Thứ Ba Mùa Giáng Sinh , (Ga 1: 29-34) , Lời Chúa Cha chỉ dạy

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Ga 1, 29
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Ga 1, 29

Bài đọc 1: 1 Ga 2,29 – 3,6

Phàm ai ở lại trong Đức Giê-su thì không phạm tội.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

229Anh em thân mến,
nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính,
anh em cũng phải biết rằng : phàm ai sống công chính
thì đã được Thiên Chúa sinh ra.
31Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
– mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.
2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
3Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô
thì làm cho mình nên thanh sạch
như Người là Đấng thanh sạch.
4Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa,
vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa.
5Thế mà anh em biết : Đức Giê-su đã xuất hiện
để xoá bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi.
6Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội.
Còn ai phạm tội
thì đã không thấy Người, và cũng chẳng biết Người.

Tung hô Tin Mừng

Ga 1,14a.12a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta ; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 1, 29-34

Đây là Chiên Thiên Chúa.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

29 Hôm sau, khi ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.’ 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ BA MÙA GIÁNG SINH
Ngày 3 tháng 1
(Ga 1,29-34)


Lời Chúa Cha chỉ dạy


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, nói về việc thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng về Chúa Giêsu Kitô, chính là Con Thiên Chúa xuống thế làm người.


Thánh Gioan nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian”. Ngài là Con Chiên vô tì tích, mà ngôn sứ Isaia đã tiên báo cho mọi người biết rằng: Ngài là vị tôi trung của Thiên Chúa, là Con Chiên mà Thiên Chúa gửi xuống trần gian để đền tội thay cho nhân loại. Thiên Chúa cũng cho biết: Không ai có thể đền tội cho nhân loại, và không ai yêu thương con người bằng chính Thiên Chúa. Ngài đã đem cả mạng sống của mình để hy sinh chịu chết mà chuộc tội lỗi con người, cứu con người thoát khỏi sự giam cầm của Satan.


Lời chứng của thánh Gioan càng ngày càng cho mọi người hiểu rõ hơn về Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, bằng chứng là: Khi thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Đức Giêsu tại sông Giođan, thì Thiên Chúa Cha đã cho thánh Gioan được nhìn thấy: Thần khí của Chúa Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên Đức Giêsu Kitô, và có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Con”. Ngày hôm nay, lời chứng này vẫn tiếp tục còn vang vọng đến cho nhân loại rằng: Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, và là Con Thiên Chúa xuống thế làm người để đền tội thay cho nhân loại; Ngài xóa đi tất cả những tội lỗi, nhơ nhớp, ô uế khi con người phạm tội và biết thật lòng ăn năn sám hối quay trở về với Thiên Chúa Cha. Chỉ có tình yêu duy nhất, mà Con Thiên Chúa đã hạ sinh xuống thế làm người mới có sức mạnh xua trừ mọi tội lỗi, mọi đau khổ ra khỏi linh hồn và thân xác con người.


Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi toàn thể nhân loại:

  • Hãy tin vào lời chứng của thánh Gioan là lời chứng thật, vì ngài đã tin và lấy cả mạng sống của mình để tuyên xưng về Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa xuống thế làm người, và cả cuộc sống của thánh Gioan cũng đã rao giảng và làm chứng về việc Thiên Chúa xuống thế làm người, để xóa đi mọi đau khổ, mọi tội lỗi cho con người.

  • Hãy chạy đến với Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới xoa dịu những vết đau thương mà do tội lỗi con người bấy lâu nay đã vấp phạm. Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài luôn mở rộng vòng tay để chờ đón mọi người quay trở về và chạy đến áp vào trái tim yêu thương của Ngài.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply