Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên – (Mt 12,46-50) – Lời Hằng Sống

“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12, 49-50)

“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12, 49-50)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Thứ Ba Tuần XVI – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Mk 7,14-15.18-20

Mọi lỗi lầm chúng ta, Chúa ném xuống đáy biển.

Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha.

14Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân
là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài,
đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái.
Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át
như những ngày thuở xa xưa.
15Như thời Ngài ra khỏi đất Ai-cập,
xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công.
18Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm,
Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài ?
Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa,
19Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.
20Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp,
và tình thương cho Áp-ra-ham,
như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước.

Đáp ca         Tv 84,2-4.5-6.7-8 (Đ. c.8a)

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

2Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa,
tù nhân nhà Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về.
3Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi.
4Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ.

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

5Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa.
6Phải chăng Ngài giận mãi không thôi,
đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ ?

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

7Nào chẳng phải chính Ngài
sẽ lại làm cho chúng con được sống
để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài ?
8Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

Tung hô Tin Mừng          Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 12,46-50)

46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

(Mt 12, 46-50)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa

         Lời Chúa ngày hôm nay nói về việc Chúa Giêsu Kitô đề cao những ai biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa Cha.’

Lời Chúa thuật lại sự việc Mẹ Maria và các anh chị em của Ngài lo lắng đi tìm Ngài, trong khi Ngài đang giảng dạy giữa các môn đệ và đám đông. Với tình yêu thương của một người mẹ, Mẹ Maria đã tìm mọi cách để đến gặp Đức Giêsu. Mẹ là người nữ luôn biết kính sợ, lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa Cha qua sự vâng phục Thiên Chúa cách tuyệt đối: “Vâng! tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền”.

 Ngày hôm nay, Chúa Giêsu Kitô đề cao tất cả những ai biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa Cha truyền dạy. Bất cứ ai sống theo thánh ý Cha trên trời trong sự vâng phục phó thác, thì người đó là mẹ và anh em của Ngài, như Ngài đã nói: “Tất cả những ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”. Qua đó, Chúa Giêsu cũng đề cao mối tương quan thân thiết giữa con người với Thiên Chúa Cha. Mối tương quan này sẽ đem lại sự sống, hạnh phúc viên mãn cho con người ở Nước trời mai sau. Vì thế, mục đích chính mà Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người là để ở cùng với nhân loại, để giúp con người biết quay trở về với Thiên Chúa Cha, giúp con người luôn luôn có một mối tương quan mật thiết với Ngài. Đó chính là tình yêu giữa con người với Thiên Chúa. Và Ngài mời gọi mọi người hãy biết quý trọng mối tương quan mật thiết và duy nhất giữa con người với Thiên Chúa Cha.

          Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: