Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh

lễ kính

THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Bài đọc 1: Is 66,10-14c

Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

10 Đức Chúa phán thế này :

“Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,
hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ,
hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô !
Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng,
hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô,
11để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi,
được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang,
như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.
12Vì Đức Chúa phán như sau :
Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,
và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
13Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy ;
tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
14cNhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.
Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người
cho các tôi tớ biết.”

Đáp ca: Tv 130,1.2.3

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

1Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

2Hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

3Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Đ.Hồn con xin Chúa giữ gìn,
nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

Tung hô Tin Mừng

x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 18,1-5

Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

KÍNH THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

(Mt 18,1-5)

Lời Chúa Cho Mọi Người

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngài là một người có tâm hồn trẻ thơ và luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa. 

 Lời Chúa ngày hôm nay nói cho mọi người biết rằng: Ai muốn được vào Nước Trời, thì trước hết hãy trở nên như những trẻ thơ, có một tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, nhỏ bé, thấp hèn trước mặt Thiên Chúa và mọi người trong mọi nơi mọi lúc. Vì ở trong Nước Trời chỉ dành cho những người có tâm hồn bé nhỏ, đơn sơ, thấp hèn; còn những người kiêu căng, tự cao, tự đại thì không được ở trong Nước của Ngài. 

  Thiên Chúa mời gọi mọi người: Hãy sống đơn sơ, khiêm nhường, tự hạ hơn nữa theo gương thánh nữ Têrêsa, là một người luôn có tâm hồn trẻ thơ, bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa và lòng luôn ao ước sống đẹp lòng Ngài trong mọi việc. Ngài còn cho biết: Ai sống khiêm nhường, tự hạ, thấp hèn, bé nhỏ như trẻ thơ thì người đó sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. Vì thế, Thiên Chúa mời gọi: Khi còn sống trên trần gian này, mọi người hãy tập sống đơn sơ, bé nhỏ và khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và mọi người; Hãy sống yêu thương, đoàn kết, hiệp nhất, và đón nhận tất cả anh chị em của mình, không kể giàu sang, nghèo hèn; vì tất cả mọi người dù tốt hay xấu đều là hình ảnh của Thiên Chúa; Đừng bao giờ khinh rẻ những người bé nhỏ, thấp hèn, vì Thiên Chúa luôn yêu thích những tâm hồn bé nhỏ, thấp hèn, đơn sơ trước mặt Ngài. 

   Vì thế, Ngài mời gọi mọi người ai muốn được vào Nước Trời hưởng vinh phúc đời đời, thì ngay tại trần gian này, hãy trở nên như những trẻ thơ luôn nép mình vào lòng Thiên Chúa, luôn biết lắng nghe và sống theo lời Ngài truyền dạy, đó mới là một tâm hồn trẻ thơ luôn biết tín thác, cậy dựa vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. 

 Thiên Chúa luôn dang tay mời gọi và chờ đón những ai biết ăn năn hối cải quay trở về với Ngài. Vì thế, Ngài mời gọi các con cái của Ngài: hãy sống yêu thương tất cả mọi người, hãy trở nên khiêm nhường bé nhỏ như hình ảnh Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, và hãy có một tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ để luôn biết cậy dựa, lắng nghe Lời Thiên Chúa chỉ dạy, đem ra thực hành trong cuộc sống. Sống được như thế thì Thiên Chúa sẽ trao ban phần thưởng là Nước Trời vĩnh cửu mai sau. 

  Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ 3h00 Kinh Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: