Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá – (Ga 3, 13-17) – Lời Chúa mỗi ngày

 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Ga 3, 16
 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Ga 3, 16

Bài đọc 1: Ds 21,4b-9 

Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

Bài trích sách Dân số.

4b Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. 5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng : “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống ? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này.”

6 Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết. 7 Dân đến nói với ông Mô-sê : “Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi.” Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân. 8 Đức Chúa liền nói với ông : “Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.” 9 Ông Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Muôn lạy Chúa Ki-tô,

chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa,

đã dùng cây thập giá

mà cứu chuộc trần gian. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 3,13-17

Con Người sẽ phải được giương cao.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

SUY TÔN THÁNH GIÁ – LỄ KÍNH

(Ga 3,13-17)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay muốn nói với toàn thể nhân loại: Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, Ngài là một Thiên Chúa Tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu hiện qua dấu chỉ Thánh giá Đức Giêsu Kitô. 

Hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chịu chết treo trên cây thánh giá, cho nhân loại được thấy: Thiên Chúa yêu thương nhân loại vô cùng. Ngài đã hy sinh chính thân mình, chịu chết để cứu chuộc tội lỗi muôn người, Ngài đã mang lấy tội lỗi của muôn người vào chính thân mình và chịu đóng đinh trên cây thánh giá. Bao nhiêu tội lỗi của con người là bấy nhiêu đinh đóng vào chính thân mình Đức Giêsu Kitô.

Dấu chỉ Tình yêu của Đức Giêsu Kitô dành cho nhân loại được biểu hiện từ thời Cựu Uớc đến thời Tân Ước. 

Dấu chỉ đó được biểu hiện qua Lời của Thiên Chúa nói với ông Môsê rằng: Ngươi hãy làm một con rắn đồng và treo lên cây gỗ, và bất cứ ai nhìn lên cây gỗ có treo con rắn đồng thì sẽ được cứu sống. Lý do là vì dân chúng kêu trách Thiên Chúa và ông Môsê. Họ đã phạm tội làm mất lòng Thiên Chúa, và Ngài đã để cho sự dữ xảy ra là cho rắn độc cắn chết rất nhiều người. Sau khi dân phạm tội và bị rắn cắn chết thì dân chúng mới nhận ra là mình có lỗi với Thiên Chúa và ông Môsê; nên họ đã chạy đến kêu cầu xin Thiên Chúa tha thứ tội, và lời cầu xin của họ đã được Thiên Chúa nhậm lời. Ngài đã tỏ lòng Thương xót cứu dân chúng bằng cách ra chỉ thị cho ông Môsê: Hãy treo con rắn đồng lên cây gỗ, để bất cứ ai tin tưởng vào Lời Thiên Chúa được phán qua ông Môsê là nhìn con rắn đồng thì sẽ được sống. 

Tình yêu Cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện từ thời Cựu Ước và trải dài cho tới ngày hôm nay. Đó là hình ảnh một Đức Giêsu Kitô tình yêu chịu chết và treo trên thập giá.

Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng mời gọi những người con tội lỗi của Ngài: hãy nhìn lên thánh giá tình yêu, chân thành nhìn nhận ra tội lỗi của mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân như thế nào, để sám hối ăn năn mà quay trở về với Thiên Chúa, xin Ngài tha thứ, xin Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi, và ban ơn chữa lành để được sự sống đời đời.

Thiên Chúa cho biết rằng: Trên thế gian này, mọi người đều là những con người tội lỗi. Vì thế, Ngài đã chịu chết treo trên cây thập giá để bất cứ ai nhìn lên cây Thập giá đó, tin tưởng vào Thiên Chúa tình yêu, xin Ngài tha thứ, xin Ngài ban ơn hoán cải thì sẽ được sự sống đời đời hạnh phúc bên Thiên Chúa. Thánh giá Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa sẽ tồn tại mãi mãi cho đến tận thế.

Thiên Chúa xuống thế gian để cứu độ con người. Ngài không bao giờ lên án xét xử hay mang điều xấu đến cho con người mà Ngài đã hiến cả mạng sống của mình chịu chết chỉ vì yêu con người. Vì thế, Ngài mời gọi tất cả các con cái của Ngài: Hãy thật lòng ăn năn sám hối tội lỗi của mình khi nhìn lên cây thánh giá mà chính Thiên Chúa đang hiện diện, chịu đóng đinh, chịu chết để cứu chuộc loài người. Ai muốn được sự sống phục sinh cùng với Đức Giêsu Kitô thì hãy nhìn lên thánh giá tình yêu, làm theo lời Thiên Chúa chỉ dạy thì sẽ được Ngài cứu linh hồn người đó. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Kinh Nguyện 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: