Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên – (Lc 17, 11-19) – Lời Chúa mỗi ngày

“Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” Lc 11, 17-18
“Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” Lc 11, 17-18

Bài đọc 1: 2 V 5,14-17

Ông Na-a-man trở lại gặp người của Thiên Chúa và tuyên xưng Đức Chúa.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

14 Thời ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước A-ram, mắc bệnh phong hủi. Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.

15 Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói : “Nay tôi biết rằng : trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây.” 16 Ông Ê-li-sa nói : “Có Đức Chúa hằng sống là Đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả.” Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. 17 Ông Na-a-man nói : “Nếu ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa.”

Bài đọc 2: 2 Tm 2,8-13

Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Đức Ki-tô.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

8 Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo. 9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích ! 10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời.

11 Đây là lời đáng tin cậy :

Nếu ta cùng chết với Người,
ta sẽ cùng sống với Người.
12Nếu ta kiên tâm chịu đựng,
ta sẽ cùng hiển trị với Người.
Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta.
13Nếu ta không trung tín,
Người vẫn một lòng trung tín,
vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.

Tin Mừng: Lc 17,11-19

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng : “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” 19 Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

(Lc 17,11-19)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay dạy cho con người một bài học: Phải có lòng biết ơn Thiên Chúa và phải có mối dây liên kết mật thiết với Ngài trong cuộc sống. 

  Thiên Chúa muốn nói cho con người biết rằng: Chỉ có Thiên Chúa là Đấng yêu thương con người nhất trên toàn vũ trụ này. Nhìn vào xã hội từ xưa tới nay, cho thấy rằng: Tình thương giữa con người với nhau đang bị Satan xen vào. Chúng cám dỗ con người gây bất hòa, chia rẽ, hận thù, ghen ghét và loại trừ lẫn nhau, đặc biệt là con người không có lòng thương xót với những người bệnh hoạn tật nguyền và khốn cùng trong xã hội. 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay kể về câu chuyện: Chúa Giêsu chữa lành cho mười người bị bệnh phong hủi. Họ là những người bị xã hội loại bỏ, bị con người xa lánh, và không ai thương xót họ; mặc dù họ cũng khao khát được yêu thương như bao người. Thiên Chúa cho biết: Trên thế gian này, tất cả mọi người đều là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa, đều là những người đáng thương cần đến lòng thương xót của Ngài. Vì thế, Thiên Chúa đã cho Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian để cứu độ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho con người, dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa Cha.  

  Qua hình ảnh mười người phong hủi đã được Chúa Giêsu chữa lành, Thiên Chúa cho biết: Ngài nhìn thấy trái tim họ khao khát tình yêu của Thiên Chúa, khao khát được Thiên Chúa chữa lành; vì họ đang bị mọi người bỏ rơi, bị hắt hủi, nên họ chỉ biết trông cậy vào trái tim yêu thương của Thiên Chúa. Chính do tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã thúc đẩy, họ chạy đến kêu van Ngài: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương xót chúng tôi!”. Qua lời khẩn xin đó, Thiên Chúa đã nhìn thấu rõ lòng tin tưởng  tuyệt đối của họ vào Thiên Chúa, nên Ngài đã chữa lành cho họ.  

Trong bài đọc 1, Sách các Vua kể câu chuyện: Thời xưa, có vị tướng quân đội của vua nước A-ram là Na-a-man mắc bệnh phong hủi. Ông đã tin tưởng vào lời của ông Ê-li-sa, là ngôn sứ của Thiên Chúa mà đi dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, và ông đã được chữa lành. Sau khi ông được chữa lành, ông đã biết ơn người của Thiên Chúa; và ông đã cảm tạ, ca tụng Thiên Chúa và chỉ muốn tôn thờ một mình Ngài, vì ông đã nhận ra được tình thương của Thiên Chúa dành cho ông. 

Lời Chúa ngày hôm nay cho biết: Chúa sẽ chữa lành cho mười người phong hủi khi họ có niềm tin vào Chúa. Ngài thử thách niềm tin của họ, bằng cách: kêu họ đi trình diện với tư tế; và họ tin tưởng Chúa sẽ chữa lành cho họ, nên họ đã đi trình diện. Đang khi đi, họ đã được Thiên Chúa chữa lành; nhưng chỉ có người Sa-ma-ri quay trở lại mà tạ ơn Thiên Chúa.  

Qua hình ảnh người Sa-ma-ri biết ơn Chúa, Thiên Chúa muốn chỉ dạy cho con người:  

– Hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh;  

– Hãy tạ ơn Thiên Chúa đã cho con được sinh ra và sống trong thế gian này, cho con được làm con của Thiên Chúa. Đó là tình yêu bao la của Thiên Chúa thương ban cho con người, là thụ tạo thấp hèn mà được làm con của Thiên Chúa.  

– Khi ai có một lòng tin tưởng, tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa như người Sa-ma-ri, đó là điều đẹp lòng Ngài, thì họ sẽ được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa chữa lành, và được ban thưởng hạnh phúc Nước Trời. 

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: Hãy luôn có lòng Thương xót đối với tha nhân, và có lòng biết ơn, tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và phải sống lời tạ ơn đó bằng niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, biết tôn thờ, kính mến, vâng phục và phụng sự Ngài trong mọi nơi mọi lúc.  

Lời Chúa ngày hôm nay, Thánh Phaolô mời gọi mọi người: Hãy cùng chết với Đức Giêsu Kitô để cùng được sống lại với Ngài, đó là sống theo con đường tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa mời gọi mọi người ngày hôm nay. Hãy luôn biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa truyền dạy là sống hai chữ “Yêu thương”. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: