Mừng Trọng Thể Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – (Ga 17,11b-19 ) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Mừng Kính trọng Thể Lễ Các Thánh Tử Đạo
Mừng Kính trọng Thể Lễ Các Thánh Tử Đạo

Mừng Trọng Thể Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

lễ trọng

Ca nhập lễ

Tv 125,5

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Bài đọc 1: 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 

Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.

1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.

20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng ; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi ; bà nói với các con : 22 “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. 23 Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.”

27b Bà nói với người con út : “Con ơi, con hãy thương mẹ : chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. 28 Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. 29 Con đừng sợ tên đao phủ này ; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.”

ta bàn tán :


“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !”3Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Bài đọc 2: Rm 8,31b-39 

Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?

35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? 36 Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,

vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 17,11b-19 

Thế gian đã ghét họ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, LỄ TRỌNG

(Ga 17, 11b-19)

Lời Chúa Cha chỉ dạy,

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt nam, Thiên Chúa muốn nói cho toàn thể nhân loại được biết: Lời cầu nguyện tha thiết van nài của Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, đó là sự kết hợp mật thiết giữa Đức Giêsu với Thiên Chúa Cha trong công trình cứu độ, mà Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để đồng hành và ở cùng với nhân loại.

  Thiên Chúa cho biết: Chỉ có con người là loài thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên có linh hồn và thân xác giống hình ảnh của Thiên Chúa, được Ngài yêu thương, quan phòng và chăm sóc. Thiên Chúa yêu thương nhân loại như chính mình, Ngài đã hiến trao thân mình để cứu toàn thể nhân loại. Qua lời cầu nguyện của Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, cho thấy được tình yêu cao sâu mà Ngài dành cho nhân loại như thế nào. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa ban cho con người thì con người mới có được hạnh phúc, một hạnh phúc vững bền mãi mãi. Đức Giêsu thương xót nhân loại, thương xót linh hồn những con người tội lỗi, nên Ngài đã phó dâng nhân loại, phó dâng tất cả những người con này cho Thiên Chúa Cha; và tha thiết khẩn nài xin Thiên Chúa Cha gìn giữ các linh hồn này để họ khỏi rơi vào tay ác thần, khỏi sự cám dỗ của thế gian. Nhưng có một người đã phản bội lại Ngài, đó chính là Giuda Itcariot, một môn đệ của Đức Giêsu, là một trong số 12 các tông đồ mà Ngài đã tuyển chọn.

Thiên Chúa chỉ dạy con người theo cách của Thiên Chúa, Ngài dạy con người không phải chỉ hưởng an nhàn thư thái, mà Ngài dạy cho con người phải luôn tỉnh thức, phải luôn sẵn sàng chiến đấu khi gặp những khó khăn, thử thách; vì qua những khó khăn, thử thách thì đức tin con người mới được lớn lên, mới thấy được giá trị tình yêu của Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại. 

Qua hình ảnh đó, Thiên Chúa muốn truyền dạy cho con người: Hãy vững tin bước đi trên con đường thánh giá, đi trên con đường của đau khổ; để nhờ qua con đường đau khổ đó, con người mới đến được với tình yêu của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha cho biết: Ngài không cất đi những đau khổ, những khó khăn, những thử thách của con người; nhưng Ngài muốn con người trung thành, trung tín với Thiên Chúa Cha, chấp nhận những đau khổ, gian nan, thử thách do thế gian đem lại; vì chỉ có sự trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa Cha cho tới hơi thở cuối cùng thì mới đem lại sự sống Nước Trời cho con người. 

Thiên Chúa cho biết: Phải trải qua được sự thanh luyện, phải vượt qua thử thách thì người đó mới đạt được hạnh phúc trong Nước Trời vĩnh cửu mai sau; còn nếu người nào không vượt qua được sự thử thách và sự thanh luyện của Thiên Chúa, thì người đó sẽ không xứng đáng được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời. Vì qua thời gian thử thách, Thiên Chúa thấy được tình yêu và lòng trung thành của người đó với Thiên Chúa thì Ngài sẽ ban cho linh hồn người đó được thưởng hạnh phúc trong Nước Trời, là nơi Thiên đàng vĩnh cửu, là nơi hạnh phúc nhất mà con người được sống đời đời bên Thiên Chúa Cha, được cùng với các triều thần, các Thánh trên Thiên Quốc hát ca tụng, tôn vinh và thờ lạy Thiên Chúa Cha.

Con xin cảm ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: