Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Loan Báo Tin Mừng ( Mc 16, 9-15)

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. (Mc 16, 15)
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. (Mc 16, 15)

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Bài đọc 1           Cv 4,13-21

Chúng tôi không thể không nói ra những gì tai đã nghe, mắt đã thấy.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

13 Bấy giờ, các thủ lãnh Do-thái, các kỳ mục và kinh sư ngạc nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giê-su ; 14 đồng thời họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. 15 Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi Thượng Hội Đồng, và bàn tính với nhau. 16 Họ nói : “Ta phải xử làm sao với những người này ? Họ đã làm một dấu lạ rành rành : điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, và ta không thể chối được. 17 Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy ngăm đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa.”

18 Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-su nữa. 19 Hai ông Phê-rô và Gio-an đáp lại : “Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi : trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không ? Các ông thử xét xem ! 20 Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.” 21 Sau khi ngăm đe lần nữa, họ thả hai ông về, vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do là vì họ sợ dân : ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra.

Đáp ca         Tv 117,1 và 14-15.16ab và 17-18.19-21 (Đ. c.21a) 

Đ.Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con.

1Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
14Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
15Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân :

Đ.Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con.

16abTay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao.
17Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.
18Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.

Đ.Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con.

19Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.
20Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.
21Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

Đ.Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con.

Chúa Cha
Chúa Cha

Tung hô Tin Mừng          Tv 117,24

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Đây là ngày Chúa đã làm ra,

nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 16,9-15)

9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. 10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. 11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. 13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. 15 Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”

Ngày 23.04.2022

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

(Mc 16,9-15)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân”. Lệnh truyền của Thiên Chúa được trao cho tất cả mọi người không trừ một ai: Đó là sứ mệnh ngôn sứ, tiên tri và vương đế. Lệnh truyền của Thiên Chúa đã phán ra thì sẽ được thực hiện. Con người có đón nhận lệnh truyền của Thiên Chúa hay không thì tùy vào lòng mỗi người đối với Thiên Chúa như thế nào. Ai kính sợ Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự thì sẽ lắng nghe và thực hiện lệnh truyền của Ngài là: rao giảng Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa đến cho muôn dân. Nhiệm vụ này không phải chỉ là của các giám mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ mà bao gồm tất cả mọi thành phần dân Chúa, mang Lời của Chúa đến cho muôn người. Nhưng trước khi rao truyền lời Chúa đến cho muôn dân thì chính linh hồn người đó phải sống niềm tin vào một Đức Ki-tô Chịu Chết và Phục Sinh để cứu độ con người. Lời rao giảo Kerygma đã được các Tông đồ của Ngài sống trước tiên, sau đó mới đi rao giảng điều mình sống.

Khi Chúa hiện ra với bà Ma-ri-a Mac-đa-la, Ngài đã sai bà đi loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho các môn đệ của Ngài. Tiếp theo là Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, Ngài cũng sai các ông đi rao giảng cho những người khác về việc Chúa đã Phục Sinh. Việc rao truyền Tin Mừng của Chúa đến cho muôn người cũng sẽ gặp một số khó khăn, mọi người sẽ không tin ngay việc Chúa Phục Sinh. Chúa biết lòng tin của các môn đệ còn yếu đuối, nên Ngài tiếp tục hiện ra cho chính các Tông đồ của Ngài trong bữa ăn: Đó là bữa ăn tình huynh đệ, bữa ăn Agape, là bữa ăn tình yêu và chính trong bữa đó, các tông đồ đã nhận ra Chúa, tin Chúa thực sự Phục Sinh, và chính tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ trong bữa ăn tiệc ly: “Anh em hãy yêu thương nhau. Cứ dấu này mà mọi người sẽ nhận ra anh em là môn đệ của Thầy”.

Lời Chúa hôm nay muốn tất cả các môn đệ, những người con của Chúa hãy yêu thương hết mọi người, hãy thực hành lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em”.

Con xin tạ ơn Chúa. Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply