Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên – (Lc 11,1-13) – Lời Hằng Sống

Chúa Cha
Chúa Cha

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Chúa Nhật Tuần XVII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           St 18,20-32

Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp.

Bài trích sách Sáng thế.

20 Khi ấy, Đức Chúa phán : “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn ! Tội lỗi của chúng quá nặng nề ! 21 Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết.”

22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần và thưa : “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao ? 24 Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao ? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao ? 25 Ngài làm như vậy, chắc không được đâu ! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu ! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao ?” 26 Đức Chúa đáp : “Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.”

27 Ông Áp-ra-ham lại nói : “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa : 28 Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao ?” Chúa đáp : “Không ! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người.” 29 Ông lại thưa một lần nữa : “Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm.”

30 Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp : Giả như ở đó có ba mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm.” 31 Ông nói : “Con xin mạn phép thưa với Chúa : Giả như tìm được hai mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.” 32 Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi : Giả như tìm được mười người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm.”

Đáp ca         Tv 137,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 (Đ. c.3a)

Đ.Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.

1Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin.
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
2ahướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.

Đ.Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.

2bcXin cảm tạ danh Chúa,
vì Ngài vẫn thành tín yêu thương,
đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
trên tất cả mọi sự.
3Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,
đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

Đ.Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.

6Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn ;
đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết.
7abCho dù con gặp bước ngặt nghèo,
Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.
Địch thù đang hằm hằm giận dữ,
Ngài ra tay chận đứng.

Đ.Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.

7cNgài lấy tay uy quyền giải thoát con.
8Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất ;
lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.

Đ.Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.

Bài đọc 2           Cl 2,12-14

Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô : Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

12 Thưa anh em, anh em đã cùng được mai táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô : Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.

14 Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.

Tung hô Tin Mừng          x. Rm 8,15bc

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng : “Áp-ba ! Cha ơi !”. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 11,1-13)

1 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

5 Người còn nói với các ông : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 “Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C

(Lc 11, 1-13)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nói về tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa đối với các con cái của Ngài. Không có cha mẹ nào yêu thương con cái bằng Thiên Chúa yêu thương con người. 

 Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài có toàn quyền trên muôn loài muôn vật, kể cả trên linh hồn và thân xác con người. Thế nhưng tại sao Thiên Chúa lại tự hạ mình, xuống thế làm người mặc lấy thân nô lệ? Thưa: chính là vì tình yêu thương bao la của Thiên Chúa dành cho con người; nhưng con người lại không cảm thấu được, nên con người vẫn còn hời hợt, lạnh nhạt với tình yêu của Thiên Chúa. Còn Thiên Chúa luôn yêu thương con người bằng tất cả trái tim. Ngài đã hạ mình xuống thế gian để đem tất cả tình thương và Lời của Thiên Chúa mà chỉ dạy cho con người, hầu mong cho con người được hưởng ơn cứu độ và sự sống bên Ngài mãi mãi.  

Vì tình yêu lòng nhân hậu thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, nên Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha xuống thế, chịu mọi sự xỉ nhục, lên án, và chấp nhận chịu đóng đinh tất cả tội lỗi của con người vào chính thân thể của Ngài và bằng lòng chịu chết trên cây thập giá. Đau đớn biết dường nào khi con người ngày càng xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng Ngài vẫn một lòng xót thương con người kể cả những người tội lỗi nhất, khi họ biết ăn năn sám hối quay trở về với Thiên Chúa, thì Ngài luôn sẵn lòng tha thứ cho họ.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ dạy cho con người lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa Cha nhất, đó là Kinh Lạy Cha: “Xin làm cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con. Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. Lời cầu nguyện này xuất phát từ chính tình yêu của Chúa Giêsu thưa lên với Chúa Cha, và giờ đây Ngài cũng truyền dạy lại cho con người. Ngài còn chỉ dạy cho con người phải luôn biết tín thác, tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và tình thương yêu của Thiên Chúa: “Cứ xin thì sẽ được, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.”Ngài mời gọi mọi người: hãy kiên trì nhẫn nại, hãy tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ ban những điều tốt đẹp nhất cho con người theo như thánh ý Ngài. Ngài còn cho biết: Kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những điều tốt đẹp, phương chi Thiên Chúa là Đấng giàu tình yêu thương và nhân hậu, đầy lòng vị tha và thương xót đối với con cái của Ngài. Hãy tin tưởng và tín thác vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ ban phát tất cả những gì tốt đẹp nhất cho những ai chạy đến khẩn nài, van xin với Ngài qua lời cầu nguyện Kinh Lạy Cha mà chính Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho con người. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply