Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên – (Lc 7, 11-17) – Lời Chúa mỗi ngày

“Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lc 7, 14
“Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lc 7, 16

“Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lc 7, 16

Bài đọc 1: 1 Cr 12,12-14.27-31a

Anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô

12 Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

14 Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi.

27 Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. 28 Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. 29 Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao ? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ, 30 ai cũng được ơn chữa bệnh sao ? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao ?

31a Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất.

Tung hô Tin Mừng: Lc 7,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 7,11-17

Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

11 Khi ấy, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Đức Giê-su đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : “Bà đừng khóc nữa !” 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !” 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ BA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

(Lc 7,11-17)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa cho con người được thấy quyền năng vĩ đại của Thiên Chúa. 

Thiên Chúa không những là Đấng đầy quyền năng mà còn giàu lòng thương xót với dân của Ngài. Chính vì lòng thương xót sâu thẳm của Thiên Chúa mà Ngài đã nhìn thấy và cảm nhận được nỗi đau của con người. Khi con người gặp phải những đau khổ tột cùng, Ngài không bao giờ bỏ rơi con người, như hình ảnh bà góa trong Tin Mừng: Bà có một người con trai duy nhất, và cái chết đã cướp đi sinh mệnh con của bà. Không gì đau khổ cho bằng mất đi người mình yêu thương, người mà bà cho là quý giá nhất của đời mình. Đứng trước sự đau khổ của bà góa, Thiên Chúa đã thể hiện quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Đó là cho con bà đã chết được sống lại.

Qua hình ảnh đó, Thiên Chúa muốn nói cho muôn dân được biết: Thiên Chúa có toàn quyền trên sự sống. Ai muốn có được sự sống thì hãy chạy đến với Thiên Chúa. Không ai trên thế gian này có quyền năng làm cho người chết được sống lại như Thiên Chúa. Chính quyền năng làm cho người chết được sống lại đã làm cho dân chúng kính sợ, và ca tụng tôn vinh Thiên Chúa rằng: Đức Giêsu là một ngôn sứ vĩ đại xuất hiện trên thế gian, và Ngài đã viếng thăm dân người. Vì từ trước tới nay, không ai có quyền năng làm cho kẻ chết được sống lại như Ngài. Chính vì lẽ đó mà dân chúng đã tung hô Ngài là vua, là Thiên Chúa đến thế gian để cứu độ con người. 

Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi con người: Ai muốn có được sự sống đời đời thì hãy chạy đến với Thiên Chúa, làm hòa với Ngài, sống và làm theo lời chỉ dạy của Thiên Chúa. Đừng làm theo lời chỉ dạy của thế gian thì sẽ được sự sống hạnh phúc đời đời ở trong Nước của Thiên Chúa. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: