TẾT NGUYÊN ĐÁN – (Mt 15: 1-6) – NĂM GIÁP THÌN – LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Mồng Hai : Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Ngươi hãy thảo kính cha mẹ (Mt 15,1-6)

Ngươi hãy thảo kính cha mẹ (Mt 15,1-6)

Bài đọc 1: Hc 44,1.10-15

Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại.

Bài trích sách Huấn ca.

1Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,
cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.
10Các ngài là những vị đạo hạnh,
công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.
11Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu
đó là lũ cháu đàn con.
12Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước ;
nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành.
13Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại,
vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ.
14Các ngài được mồ yên mả đẹp
và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.
15Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài
và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

Đáp ca

Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6 (Đ. c.1)

Đ.Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.

1Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.2Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.

Đ.Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.

3Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái,
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.

Đ.Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.

4Đó chính là phúc lộc
Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.5aXin Chúa từ Xi-on
xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

Đ.Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.

5bƯớc chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,6được sống lâu bên đàn con cháu.
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

Đ.Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.

Bài đọc 2: Ep 6,1-4.18-23

Hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

1 Thưa anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. 2 Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa : 3 Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. 4 Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.

18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. 19 Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng ; 20 tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.

21 Anh Ty-khi-cô, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao, và tôi đang làm gì. 22 Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em.

23 Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin.

Tung hô Tin Mừng

Tv 111,1-2

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,

những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 15,1-6

Ngươi hãy thảo kính cha mẹ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” 3 Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

 MỒNG HAI – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

(Mt 15,1-6)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,  

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha chỉ dạy cho toàn thể nhân loại: hãy có đời sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa để lắng nghe lời Ngài phán truyền.  

Lời Thiên Chúa ban truyền cho con người trong ngày mùng hai Tết hôm nay là: hãy luôn có tấm lòng biết ơn, hiếu thảo đối với tổ tiên, với tất cả những người thân yêu của mình đã ra đi trước; vì họ chính là những khí cụ mà Thiên Chúa ban cho loài người trong cuộc sống trần gian này. Nếu không có tổ tiên, không có những người đi trước, thì sẽ không có loài người hiện tại, sẽ không xây dựng được hạnh phúc Nước Trời ngay tại trần gian này. 

 Thiên Chúa Cha muốn loài người hãy nhớ đến những công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà tổ tiên. Các ngài là những người được Thiên Chúa Cha gửi tới, để cùng cộng tác với Thiên Chúa trong việc xây dựng toàn thể vũ trụ, đặc biệt là trong việc truyền sinh, để có con cái loài người đông đảo trên mặt đất. Thiên Chúa Cha mời gọi con người trong thế giới hiện tại ngày hôm nay, hãy lắng nghe lời Thiên Chúa là: biết tôn kính, yêu thương những bậc sinh thành, vì chính các ngài là những người quản lý của Thiên Chúa, chính các ngài là những người được Thiên Chúa tạo dựng để có được chúng ta ngày hôm nay. Đây là việc nghĩa, việc hiếu thảo, là lòng biết ơn của con cái loài người với bậc tổ tiên của mình.  

Thiên Chúa Cha không dạy con người vô lễ, vô ơn với tất cả những người xung quanh, đặc biệt là đối với những người đi trước. Như trong Lời Chúa ngày hôm nay, có người đã nói rằng: của lễ đã dâng lên cho Thiên Chúa Cha rồi, thì không còn điều gì nữa để dâng cho cha mẹ. Đây là điều bất hiếu, chứng tỏ con người chưa thực hiện điều răn của Thiên Chúa là phải yêu mến tổ tiên ông bà cha mẹ của mình. Thiên Chúa muốn con người phải sống thực tế với những thực tại trần gian này là phải luôn sống hòa thuận, vui vẻ và yêu thương nhau; đặc biệt phải có lòng biết ơn đối với tổ tiên của mình; nhưng trên hết mọi sự phải có lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. 

 Trong ngày mùng hai Tết, Thiên Chúa nhắc con người đừng quên nhớ tới ông bà tổ tiên của mình đã qua đời. Con người hãy hy sinh nhiều hơn và làm theo lời Thiên Chúa chỉ dạy, để qua đó, Thiên Chúa thương cứu rỗi các linh hồn nơi luyện ngục, nơi ông bà tổ tiên của mình đang đau khổ.

 Một lần nữa, Lời Chúa ngày hôm nay nhắc lại cho con người biết những điều mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy là: phải kính sợ Thiên Chúa Cha trên hết mọi sự, phải biết ơn tất cả những bậc sinh thành ra mình. Đó là hiệu quả của việc lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Thiên Chúa Cha không muốn con người sống bất tuân phục Thiên Chúa, Ngài không muốn con người không biết ơn và không kính nhớ tổ tiên đã sinh thành ra mình, vì đó là điều không đẹp lòng Ngài. Thiên Chúa Cha muốn mọi người nhớ rằng: có Thiên Chúa, mới có cha ông tổ tiên của mình; có cha ông tổ tiên của mình, thì giờ đây mình mới được sinh ra, được hạnh phúc, được sống tại trần gian này.  

 Vì thế, Ngài mời gọi con người:

– Trước tiên, hãy đến với Thiên Chúa để tạ ơn, để ngợi khen Ngài, vì đã sinh ra con người trong bầu trời ánh sáng. Và khi đặt con người được sống trên trần gian này, Ngài kêu gọi con người hy sinh cộng tác trong việc sản sinh giống nòi. Chính vì thế, con người cũng hãy biết ơn và kính nhớ đến ông bà tổ tiên của mình.

– Để làm đẹp lòng Thiên Chúa và làm đẹp lòng ông bà tổ tiên của mình thì mỗi người sống ngay tại trần gian này, hãy biết lắng nghe, vâng phục theo thánh ý của Thiên Chúa chỉ dạy. Đừng sống trong đam mê tội lỗi nữa, đừng lo tìm kiếm của cải thế gian, hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa, hãy lo sao cho mỗi ngày trong từng phút giây, mình đã làm hài lòng Thiên Chúa Cha và các bậc tổ tiên chưa? 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh Nguyện 15:00 Nhà Chúa Cha – Tết Nguyên Đán Năm Giáp Thìn

Free counters!

Leave a Reply