Thứ Ba Tuần X – Mùa Thường Niên – Chính anh em là Ánh Sáng cho trần gian (Mt 5,13-16) – Lời Chúa mỗi ngày

Chính anh em là Ánh Sáng cho trần gian (Mt 5,14)

Chính anh em là Ánh Sáng cho trần gian (Mt 5,14) – Chính anh em là Ánh Sáng cho trần gian (Mt 5,13-16)

Thứ Ba Tuần X – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           1 V 17,7-16

Hũ bột đã không vơi, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

7 Hồi đó, chỗ ông Ê-li-a ẩn mình, suối cạn khô, vì trong xứ không có mưa. 8 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán bảo ông : 9 “Ngươi hãy đứng dậy đi Xa-rép-ta, thuộc Xi-đôn, và ở lại đấy. Này Ta truyền cho một bà goá ở đó nuôi ngươi.” 10 Ông liền đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói : “Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống.” 11 Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói : “Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa !” 12 Bà trả lời : “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.” 13 Ông Ê-li-a nói với bà : “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. 14 Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này :

“Hũ bột sẽ không vơi
vò dầu sẽ chẳng cạn
cho đến ngày Đức Chúa
đổ mưa xuống trên mặt đất.”

15 Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói ; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. 16 Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán.

Đáp ca         Tv 4,2-3.4-5.7-8 (Đ. c.7b)

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

2Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
3Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
lòng vẫn còn chai đá
ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối ?

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

4Hãy biết rằng : Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa ;
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.
5Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

7Biết bao kẻ nói rằng : “Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc ?”,
lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.
8Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

Tung hô Tin Mừng          Mt 5,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5,13-16)

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN
(Mt 5,13-16)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Ngài rằng: “Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”


Thế nào là muối cho đời?
Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là con người thật. Ngài mặc lấy thân phận con người để ở cùng và đồng hành với con người, để nâng đỡ, chữa lành bệnh tật trong tâm hồn cũng như thể xác cho con người. Ngài chuẩn bị cho công trình cứu độ của Thiên Chúa, bằng cách: chọn và mời gọi các tông đồ đi tiếp con đường sứ vụ của Ngài, là mang tình yêu thương của Thiên Chúa đến trần gian, để sưởi ấm trái tim nhân loại đang bị Satan làm cho nguội dần, xa rời tình yêu đối với Thiên Chúa.


Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi các môn đệ của Ngài, các vị mục tử cũng như các Kitô hữu hãy tiếp nối sự vụ của Đức Kitô là đem tình yêu của Thiên Chúa đến với nhân loại, đó chính là lời mời gọi là muối cho đời.


Thế nào là ánh sáng cho trần gian?
Chúa mời gọi các môn đệ của Ngài hãy trở nên ánh sáng cho trần gian như xưa Chúa Giêsu là ánh sáng đến thế gian để chiếu sáng và để trao ban. Giờ đây, Chúa Giêsu Kitô về với Thiên Chúa Cha, Ngài tiếp tục chọn gọi các môn đệ và các môn đệ đã dám từ bỏ tất cả để bước theo con đường sự thật và ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô. Khi bước theo con đường của Chúa Giêsu thì ánh sáng sẽ luôn tỏa rạng và chiếu rọi vào bóng tối. Ánh sáng đó là tất cả những việc tốt mà các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô phải có trong lòng, và phải được chiếu tỏa ánh sáng xuống trên các linh hồn khác; để nhờ qua chính đời sống tốt lành của các môn đệ, cũng như của tất cả các Kitô hữu được Thiên Chúa mời gọi, cũng sẽ chiếu tỏa được ánh sáng của chính Đức Kitô đến với toàn thể nhân loại. Cho nên, tất cả những việc làm tốt đẹp đến từ Thiên Chúa phải được thắp lên, phải được đưa ra ánh sáng; để qua ánh sáng đó, giúp cho nhiều linh hồn khác được hưởng nhờ mà đến với Thiên Chúa.


Trong thời đại này, dấu chỉ “Ánh Sáng của Thiên Chúa” được thắp lên và được tỏa sáng cho muôn dân được biết, đó chính là công trình của Nhà Chúa Cha. Đó cũng là lý do tại sao mà Thiên Chúa luôn mời gọi Chu Thiên Thương, các cha và những người trong “Đội Quân Ánh Sáng” phải luôn luôn là muối ướp mặn cho đời và là ánh sáng chiếu tỏa cho thế gian. Ai tin thì sẽ được cứu độ, và được Thiên Chúa đến cứu linh hồn đó thoát khỏi vòng vây của Satan, để các linh hồn đó được thuộc trọn về Thiên Chúa Cha.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa Mt 4, 13-16
Free counters!

Leave a Reply