Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành (Ga 10, 27-30)

Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Phục Sinh

Bài đọc 1           Cv 13,14.43-52

Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

14 Ngày ấy, hai ông Phao-lô và Ba-na-ba rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự.

43 Tan buổi họp, có nhiều người Do-thái và nhiều người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa.

44 Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. 45 Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. 46 Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng : “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. 47 Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này : Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.”

48 Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. 49 Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy.

50 Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. 51 Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. 52 Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.

Đáp ca         Tv 99,1-2.3.5 (Đ. c.3c) 

Đ.Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

1Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
2phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Đ.Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

3Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Đ.Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

5Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Đ.Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Bài đọc 2           Kh 7,9.14b-17

Con Chiên sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

9 Tôi là Gio-an, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. 14b Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. 15 Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người ; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. 16 Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. 17 Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.

Tung hô Tin Mừng          Ga 10,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 10,27-30)

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

(Ga 10,27-30)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Thiên Chúa Cha là Đấng tạo dựng trời đất muôn vật muôn loài.  Ngài là Đấng ban Sự sống cho con người.  Tất cả mọi tạo vật Ngài dựng nên đều tốt đẹp, Ngài không muốn mất một ai; nhưng sự dữ đã xen vào để cám dỗ nguyên tổ Ađam Evà, họ đã không vâng lời Thiên Chúa, làm mất lòng Ngài.  Tuy nhiên, tình yêu của Thiên Chúa luôn chiến thắng sự chết. Vì thế, Ngài tiếp tục cứu con người bằng cách sai chính Con Một của Ngài là Đức Giê-su Kitô xuống trần gian, chịu chết và phục sinh để cứu độ con người khỏi tội lỗi và sự chết. Và trước khi Ngài về trời cùng với Thiên Chúa Cha, Ngài truyền lệnh cho các Tông đồ: Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, trở thành ánh sáng cho muôn dân để đem ơn cứu độ cho muôn người. Các Tông đồ đã vâng lệnh Chúa truyền mà đi rao giảng ơn cứu độ đến cho muôn người. Mặc dù bị bắt bớ nhưng các Ngài vẫn một lòng kiên trì, trung thành với lệnh truyền của Chúa Giê-su Kitô.  

Những ai đón nhận lời rao giảng của các Tông đồ thì họ được hưởng sự bình an, hạnh phúc và được hưởng ơn cứu độ.  Và lời rao giảng của Thiên Chúa được loan truyền đến cho muôn người, không phân biệt một thụ tạo nào; nhưng con người được tự do đón nhận hoặc từ chối.  Và ai đón nhận Lời của Thiên Chúa, thì lãnh nhận được sự sống, hạnh phúc viên mãn với Thiên Chúa Cha. Hình ảnh đó được diễn tả trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan, Ngài đã cho môn đệ của Ngài là ông Gioan được nhìn thấy ở trên Thiên Quốc, cùng với Thiên Chúa Cha có đông đảo đoàn người thuộc mọi thành phần dân tộc. Đó là những người tin vào Lời của Con Thiên Chúa, họ đang được hưởng hạnh phúc cùng với Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa đã hứa thì Ngài sẽ thực hiện. Ngài là Đấng trung thành, và không bao giờ bội tín.  

Khi đang trong công việc rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su cho các môn đệ được biết: Ngài chính là Vị Mục Tử nhân lành. Ai nghe theo tiếng của Ngài, thì sẽ được sự sống ở bên Ngài; và sẽ được Ngài gìn giữ khỏi mọi nguy hiểm của tử thần, như Chúa Giê-su đã nói: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta sẽ không để mất một con chiên nào. Ta sẽ cho những con chiên đó được Sự sống đời đời”. Thật hạnh phúc cho những ai dám tín thác, tin tưởng, phó mình vào Thiên Chúa, và bước đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Họ sẽ được Ngài gìn giữ, bảo vệ, che chở và đạt được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Quốc.  

Những con chiên nào, những người nào đi theo Chúa thì hãy luôn tùng phục, lắng nghe, và sống theo mệnh lệnh của Thiên Chúa truyền dạy: sống bác ái, yêu thương, kính sợ, vâng phục một mình Thiên Chúa.  Những người đó là những người được Thiên Chúa Cha tuyển chọn, và Ngài hứa rằng: khi những người đó được Thiên Chúa tuyển chọn biết vâng phục, lắng nghe và thực hành đúng lệnh truyền của Chúa Giê-su Kitô thì sẽ không bị ai cướp mất được khỏi tay Chúa Cha, có nghĩa là: satan không thể cướp mất linh hồn người đó, khi linh hồn người đó hoàn toàn quy phục Thiên Chúa Cha, hoàn toàn vâng phục, lắng nghe lời khuyên dạy của Chúa Giê-su Kitô.  

Tất cả những ai đang bước đi theo con đường của Thiên Chúa, đang tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, hãy xin ơn trung thành cho đến chết, thì phần thưởng chắc chắn mà Thiên Chúa Cha sẽ ban cho đó là: được sự sống đời đời, được hưởng hạnh phúc cùng với Thiên Chúa Cha trên Thiên Quốc.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: