Thứ Ba Tuần XXIII – Mùa Thường Niên – (Lc 6, 12-19) – Lời Chúa mỗi ngày

Đức Giê-su đã thức suốt đêm cầu nguyện. Người đã chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Lc 6, 12-13
Đức Giê-su đã thức suốt đêm cầu nguyện. Người đã chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Lc 6, 12-13

Đức Giê-su đã thức suốt đêm cầu nguyện. Người đã chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Lc 6, 12-13

Bài đọc 1: 1 Cr 6,1-11

Anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước toà những người không có đức tin.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

1 Thưa anh em, khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không đến trước mặt những người trong dân thánh ! 2 Nào anh em chẳng biết rằng dân thánh sẽ xét xử thế gian sao ? Mà nếu được quyền xét xử thế gian, anh em lại không xứng đáng xử những việc nhỏ mọn ư ? 3 Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao ? Phương chi là những việc đời này ! 4 Thế mà khi phải xét xử những việc đời này, anh em lại đặt những người mà Hội Thánh coi nhẹ làm quan toà ! 5 Tôi nói thế cho anh em phải xấu hổ. Chẳng lẽ trong anh em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư ? 6 Đằng này, anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước toà những người không có đức tin ! 7 Dù sao, nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công ? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi ? 8 Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột, và đã đối xử như thế với anh em mình !

9 Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao ? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ lạc, kê gian, 10 những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. 11 Trước kia, có vài người trong anh em đã là như thế. Nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta !

Tung hô Tin Mừng

x. Ga 15,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 6,12-19

Đức Giê-su đã thức suốt đêm cầu nguyện. Người đã chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

(Lc 6, 12-19)

Lời Chúa Cho Mọi Người

         Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

         Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay thuật lại hai sự việc:

                – Thứ nhất: Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha trước khi chọn 12 tông đồ, để họ cùng cộng tác với Ngài trong công trình Cứu độ con người.

                – Thứ hai: việc Chúa Giêsu chữa lành mọi bệnh tật và thần ô uế, cho thấy quyền năng cao cả của Thiên Chúa có sức mạnh xua trừ Satan và chữa lành mọi bệnh tật cho con người. 

          Hôm nay, Thiên Chúa muốn dạy cho con người một bài học:  Khi làm bất cứ điều gì, con người cũng cần chạy đến với Thiên Chúa để xin Ngài trợ giúp, phải luôn kết hợp mật thiết với Ngài trong lời cầu nguyện ở mọi nơi mọi lúc để Ngài soi sáng, chỉ dẫn về những lời nói việc làm của mình. Vì ngay cả chính Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người cũng phải liên lỉ cầu nguyện, kết hợp với Chúa Cha để hiệp nhất với Chúa Cha, để lắng nghe Lời Ngài, và để nhận lệnh từ Chúa Cha chỉ dạy mà nói lại cho toàn thể nhân loại được biết phải làm gì và phải sống sao cho đúng Thánh ý của Thiên Chúa Cha.

           Giờ đây, Thiên Chúa muốn các tông đồ của Ngài cũng phải luôn kết hiệp, cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha để Ngài thêm sức cho, để lắng nghe lời Ngài chỉ dẫn cho biết phải làm gì đúng Thánh ý của Thiên Chúa. Vì nếu không có Thánh ý của Thiên Chúa chỉ dạy và không có Thần khí của Ngài hướng dẫn thì con người sẽ sống hời hợt bên ngoài, sẽ hành động sai với Thánh ý của Thiên Chúa, sẽ bị Satan lợi dụng để xen vào đánh phá công trình Cứu độ của Ngài. 

           Qua việc Chúa Giêsu xua trừ ma quỷ và chữa lành các bệnh tật, Thiên Chúa cũng cho biết rằng: để có được sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa để xua trừ Satan, và chữa lành các bệnh tật cho các bệnh nhân và tội nhân, thì mỗi người cần có những điều sau: 

                -Phải có sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa ở trong chính con người đó.

                – Phải nhận lãnh ân sủng từ nơi Thiên Chúa qua việc cầu nguyện liên lỉ. 

                – Phải có đời sống thánh thiện như Thiên Chúa mời gọi thì mới có được sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa khiến Satan phải khuất phục.  Vì nếu ai vẫn còn sống theo những đam mê của thế gian thì quỷ sẽ vui cười, và nó sẽ không khuất phục để xuất ra khỏi các bệnh nhân và tội nhân; và sức mạnh và quyền năng của lời cầu nguyện để chữa lành cũng không được hiệu quả.

           Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả các con cái của Ngài, đặc biệt là các vị lãnh đạo trong Giáo Hội:

                -Phải luôn luôn có đời sống kết hợp liên lỉ mật thiết với Chúa Cha trong mọi nơi mọi lúc, đừng rời xa Ngài giây phút nào. 

                – Trong tất cả mọi hoạt động, mọi tư tưởng, lời nói, và việc làm phải luôn đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự; và phải luôn ý thức có sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. 

                – Hãy khiêm nhường, tự hạ mà nài xin quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện nơi chính con người của mình để giúp mình thực thi đúng theo lệnh truyền của Thiên Chúa, từ đó có thể giúp tha nhân có một cuộc sống bình an, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

           Thật vậy, chỉ có sức mạnh, quyền năng và sự thánh thiện của Thiên Chúa mới xua trừ được Satan, mới chữa lành được mọi bệnh hoạn, tật nguyền cho các bệnh nhân và tội nhân. Ai muốn được làm khí cụ cho Thiên Chúa để cứu giúp các anh chị em của mình đang đau khổ vì bệnh tật phần hồn cũng như phần xác, thì hãy vâng nghe và làm theo những lời Thiên Chúa chỉ dạy.

            Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply