Đức Mẹ Mân Côi – (Lc 1, 26-38) – Lời Chúa mỗi ngày

lễ nhớ bắt buộc

Đức Mẹ Mân Côi
Đức Mẹ Mân Côi

Bài đọc 1: Cv 1,12-14 

Các Tông Đồ chuyên cần cầu nguyện cùng với bà Ma-ri-a, thân mẫu Đức Giê-su.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

12 Sau khi Đức Giê-su được rước lên trời, các Tông Đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. 13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. 14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.

Tung hô Tin Mừng

x. Lc 1,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 1,26-38

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

Lễ Mẹ Mân Côi

(Lc 1,26-38)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

 Hôm nay, toàn thể Giáo Hội cùng với Thiên quốc mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lời Chúa ngày hôm nay nói về cuộc đời của Đức Maria, bắt đầu từ khi Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Mẹ Maria là: Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ Con Thiên Chúa do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.

  Mẹ Maria là người luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ được sinh ra như bao người bình thường khác nhưng từ ngàn xưa, Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn người để làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa luôn ban cho con người sự tự do: tự do vâng phục Thiên Chúa, hay tự do làm theo suy nghĩ của con người thế gian. Mẹ cũng được Thiên Chúa ban cho sự tự do như bà Eva khi xưa, nhưng Mẹ là người phụ nữ khôn ngoan đã lựa chọn vâng phục Thiên Chúa qua tiếng “xin vâng” khi Mẹ thưa với sứ thần Gabriel: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Ngài cứ thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền”. 

 Đây là một lời xin vâng tuyệt đối của Đức Mẹ với Thiên Chúa. Mẹ đã hoàn toàn tin tưởng, tín thác, trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, và phó dâng trọn cuộc đời của Mẹ cho Thiên Chúa. Mẹ đã cộng tác trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, và hoàn thành sứ mệnh mà Thiên Chúa trao ban, đó là: mang thai và sinh hạ Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa. Mẹ được Thiên Chúa đặt làm Mẹ của nhân loại. Mẹ luôn đồng hành cùng với con người từ xưa cho tới ngày hôm nay. Đặc biệt, Mẹ Maria luôn đồng hành và ở cùng với con người nơi tràng chuỗi Mân Côi, trong lời Kinh kính mừng: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”. 

Thiên Chúa cho biết: Lời Kinh Kính Mừng là lời kinh mà Đức Mẹ luôn ở cùng với con người để xua trừ, đánh đuổi Satan ra khỏi con người; là lời kinh có sức mạnh chiến thắng mọi tội lỗi, chiến thắng mọi sự giam cầm của Satan trên các linh hồn. Khi ai kêu cầu đến danh thánh Mẹ Maria và cất tiếng ca ngợi Mẹ qua Kinh Kính Mừng, thì Mẹ sẽ đến, ở bên cạnh và đồng hành cùng người đó.

  Ngày hôm nay, Giáo Hội hợp với Thiên quốc mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Thiên Chúa muốn nói với nhân loại: Lịch sử khi xưa, nhờ lời kinh Mân Côi mà con người cất lên để ca tụng Thiên Chúa và Mẹ Maria, mà Mẹ đã chiến thắng Satan để đem lại bình an và hạnh phúc cho con người. Lời Kinh Kính Mừng qua chuỗi Kinh Mân Côi, đó là vũ khí có sức mạnh xua trừ Satan ra khỏi con người mà Mẹ ban cho toàn thể nhân loại. Vì Mẹ là Đấng đầy Ân sủng, Mẹ được Thiên Chúa ban tràn đầy quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và Mẹ được Thiên Chúa thương chọn gọi vào công trình cứu độ của Ngài; thế nên, ai khôn ngoan biết chạy đến với Mẹ, biết cầm vũ khí là lời Kinh Mân Côi thì Mẹ sẽ đến bên đồng hành, xua trừ, đánh đuổi Satan đang giam cầm linh hồn và thể xác cho người đó.

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi toàn thể nhân loại: Hãy chạy đến với Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Đồng Trinh, là Mẹ được cả hồn và xác lên trời, và là Mẹ của toàn thể nhân loại. Qua các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Mẹ, Mẹ sẽ trao ban các ơn lành và đồng hành cùng với con người, khi con người biết cất lên lời Kinh Kính Mừng để tung hô Thiên Chúa và ca ngợi Mẹ.

  Lời Chúa ngày hôm nay được ban xuống cho toàn thể nhân loại: 

– Hãy chạy đến với Đức Mẹ Mân Côi, Mẹ sẽ ban phát tràn đầy ơn thiêng cho tất cả những ai đến kêu xin Mẹ. 

– Hãy chạy đến khẩn cầu với Mẹ, Mẹ sẽ đồng hành và ở cùng với bất cứ ai tha thiết cầu xin Mẹ với tấm lòng chân thành. 

Mẹ Maria được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa; và qua lời bầu cử của Mẹ cùng với tràng chuỗi Kinh Mân Côi, Mẹ sẽ cầu xin tha thiết đến Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại. Nhìn lại lịch sử trong Giáo Hội xưa và nay, Mẹ Maria đã luôn đồng hành cùng với Giáo Hội, Mẹ cũng luôn nâng đỡ, đồng hành cùng với con người khi con người gặp khó khăn, thử thách. Vì thế, mọi người hãy chạy đến khẩn cầu với Mẹ: xin Mẹ đến ở cùng và đồng hành với chúng con trong mọi nơi mọi lúc. Đặc biệt, trong thế giới ngày hôm nay, Satan đang hoành hành và giam cầm con người rất nhiều. Thiên Chúa mời gọi mọi người: hãy chạy đến kêu xin Mẹ, xin Mẹ đồng hành, chở che và gìn giữ chúng con khỏi Satan đang đánh phá và cướp lấy linh hồn của mỗi người chúng con. 

Bên cạnh đó, để lời cầu xin của Mẹ Maria được Thiên Chúa nhận lời, thì Ngài mời gọi mọi người: Hãy học theo mẫu gương “xin vâng” của Mẹ Maria, xin vâng làm mọi việc theo thánh ý Thiên Chúa chỉ dạy, xin được trở nên khiêm nhường, bé nhỏ, thấp hèn trước mặt Thiên Chúa theo hình ảnh của Mẹ Maria Mân Côi. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply