Lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria – (Mt 1, 1-16.18-23) – Lời Chúa mỗi ngày

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Mt 1, 23
Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Mt 1, 23

Bài đọc 1: Mk 5,1-4a 

Sẽ đến thời người sản phụ sinh con.

Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha.

1 Đức Chúa phán thế này :

“Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.
Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.
2Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
cho đến thời người sản phụ sinh con.
Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó
sẽ trở về với con cái Ít-ra-en.
3Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa,
vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người
mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,
vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.
4aChính Người sẽ đem lại hoà bình.”

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Lạy Đức Ma-ri-a tinh tuyền thánh thiện,

Mẹ diễm phúc dường bao,

xứng muôn lời khen ngợi.

Vì Mẹ đã sinh hạ Đức Ki-tô,

là mặt trời công chính, là Thiên Chúa chúng con. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 1,1-16.18-23 

Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

✠Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham :

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria – (Mt 1, 1-16.18-23)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn nhân loại hãy tạ ơn Thiên Chúa và ca tụng Mẹ Maria. Vì chính nhờ Mẹ mà công trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành và đang tiếp diễn, và nhờ Mẹ mà nhân loại có một lịch sử về gia phả của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Lời Chúa hôm nay muốn nhắc lại hành trình cuộc đời của Đức Maria:

-Mẹ đã được sinh ra trong một gia đình có gia tộc bình thường như bao người khác, nhưng Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ của Con Thiên Chúa xuống thế làm người, và được làm Mẹ của toàn thể nhân loại.

-Mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa một cách tuyệt vời và mỹ mãn.

-Mẹ được Thiên Chúa ban cho một đặc ân cao quý, đó là đặc ân Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ trong bào thai.

-Mẹ là người có tâm hồn khiêm nhường, tự hạ, khó nghèo, và luôn biết vâng phục Thiên Chúa trên hết mọi sự.

-Mẹ luôn bước đi và sống trong ân sủng của Thiên Chúa.

-Mẹ luôn biết lắng nghe, suy ngẫm và thực hành Lời Thiên Chúa truyền dạy; nhờ đó, Mẹ đã chu toàn nhiệm vụ Thiên Chúa trao ban: là cưu mang con Thiên Chúa xuống thế làm người và cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa…

-Nhờ Mẹ được sinh ra mà Con Thiên Chúa cũng được sinh ra đời làm người, Mẹ là người đã mang Chúa Cứu Thế đến cho toàn thể nhân loại.

 Ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn toàn thể nhân loại: Hãy ca tụng Mẹ, tạ ơn Mẹ đã cho con được cùng cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ của Ngài; tạ ơn Mẹ đã đưa Thiên Chúa đến với toàn thể nhân loại, qua việc Mẹ đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa để cưu mang Con Thiên Chúa dưới tác động của Chúa Thánh Thần.

 Ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn nói nhân loại:

-Hãy dâng lên Mẹ những lời kinh nguyện tốt đẹp nhất mà Mẹ đã dạy cho con người ở Fatima: “Các con hãy lần hạt mân côi liên lỉ”.  Đó là những lời kinh đơn sơ và chân thành để ca tụng Thiên Chúa và Mẹ Maria. Không gì đẹp và cao quý cho bằng con người luôn biết kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và vâng phục theo Thánh ý của Ngài.

-Hãy noi gương sống theo các nhân đức và sự vâng phục của Mẹ Maria mà làm vui lòng Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc.

Để vâng phục Thiên Chúa, Mẹ Maria cũng phải chịu nhiều đau khổ, khó khăn và đầy gian nan thử thách trong cuộc sống trần gian. Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi những ai đang sống trong ân sủng và đi trên đường lối của Thiên Chúa, thì hãy nhìn vào mẫu gương cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria mà noi theo để vững bước trên con đường theo Chúa. Ai đi trên con đường này thì cũng phải chịu nhiều khó khăn, thử thách; nhưng đừng lo lắng, đừng sợ hãi, cứ tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài sẽ lo liệu mọi sự như Ngài đã quan phòng, dẫn dắt Mẹ Maria và Thánh cả Giuse vượt qua mọi khó khăn để đi trên con đường cứu độ của Thiên Chúa ở dương thế, đó là mang Thiên Chúa đến cho nhân loại.

Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy cộng tác với Thiên Chúa và Mẹ Maria để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa xuống cho nhân loại. Đó là đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, mang bình an và tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ đến cho hết mọi người. Khi mọi người được nhận lãnh các ân sủng từ Thiên Chúa và Mẹ, thì cũng phải biết chia sẻ những ân sủng đó đến với tha nhân, như khi xưa Mẹ đã mang thai Đấng Cứu Thế và đưa Con Thiên Chúa đến với toàn thể nhân loại, để nhân loại được hưởng ân sủng của Thiên Chúa nhờ Mẹ và qua lời bầu cử của Mẹ.

 Lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi tất cả mọi người, đặc biệt là những người trong Đạo Quân Ánh Sáng:

– Hãy gắn kết với Mẹ Maria trong công trình cứu độ của Thiên Chúa ở nơi dương thế này.

– Hãy luôn luôn cầu xin với Mẹ Maria: xin Mẹ đến ở cùng chúng con, đồng hành với chúng con, giúp chúng con thực thi được đúng theo thánh lệnh của Thiên Chúa.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: