Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên – (Lc 10, 25-37) – Lời Hằng Sống

BÀI ĐỌC NGÀY HÔM NAY

Chúa Nhật Tuần XV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1           Đnl 30,10-14

Lời Chúa ở rất gần anh em, để anh em đem ra thực hành.

Bài trích sách Đệ nhị luật.

10 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng : “Anh em hãy nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật này, miễn là anh em trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ.

11 “Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay đây, không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh em. 12 Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh em phải nói : ‘Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành ?’ 13 Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh em phải nói : ‘Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành ?’ 14 Thật vậy, lời đó ở rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành.”

Đáp ca         Tv 68,14 và 17.30-31.36ab và 37 (Đ. x. c.33)

Đ.Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa,
là tâm hồn phấn khởi vui tươi.

14Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện,
lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân.
Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày,
vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.
17Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con ;
xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến.

Đ.Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa,
là tâm hồn phấn khởi vui tươi.

30Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ,
lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng.
31Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh,
sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người.

Đ.Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa,
là tâm hồn phấn khởi vui tươi.

36abVì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on,
các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết.
37Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài
của giống nòi các tôi tớ Chúa,
thành quê hương xứ sở
của những người mến chuộng Thánh Danh.

Đ.Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa,
là tâm hồn phấn khởi vui tươi.

Bài đọc 2           Cl 1,15-20

Muôn loài đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Đức Ki-tô và cho Đức Ki-tô.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

15Đức Giê-su Ki-tô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
16vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.
17Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.
18Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.
19Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người,
20cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hoà giải với mình.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.

Tung hô Tin Mừng          x. Ga 6,63c.68c

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống ; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,25-37)

25 Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” 26 Người đáp : “Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?” 27 Ông ấy thưa : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” 28 Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

29 Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng : “Nhưng ai là người thân cận của tôi ?” 30 Đức Giê-su đáp : “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?” 37 Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I Love You!
Jesus, I Love You!

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C

(Lc 10, 25-37)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay nói về Đức Giêsu Kitô là mẫu gương yêu thương tuyệt hảo cho mọi người noi theo, qua hình ảnh người Samari nhân hậu giúp đỡ người nạn nhân bị cướp đánh trên đường. 

Chỉ có Thiên Chúa mới có một tình yêu vĩ đại và bao la, ngoài ra không ai có được tình yêu cao cả như Ngài. Tại sao Ngài vẫn luôn mời gọi mọi người sống và làm theo lời Thiên Chúa truyền dạy, đó là: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình.” Vì Ngài biết thân phậncon người rất mỏng giòn và yếu đuối. Ngài không chấp tội khi con người lỡ phạm tội mất lòng Thiên Chúa; nhưng Ngài mời gọi con người hãy sống lòng yêu mến Thiên Chúa bằng sự trung thành, trung tín với lời khấn hứa của mình trước mặt Thiên Chúa Cha. 

Hình ảnh các vị tư tế và Lêvi là những vị mục tử được Thiên Chúa chọn gọi để tiếp nối công trình của Thiên Chúa, được mời gọi sống gương sáng để dẫn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa trao. Thử hỏi các vị đó đã làm gương sáng cho đoàn chiên chưa? Ngày hôm nay cũng vậy, các đức giám mục, các linh mục đã trung thành với lời khấn hứa trước mặt Thiên Chúa hay chưa? Các ngài có sống yêu thương, hy sinh mỗi ngày, có cố gắng sống làm theo lệnh truyền của Thiên Chúa Cha chỉ dạy hay chưa?

Lời Chúa ngày hôm nay cho thấy hình ảnh của người Samari nhân hậu giúp đỡ người bị nạn, đáng là mẫu gương cho các vị mục tử của Thiên Chúa noi theo, đó là: hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân với trái tim đầy lòng thương xót và nhân ái của Thiên Chúa, đừng yêu hời hợt. Ngài mời gọi các vị mục tử của Ngài hãy biểu hiện tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân qua hành động: đi tìm các con chiên lạc, băng bó vết thương cho các con chiên đang bị thương tích, bị khô khan, nguội lạnh, và cả những con chiên đang bị kẻ cướp, đó là sói dữ đang tha mồi cướp lấy linh hồn. 

Ngài mời gọi các vị mục tử của Ngài hãy lên đường ra đi, hãy biết dừng lại cứu người, hãy thể hiện hành động yêu thương của Đức Giêsu Kitô đối với toàn thể nhân loại, như hình ảnh của người Samari nhân hậu đã dừng lại để băng bó vết thương cho người bị thương tích đang nằm trên đường. Ngài nhắc nhở các môn đệ đừng làm theo những hành động không tốt của thầy tư tế và Lêvi, mà hãy hành động theo mẫu gương của người Samari nhân hậu. Như thế, các vị mục tử nhân lành của Thiên Chúa mới thực thi theo đúng đường lối, lệnh truyền của Thiên Chúa Cha; và khi thực thi đúng lệnh truyền đó, thì các vị mục tử sẽ có được sự sống đời đời. Còn nếu không, các vị mục tử sẽ chịu trách nhiệm về phần rỗi của các linh hồn; vì khi được Thiên Chúa trao ban sứ vụ mục tử, thì Ngài sẽ đòi nhiều hơn những người không được hồng ân đó. 

Vì thế, qua bài Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa mời gọi các vị mục tử nhân lành của Ngài, là những người Ngài tuyển chọn làm trung gian để Ngài ban phát mọi ơn lành xuống cho đoàn chiên:

  • Hãy tỉnh thức và ý thức về trách nhiệm vai trò mục tử của mình trên các con chiên là cứu các linh hồn tội lỗi. Hãy sống đúng vai trò là mục tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên, đi trước đoàn chiên và canh giữ đoàn chiên trong mọi nơi mọi lúc để khỏi bị sói dữ là Satan cắn xé. 
  • Hãy sống đúng với lời mời gọi của Thiên Chúa, vâng phục Ngài trong mọi hoàn cảnh.
  • Hãy sống và làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha hơn nữa, để dẫn đưa nhiều con chiên về cho Thiên Chúa Cha. 
  • Hãy yêu thương và chăm sóc tận tình các con chiên mà Thiên Chúa trao ban, để khi các ngài ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa, các ngài mới có của lễ là hoa quả của việc cứu các linh hồn để dâng lên Thiên Chúa Cha; và các ngài sẽ được thưởng Nước Trời, hay phải đền tội nơi luyện tội, hay bị án phạt hỏa ngục đời đời còn tùy thuộc vào của lễ mà các ngài dâng lên cho Thiên Chúa. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều – Suy Niệm Lời Chúa Lc 10, 25-37
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: