Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm C – Lễ Chúa Thăng Thiên (Lc 24,46-53)

“Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở lại trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.” ( Lc 24, 52)

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

lễ trọng

Bài đọc 1           Cv 1,1-11

Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông.

Khởi đầu sách Công vụ Tông Đồ.

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. 3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình : trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. 4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5 đó là : ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”

6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không ?” 7 Người đáp : “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”

9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và nói : “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”

Đáp ca         Tv 46,2-3.6-7.8-9 (Đ. c.6) 

Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

2Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo !
3Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

6Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
7Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta !

Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

8Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
9Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Bài đọc 2           Ep 1,17-23 

Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

17 Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh ; 23 mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.

Tung hô Tin Mừng          x. Mt 28,19a.20b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 24,46-53)

46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

Ngày 29.05.2022

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – CHÚA LÊN TRỜI

(Lc 24,46-53)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, tường thuật sự kiện Chúa về trời sau 40 ngày Chúa chịu chết. Thực tế, có phải là sau 40 ngày Chúa mới về trời hay không?

Thưa: không! Vì ở đâu có Thiên Chúa ở đó có Thiên Đàng. Khi Chúa Giêsu Kitô xuống trần gian để làm người và ở cùng với con người là chính Nước Thiên Chúa đang ngự đến. Nhưng trần gian chỉ là một cái gì mau qua chóng hết, Nước Thiên Đàng mới là vĩnh cửu, là nơi con người đang khao khát được vào.

Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để cho con người trải qua những sự kiện như Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh, hiện ra nhiều lần với các môn đệ, rồi đến ngày 40 mới cho các môn đệ biết là Ngài lên trời? Vì Chúa muốn cho con người có cảm nghiệm tình yêu đối với Thiên Chúa Cha, một kinh nghiệm đức tin về Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu chết và sống lại sau ba ngày. Để có được tình yêu vĩnh cửu và chân thành, cần phải trải qua kinh nghiệm sống hằng ngày, đó là kinh nghiệm liên quan đến Chúa Phục Sinh để củng cố thêm niềm tin cho các môn đệ cũng như tất cả các con cái của Ngài.

Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài chịu chết và sống lại mãi mãi,  không bao giờ Ngài chết nữa và Ngài chỉ chết một lần là đủ. Và Ngài nhờ thần khí của Chúa Thánh Thần cho con người biết được Chúa Giêsu Kitô vẫn luôn hằng sống và ngự trị và ở cùng với con người trong cuộc sống thường ngày. Không phải Ngài chịu chết, sống lại rồi lên Trời có nghĩa là Ngài đi vào dĩ vãng lịch sử của cuộc đời Chúa Giê-su. Không! đối với niềm tin Kitô giáo, thì Thiên Chúa luôn luôn sống, hoạt động, và ở cùng với con người cho đến ngày tận thế, cũng là ngày Chúa đến cứu độ con người lần thứ hai. “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8). Nhưng, con người ngày hôm nay dần dần quên đi hình ảnh một Đức Kitô đang sống. Vì vậy, Ngài có kế hoạch của Ngài là trao ban Chúa Thánh Thần xuống để đồng hành, ở cùng với con người; làm cho con người nhớ lại những lời nói và hình ảnh một Đức Giêsu đang sống và ngự trị trong mỗi người, trong cuộc sống hằng ngày của họ. Và lời hứa đó đã được thực hiện cách rõ nhất trên các tông đồ, trong Hội Thánh và cho đến bây giờ. Chính Chúa Thánh Thần làm cho Hội Thánh được sống động, làm cho con người biết rằng: Hội Thánh chính là thân thể của Đức Kitô. Đức Kitô là đầu mà Hội Thánh chính là mỗi linh hồn. Như vậy, mỗi linh hồn chính là thân thể của Đức Kitô. Một linh hồn phạm tội mà chết đi thì Đức Kitô sẽ đau đớn vô cùng. Cho nên, Ngài sai phái chính Chúa Thánh Thần xuống để ở cùng với con người, đồng hành và trợ giúp con người, để con người luôn luôn kết hợp với đầu là chính Đức Giêsu Kitô như cành nho gắn kết với thân nho. Vì vậy chúng ta đừng bao giờ lìa xa Ngài, đừng bao giờ để cho Ngài phải đau đớn. Và dấu chỉ Chúa Thánh Thần bắt đầu hoạt động cách mạnh mẽ tích cực từ thời Giáo Hội sơ khai, rồi qua từng giai đoạn thăng trầm của Hội Thánh. Hiện nay, Chúa Thánh Thần hoạt động trong công trình của Thiên Chúa Cha tại Nhà Chúa Cha. Tác động của Ngài được linh hoạt trong sự hợp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sự linh hoạt này được thể hiện rõ trên từng công việc được hiện tại hóa trong Nhà Chúa Cha, trên những người được Chúa Cha tuyển chọn. Bắt đầu từ việc Ngài tác động trên Chu Thiên Thương trong việc viết Lời Chúa Cha. Ngài truyền Thần Khí cho các cha khi các ngài nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa mà trừ lũ quỷ Satan ra khỏi các linh hồn. Thần Khí của Ngài hoạt động cách cụ thể rõ ràng trên các Thiên Thần nhập thể. Đó là những điều Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và chỉ dạy cho con người. Ai tin thì được cứu độ. Còn ai không tin thì Thiên Chúa cho tự do.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen

Giờ Kinh 3h00 Chiều trên Kênh Đường Vào Thiên Đàng

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: