Chúa Nhật XI Thường Niên – Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi ( Ga 16, 12-15) – Lời Chúa mỗi ngày

Thiên Chúa Ba Ngôi
Thiên Chúa Ba Ngôi

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

LỄ CHÚA BA NGÔI

lễ trọng

Bài đọc 1           Cn 8,22-31

Trước khi có mặt đất, Đức Khôn Ngoan đã được sinh ra.

Bài trích sách Châm ngôn.

22 Hãy nghe đây lời minh định của Đức Khôn Ngoan :

“Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người,
trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất.
23Ta đã được tấn phong từ đời đời,
từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất.
24Khi chưa có các vực thẳm,
khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra.
25Trước khi núi non được đặt nền vững chắc,
trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra,
26khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không,
và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ.
27Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời,
khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm,
28khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao
và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm,
29khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ,
khi Người đặt nền móng cho đất.
30Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả.
Ngày ngày ta là niềm vui của Người,
trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi,
31vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.”

Đáp ca         Tv 8,4-5.6-7.8-9 (Đ. c.2a)

Đ.Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

4Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
5thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?

Đ.Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

6Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,7cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân :

Đ.Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

8Nào chiên bò đủ loại,
nào thú vật ngoài đồng,
9nào chim trời cá biển,
mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

Đ.Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

Bài đọc 2           Rm 5,1-5

Do tình yêu mà Thánh Thần đổ vào lòng ta, ta đến cùng Chúa Cha, nhờ Đức Ki-tô.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

1 Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 2 Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay ; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. 3 Nhưng không phải chỉ có thế ; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng : ai gặp gian truân thì quen chịu đựng ; 4 ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. 5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.

Tung hô Tin Mừng          x. Kh 1,8

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến,

xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 16,12-15)

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

CHÚA BA NGÔI

(Ga 16, 12-15)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi.

Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Đối, ngôn từ loài người không thể diễn tả đầy đủ chi tiết được. Thời Cựu Ước người Do Thái hiểu “Thiên Chúa là Đấng duy nhất” (x. Đnl 6,4). Trong khi dạy các tông đồ, Đức Giêsu nói: “Cha của Thầy”, “Thầy và Cha Thầy là một” và “Đấng Bảo Trợ” sẽ đến là Chúa Thánh Thần. Nhờ vậy, kitô hữu nhận biết Thiên Chúa có “Ba Ngôi Vị”.

Hôm nay, Thiên Chúa muốn tỏ cho con người biết thêm về mầu nhiệm của Thiên Chúa, để hiểu được mầu nhiệm này, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi trí, mở lòng để có thể nghe, hiểu và đón nhận những gì Thiên Chúa muốn tỏ cho nhân loại.

Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa duy nhất. Trong Nước của Ngài không có sự phân chia Thiên Chúa thành ba Ngôi Vị. Ở trần gian con người phân tách từng Ngôi vị để dễ gọi và phân biệt từng công việc khác nhau của mỗi Ngôi vị. Trên Thiên Quốc, Ba Ngôi Thiên Chúa chỉ có một tước hiệu và một tên gọi duy nhất đó là “Thiên Chúa Cha”. 

Thiên Chúa cho con người biết rằng: vì sự hiểu biết của con người còn giới hạn, yếu kém, nên để giúp con người biết và phân biệt từng công việc trong công trình tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa, Ngài đã đặt tên Ba Ngôi Vị Thiên Chúa, đó là: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Cả Ba Ngôi vị đều quy về một Thiên Chúa Tình Yêu và là một Thiên Chúa duy nhất.

Thiên Chúa Cha là Đấng tạo dựng trời đất muôn vật, là Đấng tạo dựng con người. Khi con người phạm tội trước mặt Thiên Chúa, vì tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nên Ngài không nỡ bỏ rơi con người và đã hứa ban Đấng Cứu độ để cứu con người, đó là Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng chính là Thiên Chúa Cha xuống thế làm người. Ngài cho con người được cộng tác vào công trình cứu độ, nên Ngài đã chọn Đức Maria thay thế bà Eva là người phụ nữ đầu tiên. Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, được chọn là Mẹ Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô cũng chính là Thiên Chúa Cha đã chịu chết và sống lại. Trước khi lên trời, Ngài hứa sẽ ban Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần xuống ở cùng và đồng hành với con người. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Tình Yêu, Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Vậy Ngài cũng chính là Thiên Chúa Cha. 

Theo suy nghĩ và phân tích của các nhà thần học, họ đã phân chia Thiên Chúa có ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhưng Ba Ngôi cũng chỉ là Một Thiên Chúa duy nhất, không bao giờ tách lìa nhau.

Luận chứng này cho con người biết rằng:

– Thiên Chúa Cha tạo dựng trời đất muôn vật muôn loài. 

– Thiên Chúa Cha cũng xuống thế làm người và cứu độ con người. 

– Thiên Chúa Cha cũng là Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ và đồng hành cùng với con người. 

Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu Kitô nói rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi”. Thật vậy, Chúa Giêsu muốn nói cho con người hiểu nhiều điều về Nước Trời, nhưng với đức tin còn non yếu của con người, họ sẽ không có sức chịu nổi những lời mà Chúa Giêsu Kitô mặc khải cho con người. Vì thế, Chúa Giêsu đã phán rằng: khi Ngài về với Thiên Chúa Cha, thì Ngài sẽ sai phái Chúa Thánh Thần xuống, để làm cho anh em nhớ lại và hiểu về những lời mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy. Và Chúa Giêsu cũng nói: Chúa Thánh Thần nghe được điều gì, thấy được điều gì thì Ngài cũng sẽ nói lại cho con người đúng y như vậy! Lời của Thiên Chúa Cha cũng chính là lời của Chúa Giêsu Kitô, và Chúa Thánh Thần không bao giờ nói trật về những lời mà chính Chúa Giêsu Kitô đã nghe được từ nơi Thiên Chúa Cha để truyền dạy cho con người (x. Ga 16,14-15).

Trong thời đại ngày hôm nay, dưới tác động của Thần khí Chúa Thánh Thần soi sáng giúp con người hiểu được rằng: cả trên trời dưới đất cũng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, đó là Thiên Chúa Tình Yêu. Việc phân ra Ba Ngôi vị, là để cho con người dễ hiểu và dễ phân biệt những công việc khác nhau trong công trình tạo dựng và cứu độ con người: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Vì vậy, khi Chúa Giêsu Kitô chịu đau đớn, chịu vác thánh giá, chịu khổ hình và chịu chết, thì đó cũng chính là hình ảnh của Thiên Chúa Cha cũng chịu như thế vì Chúa Giêsu Kitô và Chúa Cha là một (x. Ga10,30).

Ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn nói với tất cả các con cái của Ngài: đừng tách biệt Thiên Chúa Cha ra khỏi công trình tạo dựng và cứu chuộc của Ngài. Con người đừng cho rằng công trình tạo dựng của Thiên Chúa Cha là riêng biệt. Đối với Thiên Chúa Cha thì Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần cũng là Một Thiên Chúa. Rồi khi Chúa Giêsu Kitô đến trần gian cứu độ con người, đó không chỉ là Chúa Con riêng biệt, nhưng chính là Thiên Chúa Cha hạ mình xuống để làm người, chịu khổ hình, rồi chịu chết trên cây thập giá. Và đến thời kỳ này là thời kỳ hoạt động của Chúa Thánh Thần; không phải chỉ có Chúa Thánh Thần ban ơn thánh hóa, bảo vệ và đồng hành cùng với con người, mà chính là Thiên Chúa Cha luôn luôn ở cùng với con người.

Giờ đây, ngay tại chính thời điểm này, Thiên Chúa muốn nói cho toàn thể nhân loại được biết: Chỉ có một Thiên Chúa Cha duy nhất, và Đức Maria được gọi là Mẹ Chúa Cha là hoàn toàn đúng theo thánh ý của Thiên Chúa Cha chỉ dạy.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa Ga 16, 12-15
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: