Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên – (Lc 17, 7-10) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Lc 17, 10
Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Lc 17, 10

Bài đọc 1: Tt 2,1-8.11-14

Phải sống đạo đức, vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô.

1 Anh thân mến, phần anh, hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. 2 Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. 3 Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành.

4 Như vậy, họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, 5 biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. 6 Anh cũng hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. 7 Chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, 8 lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt, vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì.

11 Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. 12 Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. 13 Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. 14 Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 17,7-10

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa!

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

(Lc 17,7-10)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay truyền dạy cho mọi người phải luôn tỉnh thức trong tư tưởng, lời nói và việc làm của mình trong đời sống hằng ngày, và hãy nhìn nhận thân phận mình là một người đầy tớ, một người tội lỗi được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài thương xót và giữ gìn .

Thiên Chúa truyền dạy cho con người phải biết thân phận mình là ai trước mặt Ngài để không rơi vào cạm bẫy của Satan, đó là sự kiêu ngạo. Ngài muốn mọi người hãy nhìn lên hình ảnh Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa để học về sự khiêm nhường, tự hạ trước mặt Ngài.

Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài dùng câu chuyện về người đầy tớ phục vụ chủ của mình. Khi người đầy tớ làm xong việc thì nói: Tôi là một đầy tớ bất toàn vô dụng, chỉ biết làm chu toàn bổn phận. Qua đó, Thiên Chúa muốn dạy các con cái của Ngài: Để tránh rơi vào cạm bẫy của Satan thì mọi người cũng hãy nhìn nhận mình là một đầy tớ, được phục vụ Thiên Chúa là ông chủ duy nhất của mình; và khi chu toàn bổn phận của một người đầy tớ phục vụ Thiên Chúa thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời vĩnh cửu mai sau.

Thiên Chúa muốn các con cái của Ngài hãy có một đời sống khiêm nhường, tự hạ, đơn sơ, nhỏ bé, và cố gắng chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa trao ban là làm tốt các công việc Ngài đã chỉ dạy, để sau này khi Ngài gọi ra khỏi trần gian thì linh hồn người đầy tớ sẽ được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời vĩnh cửu mai sau. Đó chính là phần thưởng khi người đầy tớ chu toàn bổn phận Thiên Chúa Cha trao khi sống tại trần gian này. Ai khôn ngoan muốn được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời vĩnh cửu thì hãy bước đi theo con đường Thiên Chúa chỉ dạy, đó là có lòng vâng phục, kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự và làm đúng theo những gì mà Thiên Chúa truyền ban. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: