Lễ Trọng Mừng Chúa Giáng Sinh – Thánh Lễ Ban Ngày – (Ga 1:1-18) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Mừng Chúa Giáng Sinh
Mừng Chúa Giáng Sinh

Bài đọc 1: Is 52,7-10

Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

7Đẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ
và nói với Xi-on rằng : “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.”
8Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi
cùng cất tiếng reo hò vang dậy ;
họ sẽ được tận mắt thấy Đức Chúa đang trở về Xi-on.
9Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,
hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,
vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
10Trước mặt muôn dân,
Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người :
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,
người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

Bài đọc 2: Hr 1,1-6

Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.

Khởi đầu thư gửi tín hữu Híp-ri.

1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; 2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. 3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. 4 Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu.

5 Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào : ‘Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con’, hoặc là : ‘Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta’. 6 Còn khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói : Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, toả xuống khắp cõi trần. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 1,1-18 

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

✠Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
8Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
10Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :
“Đây là Đấng mà tôi đã nói :
Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
16Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

CHÚA NHẬT CHÚA GIÁNG SINH NĂM A
Thánh Lễ Ban Ngày
(Ga 1,1-18)


Lời Chúa Cha chỉ dạy


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại biết rằng: Ngôi Lời là Thiên Chúa thật và là người thật. Vì tình yêu, Ngài đã bỏ mọi vinh quang, danh dự trên chốn trời cao mà xuống trần gian để mang lấy thân phận một con người như bao người khác; đó chính là Hài Nhi Giêsu, Ngài là Thiên Chúa thật và đã trở thành một con người thật. Nơi Ngài luôn mang hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người.


Thiên Chúa cho nhân loại biết rằng: Ngôi Lời là Thiên Chúa thật và là người thật đã có từ muôn thuở, Ngài tự mình mà có. Chính nhờ Ngôi Lời mà muôn vật được tạo thành trên trời cũng như dưới đất, tất cả đều do một Lời Người phán mà ra. Thiên Chúa cho nhân loại biết rằng: chính nhờ Ngôi Lời mà con người có được sự sống đời đời, có được hạnh phúc trong Nước Trời. Và cũng chính nhờ Ngôi Lời trở thành ánh sáng, mà ánh sáng này có sức mạnh xua trừ bóng tối, diệt tan tội lỗi.


Thiên Chúa mời gọi toàn thể nhân loại: hãy chạy đến mừng Ngôi Lời là Thiên Chúa thật và trở thành người thật. Đó chính là Hài Nhi Giêsu được sinh ra, nằm trong máng cỏ; được ngự vào cung lòng của Đức trinh nữ Maria, dưới quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần. Đây chính là một Thiên Chúa giáng trần, một Thiên Chúa tình yêu ngự giữa loài người, mặc lấy thân phận con người như bao người khác. Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Nơi Ngài không có sự gian dối và không có sự đau khổ. Chỉ nơi Ngài mới đem lại ánh sáng để dẫn dắt con người đi đến nơi hạnh phúc vĩnh cửu nhất. Đó chính là Nước Trời vĩnh cửu mai sau. Ngôi Lời là ánh sáng đã đến thế gian để ở giữa loài người và đồng hành cùng với nhân loại trong mọi nơi mọi lúc hơn hai ngàn năm nay. Ngôi Lời đã trở thành người thật và đang ở giữa loài người để đồng hành, che chở, và hướng dẫn con người sống trong tình yêu và hạnh phúc. Ngôi Lời đã mang chính hình ảnh của Thiên Chúa Cha để ở giữa nhân loại. Không có tình yêu nào cao cả như Ngôi Lời. Chính Ngôi Lời đã làm cho con người có được sự sống. Ngôi Lời là hạnh phúc để cho con người được hưởng tình yêu của chính Thiên Chúa Cha. Cho tới ngày hôm nay, nhân loại được đón rước chính Ngôi Lời ngự vào trong cung lòng của mình. Đó là qua Bí Tích Thánh Thể, Ngôi Lời được hiện diện bằng chính bản tính Thiên Chúa thật.


Thiên Chúa mời gọi toàn thể nhân loại: hãy chạy đến mừng kính, tôn vinh Thiên Chúa Ngôi Hai giáng trần, để nhân loại được hưởng tình yêu, hạnh phúc, và ánh sáng mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Chỉ nơi ánh sáng này mới dẫn dắt con người đến với Thiên Chúa Cha mà thôi. Thiên Chúa mời gọi nhân loại: đừng đi trong bóng tối nữa, hãy từ bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha. Hãy làm hòa với Ngài, để tình yêu của Ngôi Lời là chính Hài Nhi Giêsu, Hoàng tử bình an sẽ ngự ở trong cung lòng của mỗi linh hồn.


Thiên Chúa Cha yêu thương toàn thể nhân loại; thế nên cho tới ngày hôm nay, công trình của Thiên Chúa Cha được đặt để tại cung điện Thiên Chúa Cha để tiếp tục ban phát tình yêu, ban phát ơn cứu độ xuống cho toàn thể nhân loại. Công trình này sẽ ngày càng được phát triển dưới thời hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ánh sáng của Ngài sẽ lan tỏa trên khắp toàn thế giới, để kêu gọi toàn thể nhân loại: hãy ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha, để Ngài xua trừ bóng đêm, xua trừ tội lỗi. Và ánh sáng tình yêu sẽ tràn ngập nơi linh hồn nào biết thống hối quay trở về với Thiên Chúa Cha.


Thiên Chúa Cha mời gọi toàn thể nhân loại trong ngày hôm nay: hãy luôn sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Vì yêu thương nhân loại, mà Ngài đã hạ mình xuống thế làm người, mặc lấy thân phận loài người để ở cùng và đồng hành, dẫn dắt con người đi tới con đường tình yêu, mà Thiên Chúa đang mời gọi toàn thể nhân loại nhìn lên tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: