Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh – Điều Răn Mới (Ga 13,31-33a.34-35)

"Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Jn 13, 35)
“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Jn 13, 35)

Chúa Nhật Tuần V – Mùa Phục Sinh

Bài đọc 1           Cv 14,21b-27

Hai Tông Đồ tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

21b Hồi ấy, sau khi đã loan Tin Mừng cho thành Đéc-bê và nhận khá nhiều người làm môn đệ, ông Phao-lô và ông Ba-na-ba trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a. 22 Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói : “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.” 23 Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin.

24 Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a, 25 rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a. 26 Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành.

27 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.

Đáp ca         Tv 144,8-9.10-11.12-13ab (Đ. x. c.1) 

Đ.Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

8Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
9Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Đ.Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

10Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
11nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

Đ.Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

12Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.
13abTriều đại Ngài : thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Đ.Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Bài đọc 2           Kh 21,1-5a

Thiên Chúa lau sạch nước mắt họ.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

1 Tôi là Gio-an, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. 3 Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to : “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. 4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.”

5a Đấng ngự trên ngai phán : “Này đây Ta đổi mới mọi sự.”

Tung hô Tin Mừng          Ga 13,34

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG NGÀY HÔM NAY

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 13,31-33a.34-35)

31 Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

33a “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Ngày 15.05.2022

CHÚA NHẬT TUẦN V PHỤC SINH

(Ga 13,31-33.34-35)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm  

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,  

Lời Chúa hôm nay tường thuật lại trong bữa tiệc ly, khi Giuđa vừa rời khỏi bàn ăn, thì Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Giờ đây, Thầy được tôn vinh”. Ngài muốn nói đến cái chết của Ngài sắp phải chịu, đó là bị treo trên cây thập giá. Chính cái chết trên cây Thánh giá là biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa muốn nói với nhân loại; và qua cái chết, Thiên Chúa Cha được tôn vinh. Sự tôn vinh đó là tôn vinh tình yêu mà Thiên Chúa Cha đoái nhìn đến nhân loại; và tôn vinh Chúa Giêsu Kitô, khi vâng phục Thiên Chúa Cha chịu chết treo trên cây thập giá.  

Qua sự tôn vinh đó, Chúa Giêsu cho thấy được rằng: Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô là một Thiên Chúa duy nhất có tình yêu duy nhất đối với nhân loại, không có Thiên Chúa thứ hai. Khi Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chịu đau đớn, chịu nhục nhã trên cây thập giá, thì hình ảnh của Thiên Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu cũng bị đóng đinh, cũng bị nhục nhã như vậy; vì Chúa Cha ở trong Chúa Con, và Chúa Con ở trong Chúa Cha hợp nhất nên một.  

Khi nhìn lên cây thập giá, chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ, là gương sáng để các môn đệ của Ngài noi theo là: Hãy sống với tình yêu, hãy sống yêu thương; vì qua dấu chỉ yêu thương, thì người ta sẽ nhận biết được người đó là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, là Thiên Chúa. Chỉ nơi Thiên Chúa, thì con người mới có sự sống, hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng trước khi được đón nhận vào Nước Thiên Đàng, thì trên trần gian này, họ phải trải qua một cuộc thử thách khó khăn, gian nan như hình ảnh của ông Phaolô và ông Bar-na-bar là môn đệ của Thiên Chúa.

Muốn được vào nước của Ngài, họ phải trở nên giống Đức Giêsu Kitô; phải trải qua những khó khăn, những đau khổ, những sự sỉ nhục, và cũng phải vác thánh giá của mình bước lên đồi Can-vê cùng với Chúa Giêsu Kitô; cho nên tất cả những ai được Thiên Chúa trao tặng cho Thánh giá thì đừng vứt bỏ đi, đừng ném đi, đừng xin Chúa cho con khỏi phải chịu đau, chịu nhục, chịu khát; vì chỉ có Thánh giá đó, con người mới được vào Nước Thiên Đàng cùng với Thiên Chúa Cha.

 Nước Thiên Đàng là như thế nào? Hình ảnh đó đã được Thiên Chúa cho ông Gioan biết. Ông được nhìn thấy trước tương lai, đó là ngày Chúa đến lần thứ hai để cứu độ con người. Những ai được xứng đáng vào Nước Thiên Chúa, thì chính Ngài sẽ cất đi tất cả những đau khổ, những sự đen tối, những nhục nhã, những khóc lóc, than van; và Ngài sẽ ban cho một cuộc sống hạnh phúc bên Thiên Chúa Cha, một cuộc sống hạnh phúc tuyệt vời mà không ai có thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc đó, khi ở bên Thiên Chúa Cha như thế nào khi họ còn đang sống ở trần gian.

Thiên Chúa yêu thương con người nên Ngài cho biết trước, thì hãy vâng phục, tin tưởng, lắng nghe lời Thiên Chúa truyền dạy và kiên trung theo Ngài đến cùng để đến khi được Ngài gọi về, thì sẽ được hân hoan bước vào Nhà Thiên Chúa Cha, nơi Thiên Chúa đang ngự trị.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!
Free counters!

Leave a Reply