Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh – Mục Tử Nhân Lành ( Jn 6, 22-30)

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. (Ga 10, 27)
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. (Ga 10, 27)

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

Mục Tử Nhân Lành (Ga 10, 22-30)

Bài đọc 1           Cv 11,19-26

Họ rao giảng Tin Mừng Chúa Giê-su cho cả người Hy-lạp.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

19 Hồi ấy, những người phải tản mác vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Tê-pha-nô, đi đến tận miền Phê-ni-xi, đảo Sýp và thành An-ti-ô-khi-a. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do-thái. 20 Nhưng trong nhóm, có mấy người gốc Sýp và Ky-rê-nê ; những người này, khi đến An-ti-ô-khi-a, đã giảng cho cả người Hy-lạp nữa, loan Tin Mừng Chúa Giê-su cho họ. 21 Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa.

22 Tin ấy đến tai Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nên người ta cử ông Ba-na-ba đi An-ti-ô-khi-a. 23 Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. 24 Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa.

25 Ông Ba-na-ba trẩy đi Tác-xô tìm ông Sao-lô. 26 Tìm được rồi, ông đưa ông Sao-lô đến An-ti-ô-khi-a. Hai ông cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Ki-tô hữu.

Đáp ca         Tv 86,1-3.4-5.6-7 (Đ. Tv 116,1a) 

Đ.Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

1Thành Xi-on được lập trên núi thánh.
2Chúa yêu chuộng cửa thành
hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp.
3Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !

Đ.Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

4Chúa phán : “Ta sẽ kể Ba-by-lon và Ai-cập
vào số những dân tộc nhận biết Ta.
Kìa xứ Phi-li-tinh, thành Tia cùng miền Ê-thi-óp :
tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra.”
5Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ bảo :
“Người người sinh tại đó.”
Chính Đấng Tối Cao đã củng cố thành.

Đ.Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

6Chúa ghi vào sổ bộ các dân :
“Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó.”
7Và ai nấy múa nhảy hát ca :
“Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành.”

Đ.Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

Tung hô Tin Mừng          Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi.” Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 10,22-30)

22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giê-su đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Đường Vào Thiên Đàng

THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH

(Ga 10,22-30)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Giêsu Kitô là Vị Mục Tử nhân lành. Chúa phán: “Con chiên ta thì nghe tiếng ta; ta sẽ cho nó được sự sống đời đời. Ta và Cha ta là một”. Thiên Chúa là nguồn Sự sống đời đời. Ngài luôn yêu thương tất cả mọi người. Ngài chính là cửa của nguồn Sự sống. Tất cả những ai muốn có được sự sống đời đời, được hạnh phúc, được bình an thì hãy đi qua cửa nguồn sự sống này. Cửa đó chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài đến từ chính Thiên Chúa Cha, là Đấng cao cả nhất, không ai có quyền năng như Ngài. Ai muốn theo Vị Mục Tử nhân lành thì hãy lắng nghe và bước theo chân của Thầy Giêsu Chí Thánh. Ngài chính là Vị Mục Tử chân chính. Ngài luôn ngày đêm bảo vệ, gìn giữ, che chở đoàn chiên của mình khỏi kẻ trộm là Satan, là kẻ luôn rình rập chờ cơ hội cướp lấy linh hồn mỗi người. Ngài luôn cho con người sự tự do. Nếu muốn theo Thiên Chúa thì hãy tìm kiếm và ở lại trong Lời của Ngài; và hãy đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, dạy qua tiếng lương tâm, dạy qua Hội Thánh của Ngài.

Mục đích đời sống của con người là có được Thiên Chúa ở cùng, và cùng bước đi trên con đường công chính của Ngài, vì có Chúa là có tất cả.

Những ai khôn ngoan muốn có được sự sống đời đời, thì hãy nghe tiếng Thiên Chúa chỉ dạy và bước theo con đường của Ngài: là con đường, là sự thật và là sự sống; như thế sẽ không ai có thể cướp được linh hồn người đó ra khỏi bàn tay che chở, bao bọc, gìn giữ của Thiên Chúa Cha.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply