Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng – Ngày 20 tháng 12 – (Lc 1:26-38) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Lc 1, 31
Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Lc 1, 31

Bài đọc 1: Is 7,10-14

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng :

11“Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”
12Vua A-khát trả lời :
“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.”
13Ông I-sai-a bèn nói : “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít,
các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ?
14Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :
Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en.”

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ki-tô, Ngài nắm giữ chìa khoá nhà Đa-vít, Ngài mở cửa đưa vào Nước vĩnh hằng. Xin Ngài đến đem ơn giải thoát, cho tù nhân khỏi hết xích xiềng, cho họ không còn ngồi dưới bóng đêm. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 1,26-38

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng

Ngày 20 tháng 12

(Lc 1,26-38)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

  Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,   

Lời Chúa ngày hôm nay, nói về việc thiên thần Gabriel mang Lời của Thiên Chúa Cha xuống truyền tin cho Đức Mẹ Maria.  

 Mẹ Maria là người có phúc nhất trong tất cả những người phụ nữ, Mẹ được Thiên Chúa Cha tuyển chọn từ thời xa xưa. Trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, không thể thiếu vắng Đức Mẹ Maria. Mẹ là người phụ nữ đầy tràn ơn phúc, đầy sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn; và cho tới thời buổi, thì lời hứa của Thiên Chúa cứu độ nhân loại được thực hiện, là nơi chính cung lòng của Đức Mẹ Maria sẽ mang thai Con Thiên Chúa dưới tác động quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mẹ là một người nữ chưa có chồng, nhưng lại được mang thai, chính Đức Mẹ Maria đã thắc mắc về chuyện đó: Tôi không biết đến người nam, thì làm sao có con được? Sứ thần truyền tin đã giải thích cho Đức Mẹ rằng: việc Mẹ mang thai không phải là do con người, nhưng là do sức mạnh, quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và lời hứa Thiên Chúa cứu độ nhân loại đã được thực hiện: sau khi sứ thần truyền tin, Con Thiên Chúa đã ngự vào trong cung lòng của Đức Mẹ Maria.  

  Đức Mẹ là người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn, và là người có niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa tối cao. Mẹ là mẫu gương về niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, và là mẫu gương về sự vâng phục theo thánh ý của Thiên Chúa Cha một cách tuyệt đối. Chính vì lời xin vâng của Mẹ: “Vâng! tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Từ đó, Mẹ đã tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa quyền năng, Mẹ tin rằng: không có gì mà Thiên Chúa Cha không thể làm được. Thật đúng là như thế! Niềm tin tưởng tuyệt đối của Mẹ vào Thiên Chúa Cha đã được thực hiện. Khi Thiên Chúa cho bà chị họ Elizabeth đang mang thai khi tuổi đã già, thì Mẹ cũng đã tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa mà không chút nghi ngờ.  

  Với niềm tin tưởng tuyệt đối của Đức Mẹ Maria vào Thiên Chúa tối cao, thì Thiên Chúa mời gọi mọi người trong thế giới ngày hôm nay: 

– Hãy noi gương niềm tin của Đức Maria vào Thiên Chúa, và hãy sống theo niềm tin của Mẹ.  

– Khi đã tin vào Thiên Chúa Cha thì hãy sống đơn sơ, phó thác, và làm đúng theo những gì mà Thiên Chúa đã ban truyền thì sẽ không bị Satan cám dỗ, và cướp lấy linh hồn mình khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa Cha.

 Bên cạnh đó, Thiên Chúa Cha cũng mời gọi con người trong thế giới ngày hôm nay: 

Hãy có một đức tin, một đời sống khiêm nhường và một sự vâng phục tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha. Chỉ có sự khiêm nhường, tự hạ, lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa thì con người mới đón nhận được ân sủng, quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa sẽ ban xuống nơi chính tâm hồn và thân xác của mình; để nhờ đó, Satan sẽ phải tránh xa và sẽ phải thua dưới sự khiêm nhường, vâng phục và niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa Cha.  

  Thiên Chúa Cha mời gọi nhân loại ngày hôm nay: hãy nhìn lên mẫu gương của Đức Mẹ Maria, và sống, làm theo những gì Mẹ đã chỉ dạy cho con người trong thế giới ngày hôm nay. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: