Kính Trọng Thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi – (Lc 1, 26-38) – Lời Chúa mỗi ngày

lễ nhớ bắt buộc

Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ bắt buộc
Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ bắt buộc

Bài đọc 1: Cv 1,12-14

Các Tông Đồ chuyên cần cầu nguyện cùng với bà Ma-ri-a, thân mẫu Đức Giê-su.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

12 Sau khi Đức Giê-su được rước lên trời, các Tông Đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. 13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. 14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.

Đáp ca: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (Đ. c.49) 

Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

46Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.

Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

Bài đọc 2: Gl 4,4-7

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng

x. Lc 1,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 1,26-38

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C

(Lc 17, 5-10)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

 Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay dạy cho con người phải có đời sống Đức tin với Thiên Chúa như thế nào. Ngài mời gọi mọi người: Hãy đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa, đừng tin nửa vời!   

         Như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây, qua bên kia! Nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”. Ngài muốn nhấn mạnh cho con người: hãy sống một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, đừng nghi ngờ tình yêu của Ngài. Vì khi ai có một chút nghi ngờ về quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa thì Satan sẽ dễ dàng lợi dụng cơ hội mà cướp đi niềm tin của người đó. 

Vì thế, hãy cầu xin cho mình có một niềm tin kiên vững, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, và vào những lời Ngài truyền dạy cho con người; và khi đã tin thì phải sống niềm tin đó, là phải đem lời của Thiên Chúa chỉ dạy ra thực hành. Lời Thiên Chúa truyền dạy luôn đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Và để sống được những lời Thiên Chúa chỉ dạy, thì con người hãy khiêm nhường, tự hạ, đừng kiêu ngạo, tự cao, tự đại, đừng bắt Thiên Chúa phải làm việc này, việc kia theo sự suy nghĩ của lý trí và theo ý muốn sắp đặt của con người. 

Khi Chúa Giêsu nói: Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ khi đầy tớ làm các công việc cho ông chủ sao? Ngài muốn nhấn mạnh rằng: Con người chỉ là đầy tớ vô dụng khi chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa trao ban. Con người chẳng là chi, chẳng có công trạng gì trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, mọi người hãy khiêm nhường, tự hạ mà nói lời tạ ơn Thiên Chúa đã giúp con chu toàn bổn phận mà Ngài trao, và đừng đòi hỏi Thiên Chúa phải trả công cho mình, đừng bắt Thiên Chúa phải làm theo ý mình. 

Trong cuộc sống hiện tại hôm nay, khi ai đã có được niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa thì Ngài mời gọi:

– Hãy can đảm sống những điều Thiên Chúa truyền dạy; 

– Hãy can đảm làm chứng cho Thiên Chúa trước mặt mọi người, làm chứng cho muôn người biết rằng: Thiên Chúa là người Cha có tình yêu cao vời vĩ đại nhất trên thế gian này, không có ai yêu thương con người bằng Thiên Chúa.

– Hãy can đảm tuyên xưng, can đảm làm chứng tất cả sự thật về một Thiên Chúa tình yêu mà Thiên Chúa ban xuống cho toàn thể nhân loại, để làm sáng danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. 

– Hãy có một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, và hãy sống niềm tin đó. Đừng bao giờ làm trái thánh ý của Ngài, vì đó là điều không đến từ Thiên Chúa. 

Thiên Chúa sẽ thưởng ban Nước Trời cho những ai tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, thực hành theo lời mời gọi của Thiên Chúa, và khiêm nhường tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply