Lễ Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi – ( Ga 19, 25-27) – Lời Chúa mỗi ngày

lễ nhớ bắt buộc

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người. Ga 19,25-27
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người. Ga 19,25-27

Bài đọc 1: Hr 5,7-9

Đức Giê-su đã phải học biết vâng phục, và Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

7 Thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. 8 Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục ; 9 và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Vinh phúc thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a,

Đấng không phải chết

mà được lãnh cành thiên tuế tử đạo

gần bên thập giá Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 19,25-27 

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

ĐỨC MẸ SẦU BI

(Ga 19,25-27)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,  

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nói đến sự đau khổ của Đức Mẹ, khi Mẹ chứng kiến con yêu của mình là Đức Giêsu Kitô chết đau đớn, nhục nhã trên thập giá. Hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu chết trên thập giá chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại, và Mẹ Maria đã hiệp thông với những đau khổ con của Mẹ để cộng tác trong công trình cứu độ của Thiên Chúa.   

Hôm nay, toàn thể nhân loại chiêm ngắm sự đau khổ của Đức Mẹ để cùng tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh. Mẹ đã cùng cộng tác, hiệp thông với sự đau đớn của Đức Giê-su Ki-tô: khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá, Mẹ cũng chịu đau đớn như vậy, và nhờ sự hiệp thông với những đau đớn của Ngài mà nhân loại đã được hưởng ơn cứu độ. 

Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả mọi người hãy cùng cộng tác, hiệp thông với sự đau đớn của Đức Giêsu Kitô trên thập giá. Vì con người phải trải qua đau khổ thì mới tới vinh quang. Thiên Chúa cho biết đau khổ là một mầu nhiệm khi đến từ Thiên Chúa, còn đau khổ không quy hướng về Thiên Chúa thì là sự đau khổ đến từ Satan.Việc Mẹ đón nhận sự đau khổ là mẫu gương cho toàn thể nhân loại noi theo: Từ khi Mẹ bắt đầu thưa tiếng xin vâng với Thiên Chúa là cưu mang Con Thiên Chúa bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, cho tới khi con của Mẹ chết nhục nhã trên thập giá, hoàn thành công cuộc cứu độ ở trần gian, điều đó cho thấy Mẹ đã hoàn toàn cộng tác với công trình cứu độ của Thiên Chúa.  

Lời Chúa trong Thánh Kinh đã kể lại những sự đau khổ của Mẹ:  

-Thứ nhất: Khi Mẹ sinh Chúa Giê-su nơi hang bò lừa, và sau đó phải đem Ngài trốn sang Ai cập.  

 -Thứ 2: Khi Mẹ bị lạc mất Chúa Giê-su và đã phải lo lắng, cực nhọc đi tìm Ngài trong ba ngày.  

-Thứ 3: Khi Mẹ thấy Chúa Giê-su phải vác thánh giá đau đớn trên đường lên đồi Can-vê.

-Thứ 4: Khi Mẹ nhìn thấy Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây thập giá.  

-Thứ 5: Khi Mẹ chứng kiến những đinh sắt đóng tay chân Chúa Giê-su vào thập giá.  

-Thứ 6: Khi Chúa Giê-su tắt hơi thở cuối cùng. 

-Thứ 7: Khi Mẹ nhận xác Chúa Giê-su từ trên thập giá xuống.

Đứng trước những đau khổ đó, Mẹ đã không than van, trách móc Thiên Chúa: Tại sao Ngài đã để cho Mẹ phải đau khổ như vậy? mà Mẹ chỉ thinh lặng suy gẫm trong lòng và lặng lẽ bước theo chân Đức Giêsu Kitô trong suốt hành trình thương khó của Ngài. Hình ảnh đó nói lên Mẹ đã vâng phục Thiên Chúa một cách tuyệt đối để cộng tác vào công trình cứu độ nhân loại.  

Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi tất cả các con cái của Ngài: Hãy nhìn lên mẫu gương của Mẹ khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, để học đón nhận những sự đau khổ xảy đến với mình, vì chỉ qua đau khổ thì con người mới đạt được vinh quang, hạnh phúc Nước Trời. Và để có được vinh quang Nước Trời thì mỗi người phải học đón nhận sự đau khổ giống như Mẹ, là cùng với Chúa Giê-su vác thánh giá lên đồi Can-vê, để cùng chịu chết và sống lại với Ngài. Mẹ Maria đã để lại cho toàn thể nhân lại một mẫu gương về sự vâng phục và cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ con người. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply