Kinh Nguyện Nhà Chúa Cha & Lời Chúa Mc 1, 9-13

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Maco ( Mc 1, 9-13)

Ðức Giêsu chịu phép rửa và được tuyên bố là Con Thiên Chúa

(9) Hồi ấy, Ðức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. (10) Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. (11)Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

Ðức Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc

(12) Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. (13) Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!
Free counters!

Leave a Reply