Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ – (Mt 12, 46-50) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Bài đọc 1: Dcr 2,14-17

Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến.

Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a.

14Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò,
vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,
– sấm ngôn của Đức Chúa.
15Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa :
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi.
Bấy giờ, các người sẽ nhận biết rằng
Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với các người.
16Đức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp,
đó là sở hữu của Người trên Đất Thánh
và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem.
17Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa,
bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người.

Tung hô Tin Mừng: Lc 11,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 12,46-50

Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

(Mt 12, 46-50)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

  Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,  

Lời Chúa trong Tin Mừng ngày hôm nay nói với toàn thể nhân loại là hãy luôn biết vâng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa truyền dạy; vì chỉ khi thực hành theo lời của Thiên Chúa thì mới đem lại cho con người hạnh phúc, đem lại tình yêu giữa con người với Thiên Chúa, tình yêu giữa con người với nhau.  

  Thiên Chúa là Vua của toàn thể vũ trụ, là Vua của toàn thể nhân loại đang sống trên thế gian này. Thiên Chúa là Đấng duy nhất đang hiện diện và ở cùng với con người. Ngoài Thiên Chúa ra, không có một vị thần nào khác. Vì thế, những lời của Thiên Chúa ban truyền thì con người hãy lắng nghe và thực hành. Thiên Chúa là Cha của toàn thể nhân loại, nên mọi người đều là con của Thiên Chúa, con của một Cha chung ở trên trời, mọi người đều là anh chị em với nhau; và người Cha này luôn muốn điều tốt cho con cái loài người.

  Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi toàn thể nhân loại: Hãy lắng nghe và đem ra thực hành Lời của Thiên Chúa Cha chỉ dạy. Lời của Thiên Chúa Cha đã làm gương sáng qua chính con người thực của Đức Giêsu Kitô, Ngài từ bỏ mọi thứ vinh quang, danh dự để xuống trần gian làm người và ở cùng với nhân loại, Ngài đã hy sinh chính bản thân mình, chịu chết để đem lại sự sống đời đời cho con người. Người nào trung tín và khôn ngoan thì hãy đi theo con đường ánh sáng của Thiên Chúa, đó là con đường chân lý, con đường tình yêu mà Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại, và con đường tình yêu này Ngài cũng đã khắc ghi vào trong tâm hồn mỗi người, đó là một tình yêu hướng tới Thiên Chúa và tha nhân.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Free counters!

Leave a Reply