Thứ Ba Tuần III – Mùa Vọng – (Mt 21, 28-32) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Ông Gio-an đã đến, và những người tội lỗi đã tin.
Ông Gio-an đã đến, và những người tội lỗi đã tin.

Bài đọc 1: Xp 3,1-2.9-13

Ơn cứu độ thời Đấng Mê-si-a được hứa cho mọi người nghèo.

Bài trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a.

1 Đức Chúa phán như sau :

Khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn cho thành tàn bạo,
2không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy,
không cậy trông vào Đức Chúa,
chẳng đến gần Thiên Chúa của mình.
9Bấy giờ, Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch
để tất cả đều kêu cầu danh Đức Chúa
và kề vai sát cánh phụng sự Người.
10Từ bên kia sông ngòi xứ Cút,
những kẻ tôn thờ Ta, những kẻ đã bị Ta phân tán,
sẽ mang lễ vật đến kính dâng Ta.
11Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn
vì mọi hành vi ngang trái chống lại Ta.
Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi
những kẻ kiêu căng đắc thắng,
và ngươi sẽ không còn nghênh ngang
trên núi thánh của Ta nữa.
12Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ ;
chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa.
13Số dân Ít-ra-en còn sót lại
sẽ không làm chuyện tàn ác bất công,
cũng không ăn gian nói dối
và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt.
Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi
mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin ngự đến ; xin đừng trì hoãn, xin tha thứ lầm lỗi cho dân Ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 21,28-32

Ông Gio-an đã đến, và những người tội lỗi đã tin.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

28 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông nghĩ sao ? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ 29 Nó đáp : ‘Con không muốn !’ nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : ‘Thưa ngài, con đây !’ nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG 

Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo 

(Mt 21,28-32) 

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa cho nhân loại thấy được: Trên thế giới có hai loại người: một loại người lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, còn một loại người thì không lắng nghe và không đem lời Thiên Chúa ra thực hành. 

 Thiên Chúa muốn cảnh tỉnh và cho nhân loại biết rằng: Những người nào lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, thì những người đó làm đẹp lòng Thiên Chúa và sẽ được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời; còn những ai không lắng nghe lời Thiên Chúa và không đem ra thực hành, thì những người đó không thuộc về Thiên Chúa. Khi ai không thuộc về Thiên Chúa thì linh hồn người đó sẽ thuộc về thế giới của Satan; mà thế giới của Satan thì luôn đi trong bóng đêm, trong tội lỗi, trong sự hận thù, trong sự ghen ghét, trong sự ích kỷ, và luôn luôn bị đau khổ, bị Satan giày xéo linh hồn.  

 Qua dụ ngôn hai người con, Thiên Chúa kêu gọi toàn thể nhân loại: Hãy chạy đến với Thiên Chúa và đem Lời Chúa ra thực hành; đừng đẩy Lời Chúa ra ngoài tai mà bị Satan cướp đi, và chúng sẽ len lỏi vào để nói những lời cám dỗ của quỷ dữ. Thiên Chúa kêu gọi toàn thể nhân loại: Hãy tỉnh thức để lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Thiên Chúa đã nói cho toàn thể nhân loại biết rằng: Những ai đem Lời Chúa ra thực hành thì những người đó sẽ được cứu thoát, còn những ai không đem Lời Chúa ra thực hành thì sẽ bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đó là sự thật mà Thiên Chúa đã đến với nhân loại, để đem chính Lời của Ngài rao truyền, gieo rắc vào trong tâm hồn mỗi người. Ngài mời gọi mọi người: Hãy đứng thẳng lên và bước đi theo con đường ánh sáng của lời Thiên Chúa; chỉ có như thế thì sự sống, hạnh phúc và bình an mới ở lại với nhân loại, mới ở lại với chính mỗi một linh hồn.

 Trước mặt Thiên Chúa Cha, mọi người đều sẽ phải trả lẽ tất cả: Từng chấm, phẩy, từng tội nhỏ, tội lớn đều phải đền tội trước sự công thẳng, công minh của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa yêu thương loài người, vì thế mà Ngài đã đến và ở với nhân loại, Ngài đem chính lời của Thiên Chúa Cha để rao truyền xuống cho mỗi người, Thiên Chúa không muốn nhân loại rơi vào những cạm bẫy của Satan. Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi toàn thể nhân loại: Hãy lắng nghe lời của Thiên Chúa và đem ra thực hành; đừng vứt bỏ lời của Thiên Chúa ra ngoài tai nữa. Đừng chỉ nói lời Thiên Chúa trên môi, trên miệng mà lòng không thực hành; điều đó không đẹp lòng Thiên Chúa. 

 Thiên Chúa muốn toàn thể nhân loại và chính mỗi người hãy đối diện trước mặt Thiên Chúa, hãy đem hết cả tâm hồn, trí khôn và sức lực ra mà thực hành lời của Thiên Chúa. Làm được như thế thì hạnh phúc và bình an mới ở lại với nhân loại và mỗi một linh hồn. Tất cả mọi người đều lắng nghe và thực hành Lời của Thiên Chúa thì nhân loại sẽ tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy bình an, hạnh phúc mà Thiên Chúa luôn hằng ngày kêu gọi. Chỉ khi nhân loại sống hòa hợp, yêu thương thì khi đó hạnh phúc Nước Trời sẽ đến được với mỗi một linh hồn. 

 Thiên Chúa không muốn con người rời xa tình yêu của Thiên Chúa, rời xa Lời Thiên Chúa truyền dạy; nên hằng ngày Ngài tha thiết chờ mong nhân loại hãy chạy đến với Thiên Chúa và đem Lời Chúa ra thực hành. Lời Chúa đó chính là tình yêu; tình yêu sẽ được luôn mở rộng và ban phát khi mỗi linh hồn biết lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

 

 

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: