TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM GIÁP THÌN (Mt 25,14-30) – LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Mồng Ba : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây (Mt 25,14-30)

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây (Mt 25,14-30)

Bài đọc 1: St 2,4b-9.15

Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để con người canh tác và coi sóc đất đai.

Bài trích sách Sáng thế.

4b Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để cày cấy đất đai. 6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. 7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. 15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.

Đáp ca

Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24 (Đ. c.1bc)

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

1bLạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,1cChúa muôn trùng cao cả !14aNgài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

14bTừ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,15chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

20Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,
chốn rừng sâu, muôn thú tung hoành.21Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

22Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,
tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ.23Đến lượt con người ra đi làm lụng,
những mải mê tới lúc chiều tà.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

24Công trình Ngài, lạy Chúa,
quả thiên hình vạn trạng !
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

Bài đọc 2: Cv 20,32-35

Những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, chính đôi tay này tự cung cấp lấy.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

32 Khi ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-xô rằng : “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

33 “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. 34 Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. 35 Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận.”

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,4a.5b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.Chúa nói : Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 25,14-30

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

MỒNG BA TẾT

Thánh hóa Công Ăn Việc Làm

(Mt 25,14-30)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại được biết về kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Ngài là Đấng tạo dựng trời đất muôn vật, muôn loài. Ngài làm được tất cả mọi sự trên thế gian này, và một điều quan trọng mà Thiên Chúa muốn cho loài người biết rằng: chỉ có loài người là được Thiên Chúa Cha dựng nên giống hình ảnh Ngài, và Thiên Chúa Cha luôn yêu thương loài người, muốn đem lại bình an, hạnh phúc cho con người. 

 Ngay từ thủa tạo Thiên lập địa, Thiên Chúa đã sắp xếp cho con người được hạnh phúc trong Vườn địa đàng, được ở với Ngài theo như ý Ngài muốn. Tất cả đều nằm trong sự quan phòng, chỉ dạy của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha muốn mọi người: hãy biết lắng nghe, vâng phục theo lời Ngài chỉ dạy, vì điều đó sẽ đem lại sự tốt đẹp cho con người. 

 Thiên Chúa là Đấng yêu thương, Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Chính vì thế, Ngài đã xuống thế gian để đồng hành và ở cùng với con người trong mọi nơi mọi lúc. Thiên Chúa chỉ dạy cho con người rất tỉ mỉ trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc thường ngày. Thiên Chúa Cha muốn con người: hãy làm theo lời Thiên Chúa chỉ dạy, không được làm theo ý riêng, như dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay kể rằng: một ông chủ trước khi đi xa, đã trao những nén bạc cho những đầy tớ của mình để họ làm sinh lời cho ông: người được năm nén, người được hai nén, người được một nén. Đây là những phần thưởng mà ông chủ trao cho các đầy tớ của mình, khi họ cùng cộng tác vào trong công việc để sinh lợi ích, giúp con người trong cuộc sống. 

 Dụ ngôn này muốn nói lên rằng: Thiên Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành và ân sủng cho con người. Thiên Chúa là một ông chủ tốt lành, nhân hậu, yêu thương, Ngài cũng sẽ ban phát phần thưởng, đó là những ân sủng hay những nén bạc cho từng người khác nhau: người được năm nén, người được hai nén, người được một nén; và những người này phải cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh lời những nén bạc, hay những ân sủng mà Thiên Chúa Cha trao ban. Những ân sủng này sẽ giúp con người sống và làm được những điều mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy, đó là ân sủng yêu thương; đó là tài năng, sức khỏe, là sự thông minh, là những kiến thức hay những kinh nghiệm trong cuộc sống mà Thiên Chúa ban cho loài người.

Mỗi người có một ân sủng khác nhau: người có nhiều, người có ít, tùy theo sức chịu đựng hay sức đón nhận ân sủng mà Thiên Chúa trao ban. Tất cả những ân sủng này đều quy hướng về Thiên Chúa, phải làm sao để phát triển, để sinh lời cứu linh hồn của mình và cứu linh hồn tha nhân. Khi sống được những ân sủng này, thì cũng sẽ giúp cho con người được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời. Còn nếu ai chôn vùi ân sủng mà không sinh lời cho Thiên Chúa, là không cứu giúp được các linh hồn, thì những đầy tớ này sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha sẽ tống họ vào ngục nơi tối tăm, như ông chủ đã xử với tên đầy tớ đã chôn vùi nén bạc mà không sinh lời cho ông. 

 Thiên Chúa cũng cảnh tỉnh và mời gọi con người trong thế giới ngày hôm nay: hãy lo làm việc để sinh lời cho Thiên Chúa, để phát triển những nén bạc và ân sủng mà Thiên Chúa Cha đã trao ban cho con người, đó là cứu các linh hồn. Tất cả mọi người trên thế gian này, đều được Thiên Chúa quan phòng và ban ơn, được ban cho những ân sủng khác nhau; không ai là không có tài năng, không ai là không có sự thông minh, khôn ngoan. Thiên Chúa sẽ tính sổ với mỗi người, bằng cách: gọi mỗi linh hồn đến trước mặt Thiên Chúa Cha, và tính xem đã sinh lời được những gì qua những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người.

 Thiên Chúa muốn mọi người trên thế gian này:

– Phải tỉnh thức để thi hành thánh ý của Thiên Chúa; đừng chôn vùi, đừng cất giấu những nén bạc hay những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho mình.

– Hãy tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa và làm theo lời Ngài chỉ dạy; đừng để Thiên Chúa cho linh hồn của mình vào nơi đen tối, vào nơi sự chết đời đời. Thiên Chúa Cha không muốn con người phải sống trong sự đau khổ và tối tăm.

Chính vì thế, trong ngày Lễ Thánh hóa công ăn việc làm, Thiên Chúa mời gọi mọi người: hãy lo làm việc là sinh lời từ những ân sủng hay những nén bạc mà Thiên Chúa trao ban để mua vào Nước Trời; để đến một ngày nào đó, Thiên Chúa Cha sẽ gọi linh hồn người đó ra trước tòa phán xét để trả lẽ, để trao lại những nén bạc hay những ân sủng mà đã sinh lời cho Thiên Chúa Cha. 

 Thiên Chúa Cha muốn con người nhìn vào dụ ngôn ông chủ đã trao những nén bạc cho những đầy tớ của mình, để rồi từ đó biết tỉnh thức mà gắng công ra sức làm việc cho Thiên Chúa Cha là cứu các linh hồn; đừng đánh mất, đừng chôn vùi những ân sủng mà Thiên Chúa Cha trao ban cho mình. Đó là lời mời gọi, mà Thiên Chúa Cha muốn toàn thể nhân loại trong ngày hôm nay và trong suốt cuộc đời của mình: là hãy luôn tỉnh thức để làm việc cho Thiên Chúa Cha cho thật tốt, để không rơi vào những cạm bẫy và sự cám dỗ của Satan mà xa rời Thiên Chúa, xa rời ân sủng của Ngài. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh Nguyện 15:00 Nhà Chúa Cha Tết Nguyên Đán Năm Giáp Thìn

Free counters!

Leave a Reply