Thánh Si-Mon & Thánh Giu-đa, Tông Đồ – (Lc 6, 12-19) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ

Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Lc 6, 12-13
Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Lc 6, 12-13

Bài đọc 1: Ep 2,19-22

Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 6,12-19

Đức Giê-su chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN  

THÁNH SI-MON VÀ GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ 

(Lc 6,12-19) 

Lời Chúa Cha chỉ dạy

  Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,  

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay tường thuật về việc Chúa Giêsu thức suốt đêm để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha trước khi chọn mười hai tông đồ. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người, đặc biệt là các môn đệ của Ngài: Hãy noi theo gương Chúa Giêsu khi làm bất cứ một việc gì thì cần phải cầu nguyện, phải có sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa để Thần Khí của Ngài là Chúa Thánh Thần sẽ chỉ dạy, soi sáng và hướng dẫn cho biết việc phải làm. Vì nếu con người không có sự cầu nguyện, không kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, không có Thần khí Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì sẽ không làm đúng theo những gì mà Thiên Chúa muốn truyền dạy cho con người.  

  Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài thông biết mọi sự, nhưng Ngài không tự ý làm bất cứ điều gì theo ý riêng, mà Ngài luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha để lắng nghe và làm đúng theo thánh ý của Thiên Chúa Cha truyền dạy. Qua đó, Ngài cũng mời gọi các môn đệ của Ngài: Khi đi theo Chúa thì phải tuyệt đối làm theo Thánh ý Ngài, làm đúng theo những gì Ngài đã truyền dạy, không được làm theo ý riêng của mình, vì Ngài biết con người còn kiêu ngạo và nhiều bất toàn.  

   Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ kính thánh Simon và Giuđa tông đồ, Thiên Chúa mời gọi các tông đồ của Ngài: Hãy noi theo gương của Đức Giêsu Kitô là luôn sống kết mật thiết với Thiên Chúa Cha trong từng giây phút, đừng bao giờ rời xa Ngài; vì nếu con người không có Thiên Chúa ngự trị, ban ơn, nâng đỡ giúp sức thì con người không thể làm được những công việc mà Thiên Chúa trao ban, không đủ sức mạnh để chiến đấu với quyền lực Satan, không thể giúp cho các bệnh nhân và tội nhân được. Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay nhấn mạnh: Muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu thì hãy luôn sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha và làm đúng theo những gì Ngài truyền dạy thì mới có thể giúp con người thoát khỏi sự giam cầm của Satan; vì Satan rất xảo quyệt nên không dễ dàng đánh đuổi chúng.  

 Khi xưa, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, chịu chết để cứu chuộc toàn thể nhân loại; thì ngày hôm nay, qua việc Chúa Giêsu chọn gọi các tông đồ thì Ngài mời gọi những ai muốn làm môn đệ của Ngài, thì cũng phải biết noi gương Chúa có một đời sống hy sinh, từ bỏ, hủy mình ra không và đi trên con đường thập giá. Ai can đảm cùng vác thánh giá với Chúa, ai can đảm hy sinh cùng chịu chết với Ngài thì mới xứng đáng làm môn đệ của Ngài, mới xứng đáng được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời.  

  Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả các tông đồ của Ngài, mời gọi những ai muốn bước đi theo con đường của Đức Giêsu Kitô thì phải trở nên một với Ngài, nên đồng hình đồng dạng với Ngài, và sống theo con đường mà Ngài đã đi qua, đó là: từ bỏ tất cả mọi sự thuộc về thế gian, vác thánh giá theo Ngài lên đồi Canvê và cùng chịu chết với Ngài để làm vinh danh Thiên Chúa và cứu các linh hồn tội lỗi về cho Ngài; đó là mục đích mà Thiên Chúa chọn gọi các tông đồ, và những ai muốn làm môn đệ của Đức Giêsu Kitô.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply