Thứ Ba Tuần V Phục Sinh – Bình an cho Anh em (Ga 14, 27-31a)

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy Ban cho anh em Bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14, 27)

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy Ban cho anh em Bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14, 27)

Thứ Ba Tuần V Phục Sinh – Bình an cho Anh em (Ga 14,27-31a)

Bài đọc 1           Cv 14,19-28

Hai Tông Đồ tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

19 Bấy giờ có những người Do-thái từ An-ti-ô-khi-a và I-cô-ni-ô đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết. 20 Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông trẩy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba.

21 Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a. 22 Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói : “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.” 23 Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin.

24 Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a, 25 rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a. 26 Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành.

27 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. 28 Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ.

Đáp ca         Tv 144,10-11.12-13ab.21 (Đ. x. c.10b và 11a) 

Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng :
Triều đại Ngài vinh hiển.

10Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
11nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng :
Triều đại Ngài vinh hiển.

12Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.
13abTriều đại Ngài : thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng :
Triều đại Ngài vinh hiển.

21Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa,
chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh
đến muôn thuở muôn đời !

Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng :
Triều đại Ngài vinh hiển.

Đường Vào Thiên Đàng

Tung hô Tin Mừng          x. Lc 24,26

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô phải chịu khổ hình, và từ cõi chết sống lại, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 14,27-31a)

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

30 “Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31a Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”

THỨ BA TUẦN V PHỤC SINH

(Ga 14, 27-31)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Trước khi Chúa Giêsu Kitô chịu chết trên cây thập giá, thì Ngài an ủi các môn đệ của Ngài rằng:

“Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Anh em hãy ở lại trong bình an của Thầy. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”

Chúa luôn yêu thương các môn đệ của Ngài. Ngài luôn đồng hành, hướng dẫn và chỉ đường cho các môn đệ bước đi trên con đường ánh sáng, đi trên con đường chân lý, sự thật để chiến đấu với lũ quỷ Satan.

Ngài biết rằng: sau khi Ngài về cùng Thiên Chúa Cha, thì satan sẽ tiếp tục quấy phá các môn đệ của Ngài bằng cách: dùng những người xung quanh để gây chia rẽ, để chống phá, để làm mất niềm tin nơi các môn đệ với Thầy của mình là Đức Giêsu, và satan cũng gây ra mọi sóng gió khi các môn đệ đi rao giảng lời của Chúa, rao giảng một Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Phục Sinh để cứu độ con người. Vì vậy, mà Chúa căn dặn các môn đệ: “Hãy bình an trong tình thương của Chúa. Đừng sợ hãi! Đừng xao xuyến! Bình an của Thiên Chúa ban tặng không giống như bình an của thế gian.” Bình an của Thiên Chúa ban đó là: có Thiên Chúa ở trong mình. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, vì Ngài có quyền năng tuyệt đối, Ngài làm được mọi sự. Ngài sẽ che chở, bảo vệ mọi người khỏi sóng to gió lớn. Ngài sẽ ban ơn can đảm để giúp các môn đệ của Ngài đón nhận được những sự thử thách.

Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người và mời gọi mọi người tìm đến với Thiên Chúa, vì có Thiên Chúa là có bình an. Hãy tin tưởng, phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Ngài sẽ ra tay cứu giúp khi con người gặp những đau khổ, gặp những khó khăn do thế gian tạo ra. Khi Ngài ban bình an cho mọi người, không có nghĩa là mình sẽ không phải chịu đau khổ. Không phải vậy! Mà Ngài ban bình an, ban thêm sức mạnh nghĩa là có Thiên Chúa ở trong lòng mình, để giúp mình chiến đấu với những khó khăn, chiến đấu với những thử thách, những gian nan giống như Chúa Giêsu đã nhờ quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa Cha và sự vâng phục của Ngài đối với Thiên Chúa Cha mà Ngài đã chiến thắng satan.

Giờ đây, các con cái của Ngài cũng hãy vâng phục Thiên Chúa và ở lại trong tình thương của Ngài, thì sẽ có được sức mạnh của Thiên Chúa để giúp mình chiến đấu, để đón nhận những đau khổ do thế gian mang đến.  Làm được những điều Thiên Chúa chỉ dạy, thì sẽ được bình an trong tình yêu của Thiên Chúa Cha. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa.   Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

Free counters!

Leave a Reply