Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên – (Lc 15, 1-32) – Lời Chúa mỗi ngày

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Lc 15, 10
Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Lc 15, 10

Bài đọc 1: Xh 32,7-11.13-14

Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.

Bài trích sách Xuất hành.

7 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. 8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói : ‘Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập’.” 9 Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê : “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. 10 Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”

11 Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa : “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập ? 13 Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en ; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng : Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa ; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời.” 14 Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.

Bài đọc 2: 1 Tm 1,12-17

Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

12 Anh thân mến, tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. 13 Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin. 14 Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. 15 Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận : Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. 16 Sở dĩ tôi được thương xót, là vì Đức Giê-su Ki-tô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người, để được sống muôn đời. 17 Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất, kính dâng Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Tung hô Tin Mừng

2 Cr 5,19

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 15,1-32 

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này :

4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được ? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp : “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng : ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng ; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ : ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói ! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa …’ 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời : ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha : ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng !’

31 “Nhưng người cha nói với anh ta : ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C

(Lc 15, 1-32)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa muốn nói với con người về Lòng Thương Xót bao la của Ngài dành cho toàn thể nhân loại:

– Lòng Thương xót của Thiên Chúa được trải dài từ khi Thiên Chúa bắt đầu tạo dựng công trình Cứu độ con người.

– Lòng Thương xót của Thiên Chúa luôn ban xuống cho con người, ngay cả khi con người bất tuân phục Thiên Chúa, bắt đầu từ khi Ađam Eva không vâng phục thánh lệnh của Ngài cho đến ngày hôm nay.

Thiên Chúa diễn tả Lòng Thương xót vô biên của Ngài qua những câu chuyện và những dụ ngôn sau:

 Khi ông Mô-sê lên núi xin Thánh ý Thiên Chúa, thì ở dưới núi, dân đã đúc một con bò vàng để sụp lạy như thần minh cứu họ. Thiên Chúa thương dân của Ngài. Thiên Chúa nhìn thấy tất cả những lỗi lầm, những xúc phạm của dân đối với Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn sẵn lòng tha thứ và chờ đợi con cái của Ngài bỏ đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa. Thế nên, Ngài đã nhận lời cầu xin tha thiết của ông Mô-sê mà tha thứ cho dân Ngài; và Ngài còn tiếp tục dẫn dắt dân của Ngài đi vào đất hứa; và công trình cứu độ của Thiên Chúa vẫn được tiếp diễn qua từng thế hệ khác nhau.

 Lời Chúa cũng nói đến Thánh Phaolô: Trước đây là một người tội lỗi, luôn đi bắt đạo Chúa, nhưng đã được Chúa dủ lòng Thương xót. Giờ đây, Thánh Phaolô đã trở thành một tông đồ dân ngoại, là tấm gương cho tất cả những người đang sống trong tội lỗi, biết sám hối quay trở về với Thiên Chúa. Chỉ có một mình Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất có lòng thương xót con người mà thôi. Chính vì lòng Thương xót đó, mà Thiên Chúa đã xuống thế làm người, hy sinh chính bản thân mình, chịu nạn, chịu chết để cứu độ nhân loại. Ngài giảng dạy cho con người biết: Thiên Chúa là người Cha nhân hậu đang hằng ngày kiên nhẫn chờ đợi những người con tội lỗi của Ngài quay trở về.

 Dụ ngôn con chiên bị mất: Thiên Chúa sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ để đi tìm một con chiên mất. Không có gì quý cho bằng một người tội lỗi biết nhận ra lỗi lầm của mình, mà ăn năn sám hối quay trở về với Thiên Chúa.

Thiên Chúa cho biết: Chỉ có Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, còn tất cả mọi người đều là tội nhân cần đến lòng Thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi bất cứ con chiên nào.  Thiên Chúa cùng với Triều thần Thiên quốc khi tìm thấy một con chiên bị mất thì vui mừng hớn hở, đó là khi một người tội lỗi biết sám hối bỏ đàng tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa.

 Niềm vui đó được Thiên Chúa diễn tả qua dụ ngôn: “Đồng bạc bị đánh mất.” Bà đã tìm mọi cách để tìm cho được đồng bạc đó, và khi tìm thấy thì bà rất vui mừng, mời tất cả mọi người đến chia vui và ăn mừng, vì đã tìm được đồng bạc bị đánh mất. Thiên Chúa cho biết trên trời, Triều thần Thiên quốc cũng hân hoan vui mừng, hát khen, ca tụng Thiên Chúa, vì một người tội lỗi sám hối quay trở về với Thiên Chúa.

 Thiên Chúa còn dùng dụ ngôn  “người cha nhân hậu” đối xử khoan hồng với người con hoang đàng để nói lên lòng Thương xót bao la của Thiên Chúa vô cùng vô tận. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn hằng ngày, mong chờ người con tội lỗi đã bỏ nhà ra đi, quay trở về với Ngài. Thiên Chúa vui mừng, hân hoan mở tiệc ăn mừng khi những người con tỗi lỗi biết quay trở về.  Ngài sẽ ban cho họ ơn hoán cải, ơn đức tin và ơn chữa lành khi họ biết vâng phục và làm theo thánh ý Thiên Chúa Cha.

Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người hãy khiêm nhường nhận ra thân phận yếu hèn, tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa, để biết sám hối tội lỗi của mình, xin Ngài tha thứ, xin Ngài thương xót. Thiên Chúa mời gọi  mọi người hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Lời của Thiên Chúa truyền dạy mà sống và thực hành theo Lời của Ngài.  Và Ngài cũng mời gọi mọi người phải biết yêu thương, giúp đỡ những người khác để họ cũng được hưởng lòng Thương xót bao la của Thiên Chúa như lời mời gọi của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại: “Hãy có lòng thương xót như Cha anh em trên trời là Đấng giàu lòng thương xót”.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: