Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh – Sự Sống đời đời (Ga 6,51.60-69)

Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự sống.

Thứ Bảy Tuần III – Mùa Phục Sinh – Sự sống đời đời (Ga 6,51.60-69)

Bài đọc 1           Cv 9,31-42

Hội Thánh được xây dựng vững chắc, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

31 Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.

32 Bấy giờ ông Phê-rô rảo khắp nơi, xuống thăm cả dân thánh cư ngụ tại Lốt. 33 Nơi đây ông gặp thấy một người tên là Ê-nê liệt giường đã tám năm, vì anh bị tê bại. 34 Ông Phê-rô nói với anh ta : “Anh Ê-nê, Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy.” Lập tức anh đứng dậy. 35 Tất cả những người cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Sa-ron thấy anh, và họ trở lại cùng Chúa.

36 Ở Gia-phô, trong số các môn đệ có một bà tên là Ta-bi-tha, có nghĩa là Linh Dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm. 37 Trong những ngày ấy, bà mắc bệnh và qua đời. Người ta tắm xác cho bà và đặt ở lầu trên. 38 Vì Lốt gần Gia-phô, nên khi các môn đệ nghe biết ông Phê-rô ở đó, liền cử hai người đến mời : “Xin ông đến với chúng tôi, đừng trì hoãn.”

39 Ông Phê-rô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà goá xúm lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà Linh Dương đã may khi còn sống với họ. 40 Ông Phê-rô cho mọi người ra ngoài, rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó, ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh : “Bà Ta-bi-tha, hãy đứng dậy !” Bà ấy mở mắt ra, và khi thấy ông Phê-rô, liền ngồi dậy. 41 Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà goá lại và cho thấy bà đang sống. 42 Cả thành Gia-phô đều biết việc này, và có nhiều người tin vào Chúa.

Đáp ca         Tv 115,12-13.14-15.16-17 (Đ. c.12) 

Đ.Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?

12Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?
13Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Đ.Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?

14Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người.
15Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Đ.Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?

16Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.
17Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Đ.Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 6,63c.68c

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6,51.60-69)

51 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 “Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH
(Ga 6,51.60-69)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Hôm nay, Lời Chúa tiếp tục nói với mọi người về Bánh Hằng Sống. Chính Chúa Giê-su là bánh từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu Người thì sẽ được sự sống muôn đời. Giữa con người với nhau thì không bao giờ ăn thịt của nhau. Nhưng với niềm tin vào Thiên Chúa, là Đấng Hằng sống; và với tác động Thần Khí của Chúa Thánh Thần sẽ mở lòng cho những ai nếu tin vào Lời của Chúa Giê-su Ki-tô là Sự thật, thì họ sẽ được Sự sống đời đời. Còn đối với những ai dựa vào lý trí, tự do suy xét theo cách của con người thì rất khó chấp nhận lời nói của Chúa Giê-su; như trong Tin Mừng hôm nay, có một số các môn đệ của Ngài đã không tin vào Lời của Chúa Giê-su xác quyết: “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta, thì sẽ được Sự sống đời đời.”


Lời Chúa hôm nay, có sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa hợp lại để nói về “Bánh ằng sống”, đó chính là Bí Tích Thánh Thể. Những ai đến được với Chúa Giê-su Ki-tô đều nhờ Chúa Cha lôi kéo, và được tác động bởi Thần Khí của Chúa Thánh Thần; và ai đến với Chúa Giê-su Ki-tô, đón nhận Ngài vào trong thân thể, thì sẽ được sự sống đời đời. Và những Lời của Chúa Giê-su nói là nhờ Thần Khí Chúa Thánh Thần, là Đấng ban Sự sống. Chúa Giê-su không tự ý mình nói ra, nhưng trong lời rao giảng của Ngài luôn có sự hiện diện cả Ba Ngôi Thiên Chúa hợp nhất với nhau, để cùng nhau cứu độ con người. Bên cạnh đó, khi ông Phê-rô xác tín và tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa, là Đấng Mêsia đến cứu độ trần gian. Ông xác tín rằng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại Sự sống đời đời.”


Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng mời gọi tất cả con cái của Ngài cũng hãy thưa với Thầy là Chúa của mình rằng: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai” để được Chúa ban Sự sống đời đời cùng với Thiên Chúa Cha.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!
Free counters!

Leave a Reply