Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ – (Mt 16,13-19) – Lời Hằng Sống

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16, 15)

Ngày 29 tháng 6
THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ

lễ trọng

Bài đọc 1           Cv 12,1-11

Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Thời ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. 2 Nhà vua đã cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gio-an. 3 Thấy việc đó làm vừa lòng người Do-thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ Bánh Không Men. 4 Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho bốn tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm bốn người, định sau lễ Vượt Qua sẽ điệu ông ra cho dân chúng. 5 Đang khi ông Phê-rô bị giam giữ như thế, thì Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông.

6 Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. 7 Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo : “Đứng dậy mau đi !” Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. 8 Thiên sứ nói tiếp : “Thắt lưng lại và xỏ dép vào !” Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông : “Khoác áo choàng vào và đi theo tôi !” 9 Ông liền theo ra, mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. 10 Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi. 11 Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói : “Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu.”

Đáp ca         Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. x. c.5)

Đ.Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

2Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
3Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

Đ.Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

4Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.
5Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Đ.Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
7Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

Đ.Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

8Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.
9Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !

Đ.Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Bài đọc 2           2 Tm 4,6-8.16b.17-18

Tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

6 Anh thân mến, phần tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. 7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.

16b Mọi người đã bỏ mặc tôi. 17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. 18 Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Tung hô Tin Mừng          Mt 16,18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 16,13-19)

13 Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, LỄ TRỌNG

(Mt 16,13-19)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Hôm nay là ngày lễ kính trọng thể hai Thánh Phêrô và Phaolô, là hai cột trụ trong Giáo Hội. Lời Chúa hôm nay nói lên việc mỗi người cần tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa như thế nào. 

Trong cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã hỏi các môn đệ của Ngài rằng:“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đó cũng chính là câu hỏi dành cho mỗi người Kitô hữu. Mỗi người hãy đặt lương tâm của mình trước mặt Thiên Chúa, và hãy thực tâm nói lên niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô, rằng: Ngài là ai đối với tôi? Ngài là một con người bình thường, một tiên tri, một ngôn sứ hay chỉ là một thầy dạy chuyên làm phép lạ, hay Ngài là một Thiên Chúa tình yêu xuống thế làm người để cứu nhân loại? 

Thánh Phêrô đã tuyên xưng niềm tin của mình về Chúa Giêsu Kitô: “Thầy chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người”. Lời tuyên xưng này không phải là Thánh Phêrô tự mình nói ra, nhưng được chính Thiên Chúa Cha ban ân sủng và mặc khải cho. Lời tuyên xưng này thật chính xác và đúng với con người Đức Giêsu Kitô.

Vì sao Thánh Phêrô được Thiên Chúa mặc khải cho biết điều này? Thưa, đó chính là vì Thiên Chúa đã chọn gọi và đặt để Thánh Phêrô là người đứng đầu Hội Thánh. Khi Thánh Phêrô hoặc bất kỳ một tiên tri, một ngôn sứ hay một vị mục tử nào được Thiên Chúa đặt để trong công trình của Ngài, là người đứng đầu để chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa thì sẽ luôn luôn được Thiên Chúa bảo vệ, che chở khỏi ác thần, như hình ảnh của Thánh Phêrô khi bị giam cầm trong ngục tối, đã được Thiên Chúa sai thiên sứ của Ngài đến cứu đem Thánh Phêrô ra khỏi ngục tù trong khi song cửa sắt vẫn còn khóa. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới làm được để luôn bao bọc chở che, gìn giữ Thánh Phêrô, cũng như tất cả các ngôn sứ của Thiên Chúa là những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn, được Thiên Chúa ban thiên sứ luôn luôn đồng hành và bảo vệ khi đi rao giảng Tin Mừng.

Đây cũng là lời nhắn nhủ cho tất cả những ai đi theo Thiên Chúa rằng: khi bị sự dữ quấy phá thì cũng hãy tin rằng Thiên Chúa luôn đồng hành, gìn giữ, che chở và bảo vệ mọi người khỏi mọi ác thần; nhưng để được Thiên Chúa gìn giữ, thì chính người môn đệ đó phải tin tưởng tuyệt đối vào công trình cứu độ của Thiên Chúa là Cha yêu thương, và phải kính sợ một mình Ngài mà thôi.

Bên cạnh Thánh Phêrô, Giáo Hội còn có một vị đại thánh của dân ngoại đó là Thánh Phaolô. Thánh Phaolô được Thiên Chúa chọn và đặt để làm cột trụ cho mọi thành phần dân Chúa, nhưng đặc biệt là những thành phần dân ngoại chưa biết Chúa. Ngài đã được Thiên Chúa chọn gọi, để đưa những con chiên đang đi lạc xa Thiên Chúa biết quay trở về với Ngài.

Nhờ lời rao giảng và đời sống của Thánh Phaolô mà các dân ngoại được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chính Thánh Phaolô cũng phải chiến đấu với sự dữ của thế gian rất nhiều. Ngài đã phải vượt qua những ngăn trở, những khó khăn, thử thách và phải dứt bỏ mọi sự để chọn một mình Thiên Chúa, là Đấng mà chính ngài đã tìm bắt và giết hại để dập tắt giáo lý của Đức Giêsu Kitô.

Nhưng những ai được Thiên Chúa tuyển chọn, Ngài sẽ thanh luyện người đó thành lợi khí sinh ích cho công trình cứu độ của Ngài. Thánh Phaolô đã được Thiên Chúa ban ơn hoán cải, giờ đây ngài trở thành một vị đại thánh, là cột trụ trong công trình cứu độ của Thiên Chúa song hành với Thánh Phêrô. 

Thánh Phaolô cũng được Thiên Chúa mặc khải cho biết Tin Mừng cứu độ của Ngài, để từ đó đời sống của Thánh Phaolô được tháp nhập vào thân mình của Đức Kitô; và đem tình yêu của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên cây thập giá cứu độ nhân loại xuống cho các con chiên đang xa lạc. Và Thánh Phaolô đã để lại cho mọi người một gương sáng đức tin kiên trung, đó là: ngài đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, một cuộc chiến chính nghĩa để có được Đức Kitô. Chính ngài được sinh ra, được đặt để làm lợi khí để cứu các linh hồn về cho Thiên Chúa.

Lời Chúa ngày hôm nay, mời gọi tất cả mọi người hãy nhìn vào hai mẫu gương anh hùng sống động đó là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô: Hãy chiến đấu trong cuộc chiến của trần gian này để cuối chặng đường có được chính Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, đó là phần thưởng cao quý nhất mà con người cần phải đạt được. Thiên Chúa luôn mời gọi mọi người: hãy tuyên xưng niềm tin của mình vào một Thiên Chúa duy nhất, là Thiên Chúa tình yêu, là Đấng cứu độ toàn thể nhân loại như hai hình ảnh của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã giành được mũ triều thiên, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Ai có được Thiên Chúa ở trong mình thì người đó sẽ được hưởng ơn cứu độ, sẽ được ở trong nhà Thiên Chúa Cha và được ở bên hữu của Ngài.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa (Mt 16,13-19)
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: