Ơn Hoán Cải & Chữa Lành Phaolo Nguyễn Ngọc Thượng sống ở tp Phan Thiết – Tiếng Nói Sự Thật Phần 421

Ơn Hoán Cải & Chữa Lành Phaolo Nguyễn Ngọc Thượng sống ở tp Phan Thiết – Tiếng Nói Sự Thật Phần 421
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Free counters!

Leave a Reply