Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên – (Lc 16, 1-13) – Lời Chúa mỗi ngày

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. Lc 16, 1-13
Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. Lc 16, 1-13

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. Lc 16, 1-13

Bài đọc 1: Am 8,4-7

Đức Chúa chống lại những kẻ lấy tiền bạc mua người cơ bần.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

4Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ
và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.
5Các ngươi thầm nghĩ :
“Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa ;
bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra ?
Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm ;
Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ.
6Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần,
đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ ;
cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.”
7Đức Chúa đã lấy thánh danh
là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề :
Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.

Đáp ca

Tv 112,1-2.4-6.7-8 (Đ. c.1a.7b) 

Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.

1Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !2Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời !

Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.

4Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.5Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời,6cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?

Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.

7Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,8đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.

Bài đọc 2: 1 Tm 2,1-8

Hãy cầu xin Thiên Chúa cho mọi người. Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

1 Anh thân mến, trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, 2 cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. 3 Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, 4 Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. 5 Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người : đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, 6 Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người.

Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. 7 Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. 8 Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.

Tung hô Tin Mừng

2 Cr 8,9

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 16,1-13 

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’

5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?

13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C

( Lc 16,1-13)

Lời Chúa Cho Mọi Người

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn nói với toàn thể nhân loại: Thiên Chúa là Đấng rất công minh, công bằng và chân thật. Ngài luôn bênh vực những người nghèo hèn, bần cùng, yếu thế trong xã hội, và đối xử công bằng và công minh với mọi người. 

Thiên Chúa là Đấng Chân, Thiện, Mỹ. Ngài không bênh vực những điều xấu hay bất lương, mà Ngài luôn tỏ lòng thương xót bao la của Ngài đối với toàn thể nhân loại, vì Ngài là Đấng khôn ngoan và luôn dạy dỗ con người đi đường ngay nẻo chính.

Ngay từ thời xa xưa, Thiên Chúa đã phán truyền qua miệng các ngôn sứ là bảo vệ những kẻ bần cùng trong xã hội. Điều đó đã được trải dài cho đến ngày hôm nay. Hình ảnh Con Thiên Chúa đến thế gian, Ngài đã hạ mình trở nên như một phàm nhân ngoại trừ tội lỗi. Đó chính là lòng thương xót của Thiên Chúa đã ban xuống cho nhân loại. Ngài đến để đồng hành và ở cùng với con người, để cảm thông và chia sẻ với những người đau khổ và bần cùng trong xã hội. Thiên Chúa đặc biệt yêu thương những người nghèo hèn, đơn sơ và bé nhỏ.  

Thiên Chúa xuống trần gian để đồng hành và cứu độ con người. Ngài chỉ dạy con người cách đạt được mục đích cuối cùng để được vào Nước Trời. Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa chỉ dạy cho con người phải biết khôn ngoan và khôn khéo tìm mọi cách để vào được Nước Trời. Thiên Chúa đã dùng ngụ ngôn người quản gia bất lương, khôn ngoan, để Ngài nói với con người rằng: Hãy tìm mọi cách để vào được Nước Trời, hãy khôn ngoan như người quản gia bất lương biết dùng của cải bất chính là một phương tiện để vào được Nước Trời. Thiên Chúa là Đấng thánh thiện, trong sạch và trong sáng. Ngài không bao giờ mời gọi con người sống theo sự đen tối, tội lỗi mà Ngài luôn mời gọi con người phải biết đặt mục đích cuối cùng để hướng tới là vào được Nước Trời.

  Điều tiếp theo, Ngài mời gọi mọi người: Hãy trung tín với Thiên Chúa từ việc nhỏ tới việc lớn; và chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa là Đấng duy nhất, còn tiền của chỉ là phương tiện để con người sử dụng giúp đỡ chia sẻ với tha nhân. Đó là cách con người vào được Nước Trời.

Trong thế giới ngày hôm nay, Thiên Chúa nhìn thấy rõ có nhiều người đang coi trọng tiền của, tôn thờ tiền bạc là ông chủ của họ, và gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ; Thiên Chúa nhìn thấy điều đó mà thương xót họ. 

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa tha thiết kêu mời các con cái của Ngài:

– Hãy chạy đến với Thiên Chúa, hãy đặt Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu duy nhất, và hãy chỉ trung thành tôn thờ một mình Ngài. Sống được như thế, Ngài sẽ ban phần thưởng Nước Trời mai sau.

– Hãy tỉnh thức để không bị sa vào trước cám dỗ của Satan về việc coi trọng và tôn thờ tiền của, vật chất trên tất cả mọi sự. Ngài cho con người biết rằng: Sự tôn thờ tiền của, vật chất sẽ không cứu được linh hồn con người, không đem lại sự sống đời đời và tiền của, vật chất sẽ bị mất đi sau khi linh hồn con người rời khỏi thế gian này.

Thiên Chúa thương xót con người. Ngài chỉ dạy cặn kẽ để cứu con người. Ngài sẽ bảo vệ tất cả những ai tôn thờ Ngài là Đấng tình yêu duy nhất, tôn thờ Ngài là một Thiên Chúa vĩnh cửu quyền năng và tuyệt đối trên mọi sự và mọi thụ tạo mà Ngài dựng nên. Thiên Chúa hứa sẽ luôn bảo vệ những người trung tín, trung thành với Thiên Chúa đến hơi thở cuối cùng. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: