Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên – (Lc 10, 38-42) – Lời Chúa mỗi ngày

“Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” Lc 10, 41-42
“Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” Lc 10, 41-42

Bài đọc 1: Gl 1,13-24

Thiên Chúa đã mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

13 Thưa anh em, anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do-thái : tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa. 14 Trong việc giữ đạo Do-thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi : hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông.

15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. 16 Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, 17 cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị đã là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi lại trở về Đa-mát. 18 Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày. 19 Tôi đã không gặp một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa. 20 Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. 21 Sau đó tôi đến miền Xy-ri và miền Ki-li-ki-a. 22 Nhưng lúc ấy các Hội Thánh Đức Ki-tô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. 23 Họ chỉ nghe nói rằng : “Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt”, 24 và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Lc 11,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 10,38-42

Cô Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà. Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !” 41 Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

(Lc 10,38-42)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

 Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu ghé thăm nhà hai chị em cô Matta và Maria. Hình ảnh cô Maria ngồi bên chân Chúa lắng nghe lời Ngài dạy, còn cô Matta tất bật lo việc phục vụ. Qua hai hình ảnh đó, Đức Giêsu muốn chỉ dạy cho con người biết việc làm nào thì Thiên Chúa vui lòng. 

 Thiên Chúa cho biết: Việc lắng nghe lời của Thiên Chúa và đem ra thực hành, đó là việc làm ưu tiên mà Thiên Chúa luôn hài lòng. Ngài mời gọi mọi người: Hãy tỉnh thức để bước đi trên con đường ánh sáng theo lời Thiên Chúa chỉ dạy. Đừng loại bỏ Lời Chúa ra khỏi cuộc sống mỗi người, vì Satan luôn muốn lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa, không muốn con người lắng nghe lời Ngài chỉ dạy, để chúng dẫn dắt con người đi theo đường lối và làm theo sự chỉ dẫn của chúng là sống trong tội lỗi và sự đam mê của thế gian.

Vì vậy, Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy mọi người: Hãy biết khôn ngoan chọn việc mà cô Maria đã làm: là đến với Chúa, ở lại bên Chúa để lắng nghe Lời Ngài giảng dạy và đem ra thực hành trong cuộc sống. Ngài cũng nhấn mạnh phải đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự, đặt việc lắng nghe lời Thiên Chúa chỉ dạy trên tất cả mọi việc, vì chỉ khi nghe và thực hành theo lời Thiên Chúa chỉ dạy thì mọi việc làm mới được hoàn thành tốt đẹp theo như ý Ngài muốn. Trái lại, nếu ai không ở bên Thiên Chúa để lắng nghe, suy gẫm lời Thiên Chúa chỉ dạy, thì những việc làm của mình sẽ bị Satan len lỏi vào và đánh phá, dẫn đi theo đường lối của chúng.

Thiên Chúa cũng mời gọi mọi người: Hãy khôn ngoan đến với Thiên Chúa, hãy dành thời giờ ở bên cạnh Ngài, Ngài luôn mong chờ con người đến với Ngài từng giây phút, để Ngài soi sáng và chỉ dạy cho biết phải làm gì. Đừng bao giờ bỏ quên Thiên Chúa, đừng bao giờ rời xa Ngài, đó là điều Thiên Chúa mong muốn nơi mọi người. 

Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài không chỉ đồng hành cùng với con người, mà Ngài luôn khao khát và kêu gọi con người đến với Thiên Chúa, lắng nghe lời Ngài chỉ dạy và đem ra thực hành. Như hình ảnh của Đức Giêsu, Ngài là Thiên Chúa đầy quyền năng, mà Ngài cũng dành thời gian để ở bên cạnh Thiên Chúa Cha, lắng nghe lời Chúa Cha chỉ dạy, sau đó đem Lời của Thiên Chúa Cha mà chỉ dạy lại cho con người, để con người sống theo con đường ánh sáng mà Thiên Chúa Cha muốn mời gọi con người. 

 Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi toàn thể nhân loại: Hãy nhìn và noi gương sống theo hình ảnh của Đức Giêsu, Ngài luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha để lắng nghe lời Chúa Cha chỉ dạy, và hình ảnh cô Maria đã biết dành thời gian ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Ngài giảng dạy và đem ra thực hành trong cuộc sống.

  Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: