THỨ BA TUẦN VI – MÙA THƯỜNG NIÊN (Mc 8,14-21) – LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.
Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê (Mc 8,14-21)

Bài đọc 1: Gc 1,12-18

Chính Thiên Chúa không cám dỗ ai.

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.

13 Khi bị cám dỗ, đừng ai nói : “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ”, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai. 14Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. 15 Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội ; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết.

16 Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. 17 Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú ; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. 18 Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.

Đáp ca

Tv 93,12-13a.14-15.18-19 (Đ. c.12a)

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn.

12Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,
được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban.13aNgài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn.

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn.

14Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người,
chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản ;15công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình,
mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo.

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn.

18Lạy Chúa, khi con nói : “Này chân con lảo đảo”,
tình thương Ngài đã đỡ nâng con ;19lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng,
ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn.

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 8,14-21

Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

14 Khi ấy, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !” 16Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế ! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : 19khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai.” 20“Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?” Các ông nói : “Thưa được bảy.” 21 Người bảo các ông : “Anh em chưa hiểu ư ?”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
(Mc 8,14-21)

Lời Chúa Cho Mọi Người


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay nói đến việc: phải coi chừng men biệt phái và men Hêrôđê. Lời Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ ngày xưa có liên hệ gì với chúng ta ngày hôm nay?
Thưa lời Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ ngày xưa vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, và lời đó vẫn được dạy cho con người trong thế giới hôm nay, với tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài dạy các môn đệ phải đề phòng men biệt phái và Hêrôđê. Men đó là gì? Là sự kiêu ngạo, giả hình, giữ luật hình thức, ham mê lợi lộc, sắc dục, chức quyền, địa vị, danh vọng. Thiên Chúa Cha biết rằng: khi các môn đệ đi vào trong môi trường đó, không ít thì nhiều cũng vướng phải những men xấu. Vì vậy, Chúa Giêsu nhắc các môn đệ hãy đề phòng, nhưng các môn đệ của Ngài có nghe được lời dạy của Ngài hay không? Các môn đệ vẫn còn ham mê lợi lộc trần thế, đam mê vật chất ngay trước mắt. Họ đã nghĩ rằng do họ không đem bánh theo nên bị Chúa quở trách. Vì Chúa Giêsu biết lòng các môn đệ không hiểu được lời dạy của Ngài về đời sống thiêng liêng, về Nước trời nên Ngài củng cố đức tin cho họ, khi nhắc họ nhớ lại Ngài đã làm nhiều phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa cho các môn đệ thấy rằng: Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự. Nhưng điều Chúa đòi hỏi nơi họ là đời sống Nước trời mai sau, đời sống thiêng liêng, đời sống khiêm hạ, một lòng thờ phượng kính mến Thiên Chúa, tin tưởng vào quyền năng sức mạnh của Ngài.
Những lời Chúa dạy các môn đệ ngày xưa, ngày nay Chúa muốn chúng ta cũng sống và thực hành những điều đó với tác động của ơn Chúa Thánh Thần, vì thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, để sống được những lời Chúa dạy cần phải cậy nhờ, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Như các môn đệ ngày xưa, chúng ta cũng được mời gọi khi sống phải đề phòng men biệt phái và men Hêrôđê. Đó là sự kiêu ngạo, sự giả hình, sự ham mê lợi lộc, địa vị, tiền tài và sắc dục. Đặc biệt trong thế giới ngày nay, satan đang hoành hành trên khắp thế giới, nó sẽ cám dỗ chúng ta rất nhiều. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta hãy sống và làm theo lời Chúa dạy: bằng cách hãy đón nhận men của Nước trời. Đó là sự khiêm hạ, sự hiền lành, đơn sơ, ăn chay, cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa, và đời sống đức tin thì chỉ tin một mình Thiên Chúa mà thôi.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen

Giờ Kinh Nguyện Nhà Chúa Cha 15:00
Free counters!

Leave a Reply