Tag: Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh – Thầy từ Chúa Cha mà đến ( Ga 16, 23b-28) – Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Bảy Tuần VI – Mùa Phục Sinh Bài đọc 1           Cv 18,23-28 Ông A-pô-lô dẫn lời Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. Bài trích …