Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ – (Mt 20, 20-28) – Lời Hằng Sống

Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? (Mt 20, 22)

Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? (Mt 20, 22)

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Ngày 25 tháng 7

THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ

lễ kính

Bài đọc 1           2 Cr 4,7-15

Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

7 Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. 8 Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp ; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng ; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi ; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 12 Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.

13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép : Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. 14 Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em. 15 Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.

Đáp ca         Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.5)

Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

1Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
2abVang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

2cdBấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !
3Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

4Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
5Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

6Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo ;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 15,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 20,20-28)

20 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

(Mt 20,20-28)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay kể về việc các tông đồ tranh luận với nhau về vấn đề chức quyền, địa vị khi đi theo Chúa. 

Các tông đồ là những người đi theo sát Đức Giêsu Kitô và đã chứng kiến rất nhiều các phép lạ mà Đức Giêsu Kitô đã làm. Tại thời điểm đó, Đức Giêsu Kitô là Đấng nổi bật hơn so với các bậc thầy Do Thái hay các tiên tri và ngôn sứ, vì duy chỉ mình Ngài mới có thể làm cho người chết được sống lại. Vì lý do đó mà các tông đồ đi theo Đức Giêsu Kitô, vì họ cứ tưởng rằng Thầy mình cũng giống như một ông vua trần thế nên đi theo để mong được có chức, có địa vị, có quyền lực ở thế gian.

Qua câu chuyện giữa bà mẹ ông Giacôbê và các tông đồ, Chúa Giêsu muốn chỉ dạy cho các môn đệ của Ngài một bài học về sự phục vụ: đi theo Thiên Chúa là để phục vụ mọi người, chứ không phải để cho người ta phục vụ mình. Hình ảnh của Đức Giêsu Kitô là một gương sáng về đời sống phục vụ khiêm nhường tự hạ, phục vụ con người với một tình yêu hiến trao đáng cho tất cả con cái của Ngài noi theo. 

Giờ đây, Ngài cũng muốn các môn đệ của Ngài khi đi theo Đức Giêsu Kitô thì hãy trở nên là người phục vụ cho mọi người. Vì ai muốn làm lớn thì phải là người phục vụ, chứ không phải là để cho người ta phục vụ mình theo như kiểu vua quan trần thế. Vì chức quyền của vua quan trần thế thì có giới hạn, mau qua, và sẽ chấm dứt khi kết thúc cuộc đời dương thế. Còn Nước Trời là nơi Thiên Chúa ngự trị, nơi có sự sống đời đời không bao giờ mất được. Vì thế, mục đích của Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người là để phục vụ con người nhằm cứu độ tất cả linh hồn những người con cái mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. 

Trong thời đại này, vì muốn cứu các linh hồn, mà Thiên Chúa tiếp tục sai các tông đồ của Ngài hãy lên đường và ra đi phục vụ, rao giảng Tin Mừng, chữa lành và trừ quỷ, cứu các linh hồn khỏi lũ quỷ Satan. Thiên Chúa mời gọi tất cả các tông đồ khi được sai đi rao giảng Tin Mừng: hãy trở nên làm người bé nhỏ, thấp hèn, và phục vụ mọi người theo mẫu gương của Đức Giêsu Kitô. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: