Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1, 5-17)

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Tin Mừng Chúa Giêsu Kito theo Thánh Luca: (Lc 1, 5-17)

(5) Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông là bà Elisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. (6) Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. (7) Nhưng họ lại không có con, vì bà Elisabét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.

(8) Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa theo phiên của nhóm ông. (9) Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Ðền Thờ của Ðức Chúa, (10) còn toàn dân đông đảo thì cầu nguyện ở bên ngoài, trong giờ dâng hương.

(11) Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. (12) Thấy vậy, ông Dacaria bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. (13) Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. (14) Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. (15) Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. (16) Em sẽ đưa nhiều con cái Ítraen về với Ðức Chúa là Thiên Chúa của họ. (17) Ðược đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa”. 

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

Ngày 22.06.2022

LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

(Lc 1,5-17)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay nói về sinh nhật của thánh Gioan Tẩy Giả, ngài là một ngôn sứ đặc biệt trong công trình của Thiên Chúa Cha. Thánh Gioan đã được Thiên Chúa đặt để từ ngàn xưa, là người đi trước loan báo và dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến trần gian để cứu độ con người. Để thực hiện được sứ vụ ngôn sứ này thì Thiên Chúa đã chuẩn bị từ ngàn xưa trong công trình của Ngài, đó là đặt để ông Dacaria và bà Elizabeth, là người công chính và tuân theo lệnh của Thiên Chúa. Ngay từ khi trong lòng mẹ, thánh Gioan đã được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, đây là quyền năng, quyền phép của Thiên Chúa cho hai ông bà được sinh ra Thánh Gioan Tẩy Giả trong lúc tuổi già. Ngài là một vị ngôn sứ vĩ đại, là người mang Lời của Thiên Chúa đến cho nhân loại; và đặc biệt hơn nữa là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế. 

Thiên Chúa cho con người được biết Thánh Gioan Tẩy Giả là người cao trọng và đẹp lòng trước mặt Thiên Chúa Cha. Ngài đã luôn biết vâng phục và trở nên bé nhỏ thấp hèn trước mặt Thiên Chúa Cha. Tuy được đầy thần khí của Chúa Thánh Thần, nhưng ngài không bao giờ tự cao, tự đại trước mặt Thiên Chúa. Ngài tự nhận mình là không xứng đáng cởi dây giày cho Đấng Cứu Thế. 

Thiên Chúa cũng muốn tất cả các con cái của Ngài, hãy nhìn vào hình ảnh của Thánh Gioan Tẩy Giả mà noi gương đời sống công chính và đời sống sứ vụ ngôn sứ của ngài: là người luôn khiêm nhường, nhỏ bé thấp hèn trước mặt Thiên Chúa Cha, là người có đời sống thánh thiện, hân hoan ra đi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, và kêu gọi mọi người ăn năn, sám hối, quay trở về với Thiên Chúa Cha. Để làm được sứ vụ ngôn sứ, thì trước hết ngài phải từ bỏ tất cả mọi thứ trần gian để hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha chỉ dạy. Ngài được Thiên Chúa đặt để một chức vị rất cao trọng, đó là nối tiếp sứ vụ của Ngôn Sứ Êlia từ trời xuống. Trên thế gian này không có ai cao trọng hơn Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài đã được Thiên Chúa đặt để vào chức vị ngôn sứ, khởi đầu cho công trình sứ vụ của Đức Giêsu Kitô. Mặc dù, dân chúng tôn vinh ngài, gọi ngài là Đấng Messia, là đấng phải đến thế gian, nhưng ngài khiêm nhường, hạ mình trước mặt Thiên Chúa và nhìn nhận thân phận 

làm người của mình – chỉ là tiếng người hô trong hoang địa; là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến thế gian; là người mời gọi mọi người hãy tìm đến với Đấng Messia là chính Đức Giêsu Kitô. 

Khi đến thời Chúa Giêsu Kitô hoạt động công khai thì sứ vụ của Thánh Gioan Tẩy Giả chìm dần đi để cho danh Thiên Chúa được nổi bật lên. Đây là điểm mà tất cả các ngôn sứ hay các vị tư tế của Thiên Chúa khi ra đi làm việc cho Ngài để cứu giúp các linh hồn thì đừng bao giờ mưu cầu lợi ích để làm sáng danh mình, mà hãy khiêm nhường, hạ thấp mình xuống để làm cho danh Thiên Chúa được cả sáng. 

Con người khi thành công trong bất kỳ sứ vụ ngôn sứ nào thì thường hay bị Satan cám dỗ làm cho kiêu ngạo, tự mãn, tự đắc, ta đây làm được mọi sự nên đã làm cho danh Chúa bị lu mờ đi. Vì vậy, ngày hôm nay kính trọng thể Thánh Gioan Tẩy Giả, Thiên Chúa mời gọi tất cả những ngôn sứ, những tư tế của Ngài hãy noi gương đời sống khiêm nhường tự hạ, đơn sơ nhỏ bé của Thánh Gioan Tẩy Giả, hãy ra đi và làm sáng danh Thiên Chúa, cứu các linh hồn, kêu gọi tất cả mọi người biết quay trở về và tìm đến với chính Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa (Lc 1, 5-17)
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: