Thầy là Đường, là Sự Thật & là Sự Sống (Ga 14, 6-14)

Ngày 3 tháng 5

THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ

lễ kính

Thầy là Đường, là Sự Thật & là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Ga 14, 6)

Bài đọc 1           1 Cr 15,1-8

Chúa hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

1 Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. 2 Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.

3 Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là : Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, 4 rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 5 Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai. 6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. 7 Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. 8 Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.

Đáp ca         Tv 18A,2-3.4-5ab (Đ. x. c.5a) 

Đ.Tiếng các ngài vang dội khắp hoàn cầu.

2Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm.
3Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
đêm này kể lại với đêm kia.

Đ.Tiếng các ngài vang dội khắp hoàn cầu.

4Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh,
5abmà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Đ.Tiếng các ngài vang dội khắp hoàn cầu.

Tung hô Tin Mừng          Ga 14,6b.9c

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Này anh Phi-líp-phê, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 14,6-14)

6 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

8 Ông Phi-líp-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

Đường Vào Thiên Đàng

Ngày 03.05.22

LỄ KÍNH THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

(Ga 14,6-14)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa Cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa Giê-su nói với môn đệ trước khi Ngài lìa bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”. 

Thiên Chúa Cha là cội nguồn sự sống, là Đấng sáng tạo trời đất muôn vật muôn loài và là Đấng làm chủ toàn thể vũ trụ; không ai tạo được sự sống như Ngài. Và chỉ nơi Ngài, con người mới có được sự sống vĩnh cửu, mới có được hạnh phúc mà con người đang khao khát mong đợi và tìm kiếm. Ngài luôn yêu thương con người bằng tình yêu vĩnh cửu. Ngài sai chính Con Một duy nhất của Ngài xuống trần gian, để cứu con người thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi, đem lại sự sống cho con người.

Những Lời của Chúa Giê-su xuống trần gian nói cho con người được biết, để kêu gọi con người hoán cải, thay đổi đời sống, quay trở về với Thiên Chúa, làm theo lệnh truyền của Thiên Chúa dạy là: “Yêu thương”; và những Lời chứng của Chúa Giê-su là Lời chứng thật. Chúa Giê-su là hình ảnh của Thiên Chúa Cha, là Đấng vô hình. Vì vậy, tất cả những ai tin vào Đức Giê-su Ki-tô thì sẽ biết được Thiên Chúa Cha.

Chúa Cha và Chúa Con là một Thiên Chúa duy nhất. Ở nơi Chúa Cha luôn luôn có Chúa Con và nơi Chúa Con luôn luôn có Chúa Cha; cho nên tất cả những ai muốn tìm được sự sống vĩnh cửu thì hãy đến với Chúa Cha ngang qua Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài còn hứa ban cho con người một điều nữa là: Tất cả những ai xin điều gì với Thiên Chúa Cha thì hãy kêu cầu Danh Thánh Chúa Giê-su Ki-tô, sẽ được Thiên Chúa Cha nhận lời. Vì Chúa Cha và Chúa Giê-su Ki-tô là một Thiên Chúa duy nhất. Đó là điều mà tất cả những ai muốn được sự sống đời đời, thì buộc phải tin, buộc phải tuyên xưng một đức tin duy nhất; và khi tuyên xưng một đức tin thì cần phải thực hành đời sống đức tin trong cuộc sống thường ngày của đời mình.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!
Free counters!

Leave a Reply