Lễ Vọng Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ – (Ga 21, 15-19) – Lời Chúa mỗi ngày

Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ

Bài đọc I: Cv 3, 1-10

“Tôi có cái này tôi cho anh là: nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền thờ. Lúc bấy giờ có một anh què từ lúc mới sinh, hằng ngày được người ta khiêng đến cửa đền thờ, gọi là cửa Đẹp, để xin những người vào đền thờ bố thí cho. Khi thấy Phêrô và Gioan tiến vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Phêrô và Gioan nhìn anh và nói: “Anh hãy nhìn chúng tôi”. Anh ngước mắt chăm chú nhìn hai ngài, mong sẽ được hai ngài cho cái gì. Nhưng Phêrô nói: “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh là: nhân danh Đức Giêsu Kitô Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!”

Rồi Phêrô nắm tay mặt anh mà kéo dậy, tức thì mắt cá và bàn chân anh trở nên cứng cát; anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được; anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ, anh vừa đi vừa nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa, và dân chúng đều thấy anh đi và ngợi khen Chúa. Họ nhận ra anh chính là kẻ ngồi ăn xin ở cửa Đẹp đền thờ, nên họ bỡ ngỡ và sửng sốt về việc xảy đến cho anh. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 18, 2-3. 4-5

Đáp: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất 

Xướng: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa; thanh không kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác; đêm này truyền tụng cho đêm kia. – Đáp.

Xướng: Đây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. – Đáp.

Bài đọc II: Gl 1, 11-20

“Thiên Chúa đã tách riêng tôi từ lòng mẹ”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, tôi cho anh em biết rằng: Tin Mừng do tôi rao giảng không phải thuộc về loài người, vì tôi không nhận, cũng không học với loài người, nhưng là do Đức Giêsu Kitô mạc khải. Anh em nghe nói về đời sống của tôi trước kia khi theo đạo Do-thái: tôi đã bắt bớ và phá hoại Hội Thánh của Thiên Chúa thái quá: trong đạo Do-thái, tôi đã vượt hẳn nhiều bạn đồng giống nòi, đồng tuổi với tôi, và tôi nhiệt thành hơn bất cứ ai đối với truyền thống của cha ông tôi. Nhưng khi Đấng tách riêng tôi ra từ lòng mẹ, và dùng ơn Người mà kêu gọi tôi, để tôi rao giảng Người trong các dân ngoại, thì không lúc nào tôi bàn hỏi người xác thịt máu huyết, và tôi không lên Giêrusalem, để gặp các vị làm tông đồ trước tôi, nhưng tôi đi ngay đến Arabia, rồi lại trở về Đamas. Đoạn ba năm sau, tôi mới lên Giêrusalem để gặp Phêrô, và lưu lại với ông mười lăm ngày. Tôi không gặp một tông đồ nào khác, ngoài Giacôbê, anh em của Chúa. Đây trước mặt Thiên Chúa, tôi viết cho anh em những điều này, tôi cam kết rằng tôi không nói dối đâu. Đó là lời Chúa.

Lời Chúa mỗi ngày Ga 21, 15-19

Alleluia: Ga 21, 17d

Alleluia, alleluia! – Thưa Thầy, Thầy thông biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy. – Alleluia.

Phúc âm: Ga 21, 15-19

“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý; nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”. Đó là lời Chúa.

Laỵ Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
(Ga 21,15-15)
Lời Chúa Cho Mọi Người


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay tường thuật về việc Thiên Chúa chọn và gọi hai Thánh Phêrô và Phaolô là hai cột trụ đứng đầu trong Giáo Hội. Hai cột trụ này được Thiên Chúa đặt để hai chiều hướng khác nhau, nhưng đều quy hướng về một Thiên Chúa là Đấng ban ơn cứu độ cho con người. Thánh Phêrô là người được Thiên Chúa kêu gọi trực tiếp và tuyển chọn một cách đặc biệt. Ngài chỉ là một dân chài lưới ít học, nhưng Thiên Chúa thấy được bên trong tâm hồn ngài có một trái tim yêu thương và kính sợ Thiên Chúa. Thánh Phêrô, là người được Thiên Chúa đặt để trong công trình cứu độ của Ngài. Vì thế, trong suốt cuộc đời rao giảng Tin Mừng công khai của Chúa Giêsu, Ngài đã chỉ dạy Thánh Phêrô tận tình như một người thầy với một người trò, như một người cha với một người con. Chúa Giêsu không ngần ngại quở trách Thánh Phêrô trong những lúc sai lầm, như Ngài đã gọi Thánh nhân là: “Satan, hãy lui lại đằng sau thầy”. Đây là một lời quở trách rất nặng nề, nhưng là lời hàm chứa tình yêu thương sâu thẳm của Thiên Chúa dành cho Thánh nhân, vì Ngài sẽ đặt để Thánh nhân làm người đứng đầu Hội Thánh, là thân thể của Đức Giêsu Kitô; đó là một trọng trách rất đặc biệt và cao quý. Vì thế, trước khi Chúa Giêsu Kitô về trời, Ngài đã hiện ra và thử thách lòng tin của Thánh nhân khi đặt ba câu hỏi có ý nghĩa rất lớn được tóm lại trong hai chữ “yêu thương”. Ngài hỏi Thánh Phêrô tới ba lần: “Con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?”. Và với lòng nhiệt thành, nhiệt huyết đối với Thầy của mình, Thánh Phêrô đã trả lời Thiên Chúa một cách rất mạnh mẽ và dứt khoát: “Thầy biết con yêu mến Thầy”. Chính lời tuyên xưng một cách dứt khoát về tình yêu đối với Thiên Chúa, mà Thánh Phêrô đã được Thiên Chúa đặt làm đá tảng cho công trình cứu độ của Ngài, là người đứng đầu Hội Thánh. Khi Chúa Giêsu Kitô về trời, Ngài đã trao nhiệm vụ chăm sóc Hội Thánh và chăn dắt đoàn chiên của Ngài, tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng đem ơn cứu độ của Chúa xuống cho toàn thể nhân loại.
Thánh Phêrô là người được Thiên Chúa trực tiếp tuyển chọn, còn Thánh Phaolô là người có lòng nhiệt huyết đối với đạo truyền thống, trước kia Thánh nhân đã từng tìm cách để bắt bớ các môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô đã được Thiên Chúa ban ơn hoán cải, đã được Thiên Chúa chọn và dùng như lợi khí của Ngài trong công trình cứu độ đem những người tội lỗi quay trở về với Thiên Chúa. Hai vị Thánh rất đẹp lòng Thiên Chúa, các ngài đã đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự và vâng phục Thiên Chúa trong mọi đường đi lối bước, bằng cách hy sinh, xả thân quên mình để chiến đấu chống lại kẻ thù, giành lại các linh hồn về cho Thiên Chúa, đánh đổi chính mạng sống mình để cho công trình của Thiên Chúa được lan tỏa trên toàn thế giới.
Hình ảnh của hai vị Thánh được Thiên Chúa kêu gọi và đặt để cũng là mẫu gương để cho tất cả những ai muốn đi theo Đức Giêsu Kitô phải noi theo, đó là đặt “yêu thương” lên hàng đầu: phải có lòng kính sợ và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự; tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa tình yêu vẫn luôn hiện diện sống động và ban tràn tình yêu thương đến cho mọi người. Ngài mời gọi tất cả con cái của Ngài đang gặp những thử thách, đau khổ, hãy chạy đến với Thiên Chúa, nương tựa vào tình yêu của Ngài. Thiên Chúa sẽ luôn chăm sóc và gìn giữ tất cả những ai đến nương tựa vào trái tim yêu thương của Ngài.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa Ga 21, 15-19
Free counters!

Leave a Reply