có được sự sống đời đời thì trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa qua việc phục vụ tha nhân và hướng trọn đời sống của mình đến Thiên Chúa, đến Nước Trời vĩnh cửu mai sau. Sống như vậy là mình đang tích trữ và làm giàu của cải thiêng liêng. Ngược lại, đừng tìm kiếm những gì là phù du, là chóng hư mất. Hãy yêu mến và đặt Thiên Chúa lên trên cuộc sống của mình, đừng lo tích trữ của cải trần gian mà quên mất Thiên Chúa là Cha Tình Yêu luôn quan phòng, gìn giữ cả linh hồn và thể xác của mình trong bàn tay của Ngài.

Thiên Chúa cho biết: con người ngày hôm nay dần dần xa rời Thiên Chúa, đang trên đà bị đánh mất đức tin. Con người chỉ dựa vào những kiến thức phổ thông, những hiểu biết nông cạn để tự mình lo lắng tìm của cải vật chất nuôi sống thể xác là trên hết. Con người đang gạt bỏ Thiên Chúa Tình Yêu quan phòng ra khỏi cuộc sống của họ. Cũng vậy, trong thế giới ngày hôm nay, người ta cho rằng: “Không có thực thì làm sao vực được đạo” điều đó là do Satan gieo vào trí não của con người, để rồi nó dần dần dẫn dắt con người đi theo đường lối làm giàu tiền của, vật chất ở trần gian mà bỏ quên Thiên Chúa, xem Thiên Chúa không còn cần thiết và quan trọng trong cuộc sống của họ, đó là kế hoạch của satan. 

Thế nên, Lời Chúa ngày hôm nay, Ngài mời gọi con người hãy tỉnh thức và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa quan phòng. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, là thụ tạo cao nhất trong các loài thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên; vì thế, Ngài mời gọi con người hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trên hết, còn những thứ vật chất nuôi thể xác hằng ngày chính Thiên Chúa sẽ lo liệu và ban phát cho. Ai tỉnh thức và khôn ngoan thì hãy hân hoan bước đi trên con đường ánh sáng của Thiên Chúa và tín thác vào tình yêu quan phòng của Ngài. Khi linh hồn đó biết tín thác và tôn thờ Thiên Chúa Tình Yêu trên tất cả mọi của cải vật chất, thì Ngài sẽ ban cho đầy dư vật chất để sinh sống. 

 Và Ngài cũng mời gọi con người hãy tôn thờ một mình Thiên Chúa duy nhất, đừng bao giờ đặt vật chất hay tiền của ngang bằng với Thiên Chúa. Cho nên, ai khôn ngoan thì hãy quay trở lại, hãy chạy đến với Thiên Chúa, tôn thờ, kính sợ một mình Ngài, còn những thứ khác Ngài đã hứa Ngài sẽ ban cho.  Hãy nhìn những con chim sẻ, chúng không gieo không gặt, vậy mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng lớn; những bông huệ ngoài đồng, chúng đâu phải làm lụng vất vả gì, nhưng Thiên Chúa vẫn mặc đẹp cho chúng; đó là những hình ảnh Thiên Chúa minh chứng cho con người. Vậy, con người hãy quay về và tìm kiếm Nước Thiên Chúa trên hết, còn những thứ khác Ngài sẽ ban cho sau. Điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Ngài sẽ thực hiện, vì Thiên Chúa là Đấng trung tín trong lời nói và việc làm, Ngài không bao giờ bội tín bất trung.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: